Team och kanaler

Mobil användare? Se Team och kanaler på mobila enheter.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Team är samlingar av personer, innehåll och verktyg som fokuserar på olika projekt och jobb inom en organisation. I Microsoft Teams kan medlemmarna ha konversationer och dela filer, anteckningar och mycket mer, allt på samma ställe.

Klicka på Team Team-knappen till vänster i appen och öppna ett team för att visa teamets kanaler. Du måste vara teamägare för att kunna skapa ett team och lägga till medlemmar, men alla i teamet kan lägga till kanaler.

Det finns kanaler som hjälp för att organisera teamets konversationer. Du kan tilldela kanaler till specifika ämnen, projekt, ämnesområden – vad du vill.

För att lägga till en kanal klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamnamnet och sedan Lägg till kanal.

I det här avsnittet

Ställa in team och kanaler

Arbeta i team

Lägga till gäster i team

Arbeta i kanaler

Ställa in team och kanaler

Team är samlingar av personer, innehåll och verktyg relaterade till olika projekt och jobb inom en organisation. Medlemmarna i teamet kan dela konversationer, filer, anteckningar och mycket mer.

Kanaler används för att organisera teamets samtal. Du kan tilldela kanaler till specifika ämnen, projekt, ämnesområden – till vad du vill!

Ett team och kanaler

I de privata teamen kan du endast gå med om teamägaren lägger till dig. De syns heller inte i ditt teamgalleri. Offentliga team är i stället synliga från teamgalleriet för alla och du kan gå med i dem utan godkännande från teamägaren.

Tyvärr finns det inte något sätt att söka efter ett privat team.

Om du vill ansluta till en viss grupp, klickar du på team Team-knappen > Lägg till grupp. Skriv gruppens namn i sökrutan och tryck på RETUR. Söka efter en grupp du letar efter och klicka på Anslut till team.

När du ber att ansluta till en privat grupp behöver en gruppens ägare godkänna din begäran.

För att ansluta till ett offentligt team ska du klicka på Lägg till team längst ned i din teamlista. Här hittar du teamgalleriet inklusive massvis av förslag på team. Gå till det önskade teamet och klicka på Gå med i team.

Ett annat alternativ är att gå till kommandorutan högst upp i grupper och sedan skriva /join. Som visar en lista över alla föreslagna team. Välj en grupp ska ha behörighet att delta.

Om du vill visa alla medlemmar i ett team klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och sedan på Hantera team.

Bästa sättet att se till att någon i teamet ser ett meddelande är att @nämna dem (skriv bara @ före ett namn och välj rätt person från menyn).

@nämna med personer och team att markera

Personen får en avisering i sin aktivitetslista och en siffra visas bredvid den kanal som du har nämnt personen i.

För att påkalla uppmärksamheten från hela teamet skriver du @team före ditt meddelande så får alla i teamet aviseringar. Att skriva @kanal för meddelandet gör också att alla teammedlemmar aviseras om meddelandet.

Obs!: Din teamägare måste aktivera @team- och @kanalaviseringar för att detta ska kunna fungera.

Bara teammedlemmar kan se teamfiler. Om du vill dela filer med användare utanför teamet går du till fillistan för ditt team. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid en fil och klicka sedan på Öppna i SharePoint och dela sedan de filer du vill via SharePoint-webbplatsen.

För att skapa ett team ska du klicka på Lägg till team längst ned i din lista över team. Gå till den första panelen i förslagsvyn för team och klicka på Skapa ett team.

Därifrån kan du namnge ditt team, lägga till en beskrivning och redigera teamets dataklassificering. Sedan kan du bjuda in personer, grupper och till och med hela kontaktgrupper att ansluta till ditt team.

Om du är teamägare går du till teamlistan, klickar på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och sedan på Lägg till medlemmar.

Ett annat alternativ är att klicka på Hantera team och lägga till personer på fliken Medlemmar. Om du vill kan du till och med lägga till flera personer genom att använda en kontaktgrupp.

Om du är teamägare går du till teamlistan, klickar på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamnamnet och sedan på Lägg till medlemmar. Sedan skriver du in namnet på en kontaktgrupp, säkerhetsgrupp eller Office 365-grupp, väljer den i listan och klickar på Lägg till.

I kanalen Allmänt kan du @nämna teamet genom att skriva @team eller @[teamnamn] i textrutan. Då skickas en avisering till alla i teamet. Observera att en teamägare måste aktivera @teamomnämnanden för att de ska fungera.

@nämna-menyn med ett team markerat

Du har för närvarande en begränsning på 250 team per konto.

Alla team i Teams kan innehålla upp till 2 500 personer.

Om du inte kan ändra inställningar för teamet är det troligtvis för att du inte är teamägare.

Om du inte kan skapa ett team är skälet antagligen att din organisation har beslutat att endast tillåta teamskapande för en begränsad persongrupp.

Om du vill skapa en ny kanal börjar du i teamlistan. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och välj sedan Lägg till kanal. Du kan även klicka på Hantera team och lägga till en kanal på fliken Kanaler.

Du kan skapa upp till 100 kanaler per team.

Team-menyn med Lägg till kanal markerat

Om du är teamägare kan du lägga till någon i en kana – lägg bara till dem i samma team som kanalen.

Utgå från din lista med team och kanaler. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamnamnet och därefter på Lägg till medlemmar.

Team-menyn med Lägg till medlemmar markerat

Ett annat alternativ är att klicka på Hantera team och sedan lägga till personer från fliken Medlemmar. När någon har lagts till i ett team får de automatiskt åtkomst till alla teamets kanaler.

När du har avslutat åtgärden att lägga till personer i ett team är det en bra idé att @nämna dem i din nya kanal så att de får kännedom om att den finns.

För att informera någon om att du har skapat en ny kanal ska du klicka i textrutan och @nämna dem (genom att skriva @ och därefter deras namn).

@nämna-menyn med ett namn markerat

Alla kanaler som du redan har gjort till favoriter visas under det team de hör till. Visa alla genom att klicka på Team Team-knappen till vänster.

Om du vill göra en kanal till en ny favorit klickar du på menyn som visas under dina aktuella favoriter för varje team (4 nya kanaler, till exempel). Rulla till den kanal som du vill göra till favorit och klicka på Favorit Favoritknappen bredvid kanalnamnet.

Så här markerar du en kanal som favorit

Ändra teamens ordning genom att klicka och dra teamnamnet till valfri plats i teamlistan.

Ändra ordning på listan med team

Arbeta i team

Klicka du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid ett teamnamn för att se åtgärderna för teamadministration som du kan utföra.

Om du är en teammedlem väljer du Hantera team för att visa flikarna Medlemmar, Kanaler och Robotar.

Om du är teamägare kan du välja Hantera team > Inställningar för att visa alternativen för Gruppbild, Medlemsbehörigheter, Gästbehörigheter, @omnämnanden och Roliga saker.

Gruppmeny med Ta bort favoriter markerat

Om du vill ta bort ett team från dina favoriter klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamnamnet och väljer sedan Ta bort från favoriter. Det är ett bra sätt att rensa upp i din lista och dölja team som inte är så aktiva. Kom ihåg att ett team tas bort från ditt teamlista om du avmarkerar det som favorit, men att du alltid kan komma åt det eller göra det till favorit igen genom att klicka på Mer längst ned i teamlistan för den kanalen.

Om du är teamägare går du till teamlistan och klickar på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och klickar sedan på Lägg till medlemmar.

Ett annat alternativ är att klicka på Hantera team och lägga till personer på fliken Medlemmar. Om du vill kan du till och med lägga till flera personer genom att använda en kontaktgrupp.

Om du hovrar över en teammedlems profilbild ser du ett profilkort med användarinformation. Du kan starta en chatt, ringa eller skicka ett e-postmeddelande till någon från hans/hennes profilkort.

Be som om du vill mer specifika frågor om någon i din organisation! Vem är bot vars enda syfte är att hitta information om de personer som du arbetar med. Typ / som i kommandorutan högst upp i grupper att börja ställa frågor som ”vem som jag e-post igår om data storage?” eller ”som är John Smith?” ställer en fråga hänvisa till en one-on-one chatta med vem, så gärna visa svaret och be Det uppföljande frågor.

Du kan ladda upp filer direkt till fliken Filer i alla kanaler. Klicka bara på Filer längst upp och klicka sedan på Ladda upp. Skapa en ny fil genom att klicka på Ny.

Fliken Filer med uppladdningsknappen markerad

Även om du inte kan lägga till befintliga anteckningsböcker, kan du lägga till nya i nya flikar.

Alla team du tillhör visas i din teamlista, antingen under dina favoriter eller i menyn Mer längst ned i listan.

 • Publicera något i teamets Allmänt-kanal. Kanalnamnet visas i fetstil för varje teammedlem.

 • Skriv @kanal i kanalen Allmänt. En avisering skickas till alla teammedlemmar om att de @nämndes i kanalen.

 • Skriv @team så fyller Teams automatiskt i namnet på det team du jobbar i. En avisering skickas till alla teammedlemmar om att de @nämndes, även om de inte följer kanalen.

Observera att teamägaren måste aktivera @team- och @kanalomnämnanden för ett team.

Teamägare kan lägga till och ta bort medlemmar, redigera eller radera ett team och de kan ändra teamets bild. De kan även:

 • Ställa in teamets behörigheter till kanaler, flikar och anslutningar.

 • Kontrollera @[teamnamn]-omnämnanden som aviserar alla i teamet.

 • Tillåta @kanal- eller @[kanalnamn]-omnämnanden som aviserar medlemmar om vem som har gjort kanalen till favorit.

 • Tillåta användning av GIF:ar, dekaler och memer.

Om du är teamägare kan du ändra teamnamnet, beskrivningen och sekretessinställningarna med bara ett fåtal klick. Klicka bara på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och sedan på Redigera team.

Alternativet Redigera team för åtkomst till teaminställningarna

Om du är teamägare kan du anpassa ditt team på många olika sätt. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid ett teamnamn och därefter på Hantera team.

Team-menyn med Hantera team markerat

Därifrån får du åtkomst till fliken med ditt teams Inställningar, där du kan:

 • Ändra teamets bild.

 • Ställa in behörigheter för medlemmar (t.ex. för att skapa, uppdatera eller ta bort kanaler och flikar).

 • Aktivera @team- eller @[teamnamn]-omnämnanden i en kanal.

 • Aktivera möjligheten för teammedlemmar att skicka GIF:ar, emojier och dekaler.

Behöver ditt team ett nytt namn? Teamägare kan fixa det.

Klicka bara på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid namnet på ett team och välj Redigera team.

Om du är teamägare kan du ändra bilden i teaminställningarna. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och klicka sedan på Hantera team.

Team-menyn med Hantera team markerat

På fliken Inställningar klickar du på Teambild > Ändra bild.

Om du vill göra någon till ägare eller se vem som är ägare av ett befintligt team, klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamnamnet och klickar sedan på Hantera team.

I kolumnen Roll ser du om någon är teammedlem eller -ägare. Om du vill göra någon till ägare klickar du på Medlem och väljer sedan Ägare.

Du kan också göra någon till teamägare när du skapar ett team. När du lägger till teammedlemmar anger du om varje ny person ska vara teammedlem eller teamägare genom att klicka på Ägare under menyn Medlem.

För att ändra sekretessinställningarna för ditt team från offentligt till privat (eller vice versa), klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamnamnet i teamlista och väljer sedan Redigera team. I dialogrutan Redigera team, under Sekretess, väljer du antingen Offentligt eller Privat.

Om du vill lägga till ett Microsoft Teams-team i en befintlig Office 365-grupp, klickar du först på Lägg till team längst ned i din teamlista. Sedan klickar du på Skapa ett team. Där visas en länk som tar dig till en lista över alla Office 365-grupper där du för närvarande kan lägga till ett team. Allt du behöver göra är att välja önskad grupp och lägga till ditt team! Du flyttas till den allmänna kanalen för det team som du valt att lägga till i din Office 365-grupp.

Om du bara vill att vissa personer ska kunna skapa team kontaktar du IT-administratören, som kan ange behörigheter för organisationen.

Du kan lämna ett team när som helst. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och välj Lämna teamet.

Team-menyn med Lämna teamet markerat

Obs!: Du kan lämna en grupp på egen hand, men endast en administratör kan tas bort från organisationen.

Om du är teamägare kan du ta bort personer från ditt team. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn, välj Hantera team och klicka sedan på fliken Medlemmar.

I listan över teammedlemmar klickar du på krysset (X) till höger om namnet på den person som du vill ta bort. Om du vill ta bort en annan teamägare börjar du med att ändra personens roll från ägare till medlem och tar sedan bort personen.

När du har tagit bort någon från ett team kan du alltid använda alternativet Lägg till medlem om du senare vill lägga till personen i teamet igen.

Obs!: Gruppens ägare kan ta bort medlemmar från en grupp, men endast en administratör kan ta bort någon från organisationen.

Om du vill radera ett team (och du är teamägare) klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och väljer Radera teamet. Teamet raderas permanent.

Kom ihåg: Om du raderar ett team tas även teamets brevlåda och kalender bort från Exchange.

Teamägare och IT-administratörer kan återställa borttagna team i upp till 30 dagar. Mer information hittar du om du klickar på Återställa en borttagen Office 365-grupp.

Lägga till gäster i team

Om du är teamägare kan du nu bjuda in gäster till ditt team. Från teamlistan klickar du bara på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamnamnet och sedan på Lägg till medlemmar. Ange gästens e-postadress.

Obs!: Gäster behöver ett arbets- eller skolkonto för Office 365.

För gäster måste du ställa in namnet som andra ser. Klicka på Redigera gästinformation Knappen Redigera namn för gäst och skriv sedan in gästens namn. Se till att ta dig tid att lägga till gästens namn nu, om du ska göra det senare behöver du ta hjälp av en IT-administratör.

Dialogrutan Redigera gästinformation

Om du är teamägare kan du ändra inställningar för gästbehörighet genom att klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn och sedan klicka på Hantera team.

Team-menyn med Hantera team markerat

Gå till fliken Inställningar och klicka sedan på Gästbehörigheter. För närvarande kan du ge gäster behörighet att lägga till eller ta bort kanaler.

Om du vill växla mellan ett gästkonto konton och andra grupper klickar du på menyn konton bredvid din profilbild högst upp i programmet och väljer det konto som du vill använda.

Om du vill se om ditt team har några gäster tittar du under konversationens rubrik.

Kanalrubrik som indikerar en gäst i gruppen

Du kan se om någon är gäst där personens namn visas, eftersom ordet ”Gäst” står efter namnet. Du kan även se allas roller på fliken Medlemmar i ett team.

När du lägger till en gäst läggs endast gästens namn till på profilkortet. Om du vill lägga till eller ändra annan information (som ett telefonnummer eller en titel), kontaktar du din IT-administratör.

Behöver du arbeta med någon utanför din organisation? Lägg till personen som gäst! Gäster kan delta i kanaler, konversationer, chattar och möten. De kan dela filer i kanaler, lägga till nya kanaler och använda Wiki.

Funktion

Teammedlem

Gäst

Skapa en kanal

bockmarkering

bockmarkering

Delta i en privat chatt

bockmarkering

bockmarkering

Delta i en kanalkonversation

bockmarkering

bockmarkering

Dela en kanalfil

bockmarkering

bockmarkering

Dela en chattfil

bockmarkering

Lägga till appar (som flikar, robotar eller kopplingar)

bockmarkering

Kan bjudas in via alla arbets- eller skolkonto för Office 365

bockmarkering

Skapa ett team

bockmarkering

Radera eller redigera publicerade meddelanden

bockmarkering

bockmarkering

Upptäcka och ansluta till offentliga team

bockmarkering

Publicera i kanalen Allmänt

bockmarkering

bockmarkering

Visa organisationsschema

bockmarkering

Arbeta i kanaler

I kanaler organiseras teamkonversationer kring specifika ämnen eller teman. Alla i teamet kan lägga till en kanal och delta i konversationerna i en kanal.

Videon Team och kanaler går igenom hur du skapar ett team och visar sedan hur du kan skapa och göra en kanal till favorit.

Med kanaler kan teammedlemmar ha fokuserade konversationer om särskilda ämnen. Alla team har en egen uppsättning kanaler (som börjar med kanalenAllmänt) och teammedlemmarna bestämmer vad de vill att resten av kanalen ska fokusera på. En del kanaler är avsedda för särskilda projekt och andra för intresseområden. En del kanaler är bara för nöjes skull. Alla kanaler som tillhör ett team är öppna för alla teammedlemmar, så att vem som helst kan delta i en kanalkonversation.

Om du ser en kanal som verkar intressant eller relevant kan du göra den till favorit eller följa den.

När du gör en kanal till favorit förblir den synlig i din teamlista. I kanalen klickar du på Favorit Favoritknappen bredvid kanalens namn.

Klicka på Gör till favorit för att följa en kanal

Du kan även följa favoritkanaler från menyn för fler kanaler under kanallistan.

Markera en kanal som favorit från menyn Fler alternativ

Du följer en kanal genom att klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid kanalnamnet och sedan välja Följ den här kanalen. Därefter får du direktaviseringar när det händer något i kanalen.

Du kan hålla koll på alla kanaler du följer i ditt aktivitetsflöde. Klicka på Aktivitet Aktivitetsknappen > Filter Filtrera-knappen > Följer.

Du vet att du har olästa meddelanden och aktivitet som inte har visats i en kanal om dess namn visas med fetstil. Om du har kanalen som favorit visas den även fortsättningsvis i listan.

Teamkanaler i fetstil

Du får även meddelandena när någon @omnämner dig eller svarar på en konversation som du är med i, så det är ett annat sätt som du kan se om en kanal är aktiv på.

Aktiviteter och omnämnanden.

Om du behöver veta om det pågår en konversation som kräver din uppmärksamhet kan du vara lugn: Alla dina meddelanden visas i ditt aktivitetsflöde, så att du aldrig missar något. Du får ett meddelande när någon:

 • @omnämner dig (du kan också se dina @omnämnanden i konversationen).

 • @omnämner grupper och kanaler som du tillhör.

 • Svarar på konversationer som du deltar i.

 • Svarar på dina svar.

En kanal

Du ser också ett nummer bredvid kanalnamnet som visas i fetstil, så att du vet att du har omnämnts i den kanalen.

Aktivitet i en kanal

Obs!: Du kan även visa @omnämnanden genom att gå till kommandorutan högst upp i Teams och skriva /omnämnanden.

Att bli omnämnd eller @omnämnd innebär att du aviseras när någon vill få din uppmärksamhet angående ett särskilt meddelande (genom att skriva @ före ditt namn).

@nämna-menyn med ett team markerat

Du kan klicka i aviseringen och komma direkt till den plats i konversationen som du omnämndes.

Skriv bara @ före personens namn för att påkalla dennes uppmärksamhet i en konversation. Personen i fråga får en avisering.

Du kan även skriva @team för att skicka ett meddelande till alla i teamet. Observera att den här funktionen måste aktiveras och att den är som mest effektiv när den används med försiktighet.

@omnämnande med förslag på personer

Kanalnamn i fet stil visar att det finns nya meddelanden i kanalen. Siffran visar det antal gånger som just du har nämnts.

Kanal-, aktivitet- och teamaviseringar

Teammedlemmar kan ändra namnet på en kanal genom att klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid ett kanalnamn och välja Redigera denna kanal.

Kanaler är öppna för alla i teamet. För att visa medlemslistan klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamnamnet och klickar sedan på Hantera team. En lista med medlemmarna visas i fliken Medlemmar.

Team-menyn med Hantera team markerat

För att se alla kanaler i ett team ska du klicka på fler kanaler under listan över kanaler som har lagts till som dina favoriter i teamet. Då får du en lista över alla kanaler som tillhör detta team.

Om du vill visa en lista över alla kanaler som hör till ett team klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid teamets namn, väljer Hantera team och öppnar därefter fliken Kanaler.

Team-menyn med Hantera team markerat

Vi har inga privata kanaler just nu, men vi jobbar på det. För att hålla saker privata under tiden kan du skapa ett nytt team och bjuda in en mer utvald målgrupp.

Om du vill skicka ett e-postmeddelande till en kanal i Teams, använder du kanalens e-postadress. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid kanalens namn och välj Hämta e-postadress.

Ett annat alternativ är att be någon som har tillstånd att skaffa en e-postadress från en kanal att kopiera denna adress och skicka till dig – därefter kommer du att kunna skicka e-postmeddelanden till den specifika kanalen.

När detta har lösts visas alla e-postmeddelanden som du skickar till din kanals e-postadress i kanalens konversationshistorik.

Observera att den här funktionen måste aktiveras av din IT-administratör.

Om du vill begränsa vilka som kan skicka e-postmeddelanden till din kanal, klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid kanalens namn och väljer Hämta e-postadress. Klicka sedan på länken för avancerade inställningar.

Därifrån kan du hantera vilka som ska få tillgång till e-postadressen för denna kanal. Du kan begränsa målgruppen till att bara innehålla medlemmar i det team som äger den aktuella kanalen, eller genom specifika domäner. Du kan också ta bort din nuvarande e-postadress helt.

Om din IT-administratör har inaktiverat möjligheten att skicka e-post till kanaler visas inte alternativet Hämta e-postadress i din meny över kanalåtgärder.

När du besvarar ett e-postmeddelande i en tråd skapar den en konversation om det i Teams. Något svar till den ursprungliga avsändaren av e-postmeddelandet skickas dock inte. Inga kommentarer eller konversationer som du har avseende e-postmeddelandet i en kanal kommer att synas utanför Teams.

Ibland är e-postmeddelanden som skickats till en kanal alltför stora för att visas i konversationen. Om du vill visa ett e-postmeddelande i dess ursprungliga formatering, klickar du på Visa ursprungligt e-postmeddelande under e-postmeddelandet i konversationen.

Det finns ett antal orsaker till varför det inte går att skicka e-post till en kanal:

 • Kanalens inställningar begränsar vilka som kan skicka e-post.

 • E-postmeddelandet innehåller fler än 50 bilder.

 • E-postmeddelandet har fler än 20 bifogade filer.

 • SharePoint-mappen som är associerad med kanalen har raderats eller bytt namn.

För att hjälpa dig att komma igång lägger Teams till de fem populäraste kanalerna i varje nytt team du blir medlem i som favoriter. På så vis får du en känsla för hur du kan samverka med ditt nya team, och samtidigt ser du var saker och ting händer. Du kan alltid ta bort kanalerna från favoriter senare

Om teamet har färre än fem kanaler lägger Teams automatiskt till nya kanaler som skapas i favoriter tills du har fem kanaler.

För att radera en kanal klickar du på Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid kanalnamnet och sedan på Ta bort den här kanalen.

Obs!: Teamägare kan bestämma behörigheter för teammedlemmar, inklusive möjligheten att ta bort och återställa kanaler.

Kom ihåg att du förlorar hela konversationshistoriken när du väl har raderat en kanal. De OneNote-avsnitt som är associerade med kanalen visas emellertid fortfarande på teamets SharePoint-webbplats.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×