Teckensnitt som medföljer olika versioner av Office

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln innehåller teckensnitt som medföljer varje version (språkversioner som använder Roman skript) av Microsoft Office, inklusive Office 2000 Premium, Office 2000, Office 2002, Office 2003 och Office 2007.

Meddelanden: 

  • Information om hur du hämta och installera anpassade teckensnitt kan användas med dina Office-program finns i Hämta och installera nya teckensnitt för Office.

  • Anvisningar om hur du bäddar in teckensnitt i ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation finns i Embedding teckensnitt på webbplatsen PPTools.

  • Om du ser ett teckensnitt i en lista i den här artikeln och den är inte tillgänglig från Office-installationen, kontrollerar du detta med stöd för gruppen eller administratören för din organisation. Många gånger bort de teckensnitt som de visar som överflödiga.

Artikelinnehåll:

Vikten av att veta vilka teckensnitt som medföljer olika versioner av Office

Microsoft Office 2007-teckensnitt

Microsoft Office 2003 teckensnitt

Microsoft Office 2002 teckensnitt

Microsoft Office 2000 Premium teckensnitt

Microsoft Office 2000-teckensnitt

Överst på sidan

Vikten av att veta vilka teckensnitt som medföljer olika versioner av Office

Om du planerar att dela Microsoft Office Word, PowerPoint eller Excel-filer med andra personer ska du vill veta vilka teckensnitt som intern till versionen av Office med hjälp av mottagaren. Om det inte är intern kan du behöva bädda in eller distribuera tecken tillsammans med Word-fil, PowerPoint-presentation eller Excel-kalkylblad. Detta kan ibland vara svårt eftersom många teckensnitt är rättighetsskyddat och vissa teckensnitt licenser kan du bädda in teckensnitt, men det kan hindra andra från att redigera filen.

Dessutom installera många andra program teckensnitt på datorn, så att du inte vet vilka teckensnitt som finns på den andra personens dator.

Meddelanden: 

  • De Office-installationsalternativ du väljer avgör vilka teckensnitt som installeras. Alla tillgängliga teckensnitt installeras inte vid en standardinstallation av Office.

  • Teckensnitt som är markerade med asterisk (*) i tabellerna nedan, är sådana som inte installeras automatiskt med Office.

Microsoft Office 2007-teckensnitt

Agency FB

Garamond Bold

Agency FB Bold

Garamond Italic

Algerian

Gigi

Arial Narrow

Gill Sans MT

Arial Narrow Bold

Gill Sans MT Bold

Arial Narrow Bold Italic

Gill Sans MT Bold Italic

Arial Narrow Italic

Gill Sans MT Condensed

Arial Rounded MT Bold

Gill Sans MT Ext Condensed Bold

Arial Unicode MS

Gill Sans MT Italic

Baskerville Old Face

Gill Sans Ultra Bold

Bauhaus 93

Gill Sans Ultra Bold Condensed

Bell MT

Gloucester MT Extra Condensed

Bell MT Bold

Goudy Old Style

Bell MT Italic

Goudy Old Style Bold

Berlin Sans FB

Goudy Old Style Italic

Berlin Sans FB Bold

Goudy Stout

Berlin Sans FB Demi Bold

Haettenschweiler

Bernard MT Condensed

Harlow Solid Italic

Blackadder ITC

Harrington

Bodoni MT

High Tower Text

Bodoni MT Black

High Tower Text Italic

Bodoni MT Black Italic

Imprint MT Shadow

Bodoni MT Bold

Informal Roman

Bodoni MT Bold Italic

Jokerman

Bodoni MT Condensed

Juice ITC

Bodoni MT Condensed Bold

Kristen ITC

Bodoni MT Condensed Bold Italic

Kunstler Script

Bodoni MT Condensed Italic

Lucida Bright

Bodoni MT Italic

Lucida Bright Demibold

Bodoni MT Poster Compressed

Lucida Bright Demibold Italic

Book Antiqua

Lucida Bright Italic

Book Antiqua Bold

Lucida Calligraphy Italic

Book Antiqua Bold Italic

Lucida Fax Demibold

Book Antiqua Italic

Lucida Fax Demibold Italic

Bookman Old Style

Lucida Fax Italic

Bookman Old Style Bold

Lucida Fax Regular

Bookman Old Style Bold Italic

Lucida Handwriting Italic

Bookman Old Style Italic

Lucida Sans Demibold Italic

Bradley Hand ITC

Lucida Sans Demibold Roman

Britannic Bold

Lucida Sans Italic

Broadway

Lucida Sans Regular

Brush Script MT Italic

Lucida Sans Typewriter Bold

Calibri

Lucida Sans Typewriter Bold Oblique

Calibri Bold

Lucida Sans Typewriter Oblique

Calibri Bold Italic

Lucida Sans Typewriter Regular

Calibri Italic

Magneto Bold

Californian FB

Maiandra GD

Californian FB Bold

Matura MT Script Capitals

Californian FB Italic

Mistral

Calisto MT

Modern No. 20

Calisto MT Bold

Monotype Corsiva

Calisto MT Bold Italic

MS Mincho

Calisto MT Italic

MS Outlook

Cambria & Cambria Math

MS Reference Sans Serif

Cambria Bold

MS Reference Specialty

Candara

MT Extra

Candara Bold

Niagara Engraved

Candara Italic

Niagara Solid

Candara Bold Italic

OCR A Extended

Centaur

Old English Text MT

Century

Onyx

Century Gothic

Palace Script MT

Century Gothic Bold

Palatino Linotype

Century Gothic Italic

Palatino Linotype Bold

Century Schoolbook

Palatino Linotype Bold Italic

Century Schoolbook Bold

Palatino Linotype Italic

Century Schoolbook Bold Italic

Papyrus

Century Schoolbook Italic

Parchment

Chiller

Perpetua

Colonna MT

Perpetua Bold

Consolas

Perpetua Bold Italic

Consolas Bold

Perpetua Italic

Consolas Bold Italic

Perpetua Titling MT Bold

Consolas Italic

Perpetua Titling MT Light

Constantia

Playbill

Constantia Bold

Poor Richard

Constantia Bold Italic

Pristina

Constantia Italic

Rage Italic

Cooper Black

Ravie Rockwell

Copperplate Gothic Bold

Rockwell Bold

Copperplate Gothic Light

Rockwell Bold Italic

Corbel

Rockwell Condensed

Corbel Bold

Rockwell Condensed Bold

Corbel Bold Italic

Rockwell Extra Bold

Corbel Italic

Rockwell Italic

Curlz MT

Script MT Bold

Edwardian Script ITC

Segoe UI*

Elephant

Segoe UI Bold*

Elephant Italic

Segoe UI Bold Italic*

Engraveras

Segoe UI Italic*

Eras Bold ITC

Showcard Gothic

Eras Demi ITC

Snap ITC

Eras Light ITC

Stencil

Eras Medium ITC

Tempus Sans ITC

Felix Titling

Tw Cen MT

Footlight MT Light

Tw Cen MT Bold

Forte

Tw Cen MT Bold Italic

Franklin

Tw Cen MT Condensed

Gothic Book

Tw Cen MT Condensed Bold

Franklin Gothic Book Italic

Tw Cen MT Condensed Extra Bold

Franklin Gothic Demi

Tw Cen MT Italic

Franklin Gothic Demi Cond

Viner Hand ITC

Franklin Gothic Demi Italic

Vivaldi Italic

Franklin Gothic Heavy

Vladimir Script

Franklin Gothic Heavy Italic

Wide Latin

Franklin Gothic Medium Cond

Wingdings 2

Freestyle Script

Wingdings 3

French Script MT

Garamond

Överst på sidan

Microsoft Office 2003 teckensnitt

Agency FB Bold

Gill Sans MT Ext Condensed Bold

Algerian

Gill Sans MT Italic

Arial Narrow

Gill Sans Ultra Bold

Arial Narrow Bold

Gill Sans Ultra Bold Condensed

Arial Narrow Bold Italic

Gloucester MT Extra Condensed

Arial Narrow Italic

Goudy Old Style

Arial Rounded MT Bold

Goudy Old Style Bold

Arial Unicode MS

Goudy Old Style Italic

Baskerville Old Face

Goudy Stout

Bauhaus 93

Haettenschweiler

Bell MT

Harlow Solid Italic

Bell MT Bold

Harrington

Bell MT Italic

High Tower Text

Berlin Sans FB

High Tower Text Italic

Berlin Sans FB Bold

Imprint MT Shadow

Berlin Sans FB Demi Bold

Informal Roman

Bernard MT Condensed

ITC Elephant

Blackadder ITC

Jokerman

Bodoni MT

Juice ITC

Bodoni MT Black

Kristen ITC

Bodoni MT Black Italic

Kunstler Script

Bodoni MT Bold

Lucida Bright

Bodoni MT Bold Italic

Lucida Bright Demibold

Bodoni MT Condensed

Lucida Bright Demibold Italic

Bodoni MT Condensed

Lucida Bright Italic

Bold Bodoni MT Condensed Bold Italic

Lucida Calligraphy

Bodoni MT Condensed Italic

Italic Lucida Fax Demibold

Bodoni MT Italic

Lucida Fax Demibold Italic

Bodoni MT Poster Compressed

Lucida Fax Italic

Book Antiqua

Lucida Fax Regular

Book Antiqua

Lucida Handwriting Italic

Bold Book Antiqua

Lucida Sans Demibold Italic

Bold Italic Book Antiqua Italic

Lucida Sans Demibold Roman

Bookman Old Style

Lucida Sans Italic

Bookman Old Style Bold

Lucida Sans Regular

Bookman Old Style Bold Italic

Lucida Sans Typewriter Bold

Bookman Old Style Italic

Lucida Sans Typewriter Bold Oblique

Bradley Hand ITC

Lucida Sans Typewriter Oblique

Britannic Bold

Lucida Sans Typewriter Regular

Broadway

Magneto Bold

Brush Script MT Italic

Maiandra GD

Californian FB

Matura MT Script Capitals

Californian FB Bold

Mistral Modern No. 20

Californian FB Italic

Monotype Corsiva

Calisto MT

Niagara Engraved

Calisto MT Bold

Niagara Solid

Calisto MT Bold Italic

OCR A Extended

Calisto MT Italic

Old English Text MT

Castellar

Onyx Palace Script MT

Centaur

Palatino Linotype

Century Gothic

Palatino Linotype Bold

Century Gothic Bold

Palatino Linotype Bold Italic

Century Gothic Bold Italic

Palatino Linotype Italic

Century Gothic Italic

Papyrus

Century Schoolbook

Parchment

Century Schoolbook Bold

Perpetua

Century Schoolbook Bold Italic

Perpetua Bold

Century Schoolbook Italic

Perpetua Bold Italic

Chiller

Perpetua Italic

Colonna MT

Perpetua Titling MT Bold

Cooper Black

Perpetua Titling MT Light

Copperplate Gothic Bold

Playbill

Copperplate Gothic Light

Poor Richard

Curlz MT

Pristina

Edwardian Script

Rage Italic

Elephant Italic

Ravie

Engravers MT

Rockwell

Eras Bold ITC

Rockwell Bold

Eras Demi ITC

Rockwell Bold Italic

Eras Light ITC

Rockwell Condensed

Eras Medium ITC

Rockwell Condensed Bold

Felix Titling

Rockwell Extra Bold

Footlight MT Light

Rockwell Italic

Forte

Script MT Bold

Franklin Gothic Book

Showcard Gothic

Franklin Gothic Book Italic

Snap ITC

Franklin Gothic Demi

Stencil

Franklin Gothic Demi Cond

Tempus Sans ITC

Franklin Gothic Demi Italic

Tw Cen MT

Franklin Gothic Heavy

Tw Cen MT Bold

Franklin Gothic Heavy Italic

Tw Cen MT Bold Italic

Franklin Gothic Medium

Tw Cen MT Condensed

Franklin Gothic Medium Cond

Tw Cen MT Condensed Bold

Franklin Gothic Medium Italic

Tw Cen MT Condensed Extra Bold

Freestyle Script

Tw Cen MT Italic

French Script MT

Viner Hand ITC

Garamond

Vivaldi Italic

Garamond Bold

Vladimir Script

Garamond Italic

Wide Latin

Gigi

Wingdings 2

Gill Sans MT

Wingdings 3

Gill Sans MT Bold

Gill Sans MT Bold Italic

Gill Sans MT Condensed

Överst på sidan

Microsoft Office 2002 teckensnitt

Arial

Garamond Bold

Arial Black

Garamond Italic

Arial Black Italic

Haettenschweiler

Arial Bold

Online

Arial Bold Italic

Latha

Arial Italic

Mangal

Arial Narrow

Monotype Corsiva

Arial Narrow Bold

MS Mincho

Arial Narrow Bold Italic

MS Outlook

Arial Narrow Italic

MT Extra

Arial Unicode MS

PMingLiU

Batang

SimSun

Book Antiqua

Sylfaen

Book Antiqua Bold

Tecken

Book Antiqua Bold Italic

Tahoma

Book Antiqua Italic

Tahoma

Bookman Old Style

Tahoma Bold

Bookman Old Style Bold

Tahoma Bold

Bookman Old Style Bold Italic

Times New Roman

Bookman Old Style Italic

Times New Roman Bold

Century

Times New Roman Bold Italic

Century Gothic

Times New Roman Italic

Century Gothic Bold

Trebuchet MS

Century Gothic Bold Italic

Trebuchet MS Bold

Century Gothic Italic

Trebuchet MS Bold Italic

Comic Sans MS

Trebuchet MS Italic

Comic Sans MS Bold

Verdana

Courier New

Verdana Bold

Courier New Bold

Verdana Bold Italic

Courier New Bold Italic

Verdana Italic

Courier New Italic

VisualUI

Estrangelo

WingDings

Edessa

Wingdings 2

Garamond

Wingdings 3

Överst på sidan

Microsoft Office 2000 Premium teckensnitt

Almanac MT

Gloucester MT Extra Condensed

Arial

Goudy Old Style

Arial Black

Goudy Old Style Bold

Arial Black Italic

Goudy Old Style Italic

Arial Bold

Goudy Stout

Arial Bold Italic

Haettenschweiler

Arial Italic

Harlow Solid Italic

Arial Narrow

Harrington

Arial Narrow Bold

Holidays MT

Arial Narrow Bold Italic

Online

Arial Narrow Italic

Imprint MT Shadow

Arial Rounded MT Bold

Informal Roman

Arial Unicode MS

Jokerman

Baskerville Old Face

Juice ITC

Batang* 3

Kristen ITC

Bauhaus 9

Kunstler Script

Beesknees ITC*

Lucida Calligraphy Italic

Bell MT Bold

Lucida Handwriting Italic

Bernard MT Condensed

Lucida Sans Typewriter Oblique

Blackadder ITC

Lucida Sans Typewriter Regular

Book Antiqua

Maiandra GD

Book Antiqua Bold

Map Symbols

Book Antiqua Bold Italic

Matisse ITC

Book Antiqua Italic

Matura MT Script Capitals

Bookman Old Style

Modern No. 20

Bookman Old Style Bold

Monotype Corsiva

Bookman Old Style Bold Italic

Monotype Sorts

Bookman Old Style Italic

Monotype Sorts 2 MS

Bradley Hand ITC

Mincho*

Britannic Bold

MS Outlook

Broadway

MT Extra

Calisto MT

OCR A Extended

Calisto MT Bold

Onyx

Calisto MT Italic

Palace Script MT

Castellar

Papyrus

Century

Pepita MT*

Century Gothic Bold Italic

Perpetua

Century Gothic

Perpetua Bold

Century Gothic Bold

Perpetua Bold Italic

Century Gothic Italic

Perpetua Titling MT Bold

Century Schoolbook

Perpetua Titling MT Light

Century Schoolbook Bold

Playbill

Century Schoolbook Bold Italic

PMingLiU*

Century Schoolbook Italic

Pristina

Chiller

Rage Italic

Colonna MT

Rockwell

Comic Sans MS

Rockwell Bold

Comic Sans MS Bold

Rockwell Bold Italic

Cooper Black

Rockwell Condensed

Copperplate Gothic Bold

Rockwell Condensed Bold

Copperplate Gothic Light

Rockwell Extra Bold Stencil

Courier New

Rockwell Italic

Courier New Bold

SimSun*

Courier New Bold Italic

Snap ITC

Courier New Italic

Script MT Bold

Curlz MT C

Tecken

Edwardian Script IT

Tahoma

Engravers MT

Tahoma Bold

Eras Bold ITC

Tempus Sans ITC

Eras Demi ITC

Times New Roman

Eras Medium ITC

Times New Roman Bold

Felix Titling

Times New Roman Bold Italic

Footlight MT Light

Times New Roman Italic

Forte

Trebuchet MS

Franklin Gothic Demi

Trebuchet MS Bold

Franklin Gothic Demi Cond

Trebuchet MS Bold Italic

Franklin Gothic Heavy

Trebuchet MS Italic

Franklin Gothic Heavy Italic

Tw Cen MT Bold

Franklin Gothic Medium

Tw Cen MT Bold Italic

Franklin Gothic Medium Cond

Tw Cen MT Condensed Bold

Franklin Gothic Medium Italic

Tw Cen MT Condensed Extra Bold

French Script Mt

Tw Cen MT Condensed Medium

Garamond

Tw Cen MT Medium

Garamond Bold

Tw Cen MT Medium Italic

Garamond Italic

Vacation MT*

Georgia

Verdana

Georgia Bold

Verdana Bold

Georgia Bold Italic

Verdana Bold Italic

Georgia Italic

Verdana Italic

Gigi Gill Sans MT

Verdana Ref

Gill Sans MT Bold

Viner Hand ITC

Gill Sans MT Bold Italic

Vivaldi Italic

Gill Sans MT Condensed

Vladimir Script

Gill Sans MT Ext Condensed Bold

Webdings

Gill Sans MT Italic

Wide Latin

Gill Sans Ultra Bold

Wingdings

Gill Sans Ultra Bold Condensed

Wingdings 2

Wingdings 3

Överst på sidan

Microsoft Office 2000-teckensnitt

Aharoni Bold*

IrisUPC Bold Italic*

Andalus*

IrisUPC Italic*

Arabic Transparent*

JasmineUPC*

Arabic Transparent Bold*

JasmineUPC Bold*

Arial

JasmineUPC Bold Italic*

Arial Black

JasmineUPC Italic*

Arial Bold

KaiTi_GB2312*

Arial Bold Italic

KodchiangUPC*

Arial Italic

KodchiangUPC Bold*

Batang*

KodchiangUPC Bold Italic*

Browallia New*

KodchiangUPC Italic*

Browallia New Bold*

Levenim MT*

Browallia New Bold Italic*

Levenim MT Bold*

Browallia New Italic*

LilyUPC*

BrowalliaUPC*

LilyUPC Bold*

BrowalliaUPC Bold*

LilyUPC Bold Italic*

BrowalliaUPC Bold Italic*

LilyUPC Italic*

BrowalliaUPC Italic*

Lucida Console

Comic Sans MS

Lucida Sans Typewriter Regular

Comic Sans MS Bold

Lucida Sans Unicode

Cordia New*

Marlett

Cordia New Bold*

Microsoft Sans Serif

Cordia New Bold Italic*

MingLiU*

Cordia New Italic*

Miriam*

CordiaUPC*

Miriam Fixed*

CordiaUPC Bold*

Miriam Transparent*

CordiaUPC Bold Italic*

MS Gothic MS Mincho*

CordiaUPC Italic*

Narkisim*

Courier New

Palatino Linotype

Courier New Bold

Palatino Linotype Bold

Courier New Bold Italic

Palatino Linotype Bold Italic

Courier New Italic

Palatino Linotype Italic Rod*

David*

Rod Transparent*

David Bold*

SimHei*

David Transparent*

Simplified Arabic*

DFKai-SB*

Simplified Arabic Bold*

DilleniaUPC*

Simplified Arabic Fixed*

DilleniaUPC Bold*

SimSun*

DilleniaUPC Bold Italic*

Symbol Tahoma

DilleniaUPC Italic*

Tahoma Bold

EucrosiaUPC*

Times New Roman

EucrosiaUPC Bold*

Times New Roman Bold

EucrosiaUPC Bold Italic*

Times New Roman Bold Italic

EucrosiaUPC Italic*

Times New Roman Italic

FangSong_GB2312*

Traditional Arabic*

Fixed Miriam Transparent*

Traditional Arabic Bold*

FrankRuehl*

Trebuchet MS

FreesiaUPC*

Trebuchet MS Bold

FreesiaUPC Bold*

Trebuchet MS Bold Italic

FreesiaUPC Bold Italic*

Trebuchet MS Italic

FreesiaUPC Italic*

Verdana

Georgia

Verdana Bold

Georgia Bold

Verdana Bold Italic

Georgia Bold Italic

Verdana Italic

Georgia Italic

Webdings

Gulim*

WingDings

Online

IrisUPC*

IrisUPC Bold*

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×