Tillämpa Office 365-identitet för Yammer-användare

När Yammer blir en kärntjänst för din organisation är det bra om användare kan logga in i tjänsten smidigt, precis som i andra Office 365-tjänster. Dessutom vill du antagligen behålla en enda identitet för alla Office 365-användare för enklare användarhantering. Du kan uppnå båda dessa saker genom att framtvinga Office 365-identitet i Yammer. Genom att framtvinga Office 365-identitet i Yammer och konfigurera federerad identitet för Office 365 kan administratörer använda funktioner för enkel inloggning (SSO) för alla tjänster i Office 365, inklusive Yammer.

Så tillämpas Office 365-identiteter i Yammer

I följande flödesschema kan du se vad som händer när en användare loggar in på Yammer.

När användare loggar in måste de först ange sin e-postadress. Om Office 365-identitet tillämpas loggar de in med sin Office 365-identitet. Om den inte tillämpas, men deras e-post ligger i Office 365, loggar de in med sin Office 365-identitet. Om det är n

Så här går det till när användaren loggar in beroende på om Office 365-identitet tillämpas för Yammer eller inte:

 1. En användare försöker logga in på Yammer och ett inloggningsfönster visas.

 2. Användaren anger sin e-postadress.

 3. När Office 365-identitet tillämpas uppmanas användaren att logga in med sin Office 365-identitet. Om kunden har infört modellen för federerade identiteter i Office 365 loggar användaren in med enkel inloggning.

 4. När Office 365-identitet inte tillämpas (standardinställning) och det finns ett Office 365-konto kopplat till användarens e-postadress, uppmanas användaren att logga in med sin Office 365-identietet.

 5. När Office 365-identitet inte tillämpas (standardinställning) och det inte finns ett Office 365-konto kopplat till användarens e-postadress, uppmanas användaren att logga in med sin Yammer-identitet (e-postadress och lösenord).

I följande tabell kan du se hur inloggningen går till beroende på om Office 365-identitet tillämpas eller inte. Observera att Office 365-identitet inte tillämpas som standard.

Tillämpas Office 365-identitet?

Finns det ett Office 365-konto för användarens e-postadress?

Vad händer när användaren loggar in?

Ja

Ja

Användaren uppmanas att logga in med sin Office 365-identitet.

Nej

Ja

Användaren uppmanas att logga in med sin Office 365-identitet.

Nej

Nej

Användaren uppmanas att logga in med sin Yammer-identitet (e-postadress och lösenord).

Börja tillämpa Office 365-identitet i Yammer

Det är enkelt att börja tillämpa Office 365-identiteter i Yammer. Men när inställningen aktiveras kan problem uppstå med användarnas åtkomst till Yammer. Därför bör du först och främst följa anvisningarna nedan för att se till att Yammer-användarna inte störs i arbetet:

 • Kontrollera att alla nuvarande Yammer-användare har en motsvarande Office 365-identitet.    När du tillämpar Office 365-identiteter för Yammer kommer alla användare utan motsvarande Office 365-identitet att låsas ute av Yammer. Kontrollera därför först och främst att alla nuvarande Yammer-användare har motsvarande Office 365-identiteter. Ett sätt att kontrollera detta är att gå till sidan Exportera användare i Yammer och exportera alla användare. Jämför sedan den listan med listan över användare i Office 365 och gör ändringar om det behövs.

 • Informera användarna om ändringen.    Vi rekommenderar att du meddelar användarna att Office 365-identiteter kommer att tillämpas, eftersom problem kan uppstå med deras dagliga användning av Yammer. Vi har utarbetat ett exempelmeddelande som du kan använda i inställningarna nedan.

Du måste vara global administratör i Office 365 och vara synkroniserad med Yammer som verifierad administratör för att genomföra de här stegen. Om du vill kontrollera om ditt konto har synkroniserats öppnar du sidan Nätverksadmin i Yammer och kontrollerar avsnittet Administratörer. Globala administratörer synkroniseras bara med Yammer om deras användarhuvudnamn (UPN) i Office 365 matchar en domän på Yammer. I följande skärmbild visas hur en synkroniserad administratör ser ut på sidan Administratörer i Yammer.

Skärmbild som visar ett verifierat administratörskonto som synkroniseras som global administratör i Office 365

Följ stegen nedan om du är redo att framtvinga Office 365-identitet i Yammer.

Börja tillämpa Office 365-identitet i Yammer
 1. Gå till avsnittet Nätverksadmin i Yammer och välj Säkerhetsinställningar.

 2. Gå till avsnittet Tillämpa Office 365-identitet på sidan Säkerhetsinställningar och välj Tillämpa Office 365-identitet.

  Den här inställningen åsidosätter eventuella tidigare konfigurationer av enkel inloggning (SSO) för Yammer. Du behöver inte uttryckligen inaktivera Yammer SSO innan du tillämpar Office 365-identitet. Du måste vara både verifierad Yammer-administratör och global Office 365-administratör för att kunna se det här avsnittet.

  Skärmbild med kryssrutan för att tillämpa Office 365-identitet i Yammer på sidan Säkerhetsinställning för Yammer. Du måste vara verifierad administratör i Yammer och global Office 365-administratör för att kunna se inställningen.
 3. Du får ett bekräftelsemeddelande där du uppmanas att välja lämplig tillämpningsnivå: 

  • Genomförd tillämpning:  Välj det hör alternativet om alla dina Yammer-användare redan har ett Azure Active Directory-konto (AAD). När denna ändring sparas går det inte att ändra tillbaka utan hjälp från Yammer Support och användarna kan inte längre logga in med sina användarnamn och lösenord.

  • Temporär tillämpning under 7 dagar: Välj det här alternativet om du testar tillämpning av Office 365-identitet i nätverket och kanske kommer att vilja dra tillbaka det. När du väl har sparat den här ändringen, inleds en tillfällig tillämpningsperiod på sju dagar och användarna kan inte längre logga in med sina användarnamn och lösenord för Yammer. Efter sju dagar ställs nätverket automatiskt in för tillämpning av Office 365-identitet.

  Skärmbild av bekräftelsedialogrutan som visar tillämpningsnivån för Office 365-inloggningen.
 4. Om du vill kan du logga ut alla aktuella användare automatiskt. På så sätt ser du till att alla som använder Yammer-produkten har loggat in med sina Office 365-identiteter. Om du vill göra det markerar du kryssrutan Logga ut alla användare. Om du väljer att göra det rekommenderar vi att du informerar användarna om ändringen med hjälp av följande exempelmeddelanden.

  Ämnesrad: [Åtgärd krävs] Logga in på Yammer igen

  Hej!

  Med det här e-postmeddelandet vill vi informera dig om att [ORGANISATIONENS NAMN] gör ändringar av hur vi alla kommer åt Yammer. Om du arbetar i Yammer kan det hända att ditt arbete avbryts tillfälligt när vi loggar ut dig. Vi måste göra det för att kunna konfigurera Office 365-inloggning för Yammer på ett säkert sätt. 

  Du kan återuppta arbetet direkt genom att logga in på Yammer med ditt användarnamn och lösenord för Office 365.  

  Vi har gjort den här ändringen för att du ska kunna komma åt alla program och funktioner i Office 365 med en enda identitet. Informera nätverksadministratören om du inte kan logga in med ditt användarnamn och lösenord för Office 365.

  Tack!

  [SIGNATUR]

 5. Om du vill börja tillämpa den här inställningen väljer du Okej. Du kommer nu tillbaka till sidan Säkerhetsinställningar där kryssrutan Tillämpa Office 365-identitet i Yammer är markerad.

  Obs!: Du kan även välja att markera Blockera Office 365-användare utan licenser för Yammer för att se till att endast användare med licenser för Yammer kan logga in i Yammer.

 6. Välj Spara för att spara alla inställningar på sidan.

  Om du inte väljer Spara utan navigerar bort från sidan börjar ändringarna inte att gälla.

Sluta tillämpa Office 365-identitet i Yammer

När du slutar tillämpa Office 365-identiteter i Yammer händer följande:

 • Alla användare som redan är inloggade på Yammer med sina Office 365-identiteter påverkas inte av ändringen.

 • Om Yammer SSO hade konfigurerats för nätverket börjar den konfigurationen återigen att gälla för nätverket. Om du vill fortsätta använda SSO bekräftar du SSO-inställningarna.

 • Om Yammer SSO inte hade konfigurerats för nätverket kan användare ansluta sig till nätverket genom att registrera sig med sin jobbadress och bekräfta.

Om du inte vill tillämpa Office 365-identiteter längre följer du anvisningarna nedan. Du måste vara både verifierad Yammer-administratör och global Office 365-administratör för att kunna gå igenom stegen.

Sluta tillämpa Office 365-identitet i Yammer
 1. Gå till avsnittet Nätverksadmin i Yammer och välj Säkerhetsinställningar.

 2. Gå till avsnittet Tillämpning av Office 365-identitet på sidan Säkerhetsinställningar och avmarkera kryssrutan Tillämpa Office 365-identitet.

  Ett meddelande visas där du uppmanas att bekräfta att du vill sluta tillämpa Office 365-identitet.

  Skärmbild av bekräftelsedialogruta för att sluta tillämpa Office 365-identiteter i Yammer. Det står att Yammer SSO startas om om det har konfigurerats tidigare, och att användare som normalt loggar in i Yammer med Office 365-identiteter inte påverkas.
 3. Bekräfta ditt val genom att välja Okej.

  Du kommer nu tillbaka till sidan Säkerhetsinställningar där kryssrutan Tillämpa Office 365-identitet i Yammer är avmarkerad.

 4. Välj Spara för att spara alla inställningar på sidan.

  Om du inte väljer Spara utan navigerar bort från sidan börjar ändringarna inte att gälla.

Vanliga frågor och svar

F: Varför kan jag inte återställa när tillämpning av Office 365-identitet är inställt på Genomförd tillämpning? 

S: När en organisation har övergått helt till att tillämpa Office 365-identitet och har en klientorganisation för Office 365 som är kopplad till ett enda Yammer-nätverk aktiveras anslutna grupper för det nätverket. När en grupp skapas i Yammer i den här konfigurationen skapas också en ansluten Office 365-grupp och användarna kan använda verktyg som SharePoint, Planner och OneNote som är anslutna till gruppen. Om du i det läget återställer inställningen Tillämpa Office 365-identitet kan det störa användarupplevelsen eftersom användare som loggar in med sina användarnamn och lösenord inte längre kan komma åt dessa anslutna resurser.

F: Hur påverkar den här ändringen gäster och externa användare?

S: Gäster och externa användare fortsätter följa inloggningsinställningarna och kraven för sina hemnätverk och kommer inte att påverkas. Det här beteendet är samma som för Yammer SSO.

F: Hur lång tid tar det innan den här inställningen tillämpas?

S: Framtvinga Office 365-identitet används direkt när inställningen har aktiverats.

F: Vi använder samma ADFS-konfiguration i Yammer och Office 365. Ska vi logga ut användare under övergången?

S: Ja. Utloggningen säkerställer att alla användare som loggar in efteråt är anslutna med sin Office 365-identitet som ansluter användare för hantering av användarlivscykel från Office 365 och även ger dem en enhetlig upplevelse, till exempel navigering för Office 365-paketet.

F: Vilken upplevelse får användare som loggas ut när Office 365-identiteter framtvingas?

S: Användare loggas omedelbart ut sina från webbsessioner och sessioner på mobila enheter och måste logga in på alla sina enheter och webbläsarsessioner igen, nu med sina inställningar och autentiseringsuppgifter för Office 365-identitet.

F: Hur kan jag granska och rensa bland Yammer-användare jämfört med Office 365 och Azure AD?

S: Du kan granska Yammer-användare i nätverk som är anslutna till Office 365 och utföra åtgärder utifrån detta. Mer information och exempel finns i Granska Yammer-användare i nätverk anslutna till Office 365.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×