Text1-30 (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Fälten Text1-30 är anpassade fält för eventuell textinformation som du vill lägga till i projektet. Informationen kan handla om aktiviteter, resurser eller tilldelningar. Högst 255 tecken kan anges i vart och ett av fälten Tex1-30.

Det finns flera olika kategorier av fälten Text 1–30.

Datatyp    Text

Text1-30 (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Rekommenderad användning    Lägg till ett anpassat textfält i en aktivitetsvy när du vill visa, filtrera, sortera eller redigera anpassad textinformation. Använda anpassade textfält för att beskriva ytterligare information om aktiviteten. Du kan också använda anpassade fält om det finns en kolumn med information som du vill importera till Project, men för vilka Project saknar en motsvarande fält.

Exempel    Du vill visa vilken avdelning som ansvarar för varje aktivitet. Lägg in fältet Text1 i Aktivitetslistan och namnge fältet "Avd.namn". Ange ett avdelningsnamn för varje aktivitet. Du kan visa hur aktiviteterna är grupperade per avdelning eller projektets organisationsstruktur genom att sortera aktiviteterna med hjälp av fältet med avdelningsnamn.

Obs!    Du kan skapa anpassade värdelistor, formler och grafiska symboler för alla anpassade textfält. I dialogrutan Anpassade fält kan du också skapa anpassade attribut och byta namn på det anpassade textfältet. Om du anger en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar till andra projektfiler.

Text1-30 (resursfält)

Typ av post    Beräknad eller manuell

Rekommenderad användning    Du kan lägga till ett anpassat textfält i en resursvy om du vill visa, filtrera, sortera eller redigera anpassad textinformation av något slag. Med hjälp av anpassade textfält kan du också beskriva resurser mer detaljerat. Du kan också använda anpassade fält om du vill importera en kolumn med information till Project, och ett motsvarande fält saknas i Project.

Exempel    Du vill visa vilken avdelning varje resurs hör till. Lägg in fältet Text1 i listdelen av vyn Resurslista och namnge fältet "Avd.namn". Ange ett avdelningsnamn för varje resurs. Du kan visa hur resurserna är fördelade på avdelningarna eller det organisationsmässiga deltagandet i projektet genom att sortera resurserna med hjälp av fältet med avdelningsnamn.

Obs!    Du kan skapa anpassade värdelistor, formler och grafiska symboler för alla anpassade textfält. I dialogrutan Anpassade fält kan du också skapa anpassade attribut och byta namn på det anpassade textfältet. Om du anger en formel blir fältet skrivskyddat.

I dialogrutan Organisera kan du kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras anpassade attribut, till andra projektfiler.

Text1-30 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Rekommenderad användning    Du kan lägga till ett anpassat textfält i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill visa, filtrera, sortera eller redigera anpassad textinformation av något slag. Med hjälp av anpassade textfält kan du också beskriva tilldelningar mer detaljerat. Du kan också använda anpassade fält om du vill importera en kolumn med information till Project, och ett motsvarande fält saknas i Project.

Exempel    Du vill visa vilken avdelning som ansvarar för varje tilldelning. Lägg in fältet Text1 i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning och namnge fältet "Avd.namn". Ange ett avdelningsnamn för varje tilldelning. Du kan visa hur tilldelningarna är grupperade efter avdelning eller projektets organisationsstruktur genom att sortera tilldelningarna efter fältet med avdelningsnamn.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×