Telefonloggen i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd det här formulär när du vill skapa en post för ett telefonsamtal.

Telefonlogg för affär

Ämne     Ange ämne för telefonsamtalet.

Samtalstyp      Markera typen av samtal, till exempel ett första samtal, ett supportsamtal eller ett uppföljningssamtal.

Samtalstid

Startdatum     Klicka på pilen och markera datumet för samtalet.

Starttid     Klicka på pilen och markera tiden för samtalet.

Starta timer      Klicka på Starta timer när du vill börja ta tid på telefonsamtalet.

Pausa timer     Klicka på Pausa timer när du vill göra en paus i tidtagningen.

Varaktighet     Klicka på pilen och markera varaktigheten för samtalet. Om du har startat timern visas varaktigheten automatiskt.

Konto, affärskontakt, -möjlighet eller -projekt som länkats

Länk till      Skriv i textfältet namnen på AAccounts, affärskontakter, affärsmöjligheter eller affärsprojekt som du vill länka den här telefonlogg till. Du kan också klicka på Länka till om du vill öppna dialogrutan länk till Business Contact Manager-post och markera en eller flera konton, affärskontakter, affärsmöjligheter eller affärsprojekt.

Obs!: Om du öppnade det här formuläret från en konto-, affärskontakt-, affärsmöjlighets- eller affärsprojektpost kopplas telefonloggen automatiskt till den posten när du sparar formuläret.

Skapat     Det datum och klockslag då anteckningen skapades läggs till automatiskt när du sparar telefonloggen.

Ändrat     Aktuellt datum och klockslag läggs till automatiskt varje gång du sparar telefonloggen.

Kommentarer

Lägg till tidsstämpel      Skriv in kommentarer i rutan. Om du vill infoga datum och tid klickar du på Lägg till tidsstämpel.

Obs!: Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Telefonlogg när du vill öppna det här formuläret.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×