Team och kanaler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft-team hjälper > databaser och > team och kanaler

Team är samlingar av personer, innehåll och verktyg som fokuserar på olika projekt och jobb inom en organisation. I Microsoft Teams kan medlemmarna ha konversationer och dela filer, anteckningar och mycket mer. Allt på samma ställe.

Välj grupper i marginallisten och öppna en grupp om du vill visa dess kanaler. Du måste vara en gruppens ägare att skapa en grupp eller Lägg till medlemmar, men alla i gruppen kan lägga till kanaler.

Det finns kanaler som hjälp för att organisera teamets konversationer. Du kan tilldela kanaler till specifika ämnen, projekt, ämnesområden – vad du vill!

För att lägga till en kanal ska du välja mer-ikonen bredvid teamnamnet och sedan Lägg till kanal.

I det här avsnittet

Hur du konfigurerar team och kanaler

Arbeta i grupper

Lägga till gäster i grupper

Arbeta i kanaler

Hur du konfigurerar team och kanaler

Team är samlingar av personer, innehåll och verktyg relaterade till olika projekt och jobb inom en organisation. Medlemmarna i teamet kan dela konversationer, filer, anteckningar och mycket mer.

Organisera teamets konversationer i specifika kanaler. Du kan tilldela kanaler till specifika ämnen, projekt, ämnesområden – till vad du vill!

Denna skärmbild visar ett team och kanaler.

I de privata teamen kan du endast gå med om teamägaren lägger till dig. De syns heller inte i ditt teamgalleri. Offentliga team är i stället synliga från teamgalleriet för alla och du kan gå med i dem utan godkännande från teamägaren.

Tyvärr, går det inte att söka efter en privat grupp.

Om du vill ansluta till ett särskilt team inom din organisation, ska du klicka på Lägg till ett team längst ned i din teamlista. I sökrutan för ditt teamgalleri börjar du skriva namnet på teamet du letar efter. Tryck Retur så visas en samling av team som matchar din sökning i ditt teamgalleri. När du hittat teamet du letar efter klickar du på Gå med i team.

Klicka på länken Lägg till en grupp som visas längst ned i listan grupper om du vill ansluta till en offentlig grupp. Du ser team galleriet, inklusive en massa föreslagna team. Gå till en grupp som du vill ansluta till och klicka sedan på Anslut till team.

Om du vill se alla medlemmar i en grupp högerklickar du på gruppens namn i listan grupper och klicka sedan på Visa team.

Det bästa sättet att se till att någon i gruppen ser ett meddelande är att @mention dem (Skriv @ före namnet och markera dem i listrutan).

Denna skärmbild visar hur du @nämner personer så att de ser ditt meddelande.

Personen får en avisering i sin aktivitetslista och en siffra visas bredvid den kanal som du har nämnt personen i.

Om du vill få kontakt med hela gruppen typ @team innan meddelandet och alla gruppmedlemmar får meddelanden. Skriva @channel innan meddelandet meddelar även dina gruppmedlemmar om meddelandet! (Tänk på att gruppens ägare har vill aktivera @team och @channel meddelanden för det här ska fungera!)

Endast gruppmedlemmarna kan se team filer. Om du vill dela filer med alla utanför din grupp väljer Öppna i SharePoint och dela filer som du vill använda från SharePoint-webbplatsen.

Om du vill skapa en grupp klickar du på Lägg till en grupp längst ned i listan grupper. Navigera till den första sida vid sida i vyn team Discovery och välj sedan Skapa en grupp.

Därifrån kan du namnge ditt team, lägga till en beskrivning och redigera teamets dataklassificering. Sedan kan du bjuda in teammedlemmar, grupper och till och med hela distributionslistor att ansluta till ditt team.

Om du är en gruppens ägare är det enkelt att lägga till någon nybörjare i en grupp. Klicka på ikonen mer bredvid gruppens namn från listan med grupper och sedan klicka på Lägg till medlemmar.

Ett annat alternativ är att klicka på Visa team och lägga till personer i fliken medlemmar. Om du vill kan du även lägga till flera personer genom att använda en distributionsgrupp.

För att lägga till fler personer i ett team ska du klicka på mer-ikonen bredvid teamnamnet och sedan klicka på Lägg till medlemmar. Sedan skriver du in namnet på en distributionslista, säkerhetsgrupp eller Office 365-grupp, väljer den i listan och klickar på Lägg till.

I den allmänna kanalen, kan du @mention en grupp genom att skriva @team eller @[gruppens namn] i rutan Skriv. Som skickar ett meddelande till alla i gruppen. Obs, en gruppens ägare måste aktivera @team omnämnanden för att de ska fungera.

En skärmbild på hur jag låter andra veta att jag har skapat ett team.

Du har för närvarande en begränsning på 250 team per konto.

Alla team i Microsoft Teams kan innehålla till 999 personer.

Om du inte kan ändra inställningar för teamet är det troligtvis för att du inte är teamägare.

Om du inte kan skapa ett team är skälet antagligen att din organisation har beslutat att endast tillåta teamskapande för en begränsad persongrupp.

Om du vill skapa en ny kanal utgår du från teamlistan och klickar på mer-ikonen bredvid teamets namn. Därefter ska du välja Lägg till en kanal. Du kan också klicka på Visa team och lägga till en kanal i fliken Kanaler.

Denna skärmbild visar hur du lägger till en kanal.

Du kan skapa upp till 100 kanaler per team.

Om du är teamägare är det enkelt att lägga till någon i en kana – lägg bara till dem i samma team som kanalen tillhör!

För att göra det ska du utgå från din lista med team och kanaler. Klicka på mer-ikonen bredvid teamnamnet och därefter på Lägg till medlemmar.

Denna skärmbild visar @namn i redigeringsrutan.

Ett annat alternativ är att klicka på Visa team och sedan lägga till personer från fliken Medlemmar. När någon har lagts till i ett team får de automatiskt åtkomst till alla teamets kanaler.

När du har avslutat åtgärden att lägga till personer i ett team är det en bra idé att @nämna dem i din nya kanal så att de får kännedom om att den finns.

För att informera någon om att du har skapat en ny kanal, ska du klicka i redigeringsrutan och @nämna dem (genom att skriva @ och därefter deras namn).

Denna skärmbild visar hur du meddelar andra om att du har skapat en kanal.

Alla kanaler som du redan har gjort till favoriter kommer att visas under det team de hör till. Visa alla genom att klicka på knappen Team Ikonen Team till vänster.

Om du vill göra en kanal till en ny favorit klickar du på den spillmeny som visas under dina aktuella favoriter för varje team. Rulla nedåt till den kanal som du vill göra till favorit. Klicka på stjärnikonen Ikonen för favoriter. bredvid kanalnamnet.

Du kan även göra dolda kanaler till favoriter:

Denna skärmbild visar hur du gör en kanal till favorit.

Ändra teamens ordning genom att klicka och dra teamnamnet till valfri plats i teamlistan.

Denna skärmbild visar hur du flyttar ett team i listan över team.

Arbeta i grupper

Om du är teamägare klickar du på ikonen Mer bredvid ett teamnamn för att se några av åtgärderna för teamadministration som du kan utföra.

Den här skärmbilden visar alternativen för att hantera grupper.

Klicka på Visa team för att hantera medlemmar, kanaler och allmänna teaminställningar. Du kan ändra teambilden, aktivera @team och @[teamnamn]-omnämnanden, samt tillåta att gruppmedlemmar skickar GIF-filer och emojier, med mera.

Om du är en teammedlem kommer du att kunna se några av dessa saker men du kommer inte att kunna göra så många ändringar.

Om du vill ta bort en grupp från dina Favoriter, antingen högerklickar du på gruppens namn eller klicka på Ikonen för fler alternativ. bredvid den och välj sedan Ta bort från Favoriter. Det här är ett bra sätt att rensa upp i listan och dölja grupper som inte är mycket aktiv. Kom ihåg att FN-favoriting ett team tas den bort från listan med grupper, men du alltid kan komma åt eller favorit den igen genom att klicka på mer längst ned i team lista för den kanalen.

Om du är en gruppens ägare är det enkelt att lägga till någon nybörjare i en grupp. Klicka på ikonen mer bredvid gruppens namn från listan med grupper och sedan klicka på Lägg till medlemmar.

Ett annat alternativ är att klicka på Visa team och lägga till personer i fliken medlemmar. Om du vill kan du även lägga till flera personer genom att använda en distributionsgrupp.

När du hovrar över en kollega avatar ser en Profilkort som innehåller deras användarinformation. Du kan starta en chatt, Ring eller skicka ett e-postmeddelande till en kollega från inom deras Profilkort.

Du kan ladda upp filer direkt till fliken Filer i alla kanaler.

Denna skärmbild visar fliken Filer.

Klicka på Filer högst upp, klicka sedan på Ladda upp. Om du vill skapa en ny fil klickar du på Ny.

Även om du inte kan lägga till befintliga anteckningsböcker, så kan du fästa nya genom att lägga till dem i nya flikar.

Denna skärmbild visar hur du lägger till innehåll i Teams.

Alla team du tillhör visas i din teamlista, antingen under dina favoriter eller i menyn Mer längst ned i listan.

Det enklaste sättet att få kontakt med alla i ett team är att publicera något i teamets allmänna kanal. Eftersom alla medlemmar i teamet tillhör den allmänna kanalen som standard kommer de att kunna se att de har missad aktivitet eftersom kanalens namn visas i fet stil. Om du anger @kanal i ett meddelande i den allmänna kanalen skickar du även en avisering till alla i ditt team om att de blivit @nämnda i den kanalen.

Ett annat sätt att få allas uppmärksamhet är att @omnämna hela teamet i någon av kanalerna du följer. Du behöver bara ange @team innan meddelandet så fyller Microsoft Teams automatiskt i namnet på teamet du arbetar i för närvarande i ditt @omnämnande. Alla i ditt team får en avisering om att de har blivit @omnämnda, även om de inte följer kanalen du har nämnt dem i. Då behöver du inte @omnämna alla i teamet individuellt.

Det kan vara bra att veta att @team- och @kanalomnämnanden är en av de funktioner som måste aktiveras för teamet. Om de inte är aktiverade kan teamägaren ta hand om det. Dessutom fungerar funktionen bäst när den används sparsamt, så tänk efter innan du använder @team och @kanalomnämnanden.

Teamägare kan lägga till och ta bort medlemmar. De kan redigera eller radera ett team och de kan ändra teamets bild. De kan även ...

 • Ställa in teamets behörigheter till kanaler, flikar och anslutningar.

 • Kontrollera @[teamnamn]-omnämnanden som aviseras till alla i teamet.

 • Tillåta @kanal- eller @[kanalnamn]-omnämnanden som aviserar medlemmar om vem som har gjort kanalen till favorit.

 • Tillåta användning av GIF:ar, dekaler och memer.

Om du är teamägare kan du ändra inställningar för teamet genom att klicka på mer-ikonen bredvid teamets namn och sedan klicka på Visa team.

Skärmbilden visar hur man kommer åt inställningar för teamet.

Därefter kan du hantera inställningarna på fliken Inställningar.

Om du är teamägare kan du anpassa ditt team på många olika sätt. Klicka på mer-ikonen bredvid ett teamnamn och därefter på Redigera team.

Denna skärmbild visar hur du visar ett team.

Därifrån får du åtkomst till fliken med ditt teams Inställningar, där du kan:

 • Ändra teamets bild genom att klicka på Ändra bild.

 • Ställa in behörigheter för medlemmar (t.ex. för att skapa, uppdatera eller ta bort kanaler och flikar).

 • Tillåta @team- eller @[teamnamn]-omnämnanden i en kanal.

 • Aktivera möjligheten för teammedlemmar att skicka GIF:ar, emojier och dekaler.

Behöver ditt team ett nytt namn? Teamägare kan fixa det på nolltid.

Klicka på mer-ikonen bredvid ett teamnamn och välj Redigera team.

Om du är teamägare kan du ändra bilden i teaminställningarna. Klicka på mer-ikonen bredvid teamets namn och därefter på Visa team.

Skärmbilden visar hur man kommer åt inställningar för teamet.

På fliken Inställningar klickar du på Ändra bild.

Denna skärmbild visar hur du kommer åt teaminställningar.

Om du vill göra någon till ägaren av en befintlig grupp klickar du på ikonen mer bredvid gruppens namn i listan, väljer du Visa team. Leta upp personen i listan team och sedan, under kolumnen roll, klickar du på medlemmen och välja ägare i den nedrullningsbara menyn.

Du kan också göra någon till en gruppens ägare medan du håller på att skapa en grupp. När du lägger till gruppmedlemmar, bestämma om varje ny person ska fungera som en gruppmedlem eller gruppens ägare genom att klicka på ägare under medlem listrutan.

Om du vill ändra sekretessinställningarna för din grupp från offentliga till privata (eller tvärtom), klickar du på ikonen mer bredvid gruppen i listan grupper. Klicka på Redigera team. Som kommer att öppna en vy som du kan redigera sekretessinställningarna för din grupp och du kan välja offentlig eller privat.

Om du vill lägga till ett team från Microsoft Teams i en befintlig Office 365-grupp, ska du först navigera till teamgalleriet genom att klicka på Lägg till ett team längst ned i din teamlista. Därifrån väljer du alternativet Skapa ett team. Där visas en länk som tar dig till en lista över alla Office 365-grupper där du för närvarande kan lägga till ett team. Allt du behöver göra är att välja önskad grupp och lägga till ditt team! Du flyttas till den allmänna kanalen för det team som du valt att lägga till i din Office 365-grupp.

Om du bara vill att vissa personer ska kunna skapa team kontaktar du IT-administratören, som kan ange behörigheter för organisationen.

Du kan lämna ett team när som helst genom att klicka på mer-ikonen bredvid teamets namn och välja Lämna teamet.

Denna skärmbild visar alternativen för att lämna ett team.

Om du är en gruppens ägare kan du verkligen ta bort någon från din grupp. Klicka på Ikonen för fler alternativ. bredvid ditt Teamnamn, Välj Visa team och sedan på fliken medlemmar. Klicka på X till höger om namnet på den person som du vill ta bort från ditt team medlemslistan. Om du vill ta bort en annan gruppens ägare först ändra deras roll från ägaren till medlem och sedan ta bort dem. När du tar bort någon från en grupp, kan du alltid använda Lägg till medlem du lägger till dem till gruppen vid ett senare tillfälle.

Om du vill radera ett team (och är teamägaren) klickar du på mer-ikonen bredvid teamets namn och väljer Radera teamet. Ditt team raderas permanent.

Kom ihåg: Om du raderar ett team tas även teamets brevlåda och kalender bort från Exchange.

Teamägare och IT-administratörer kan återställa borttagna team i upp till 30 dagar. Mer information hittar du om du klickar på https://aka.ms/groupssoftdelete.

Lägga till gäster i grupper

Om du är en gruppens ägare kan du nu bjuda in gäster till din grupp. Från listan med grupper klickar du på Ikonen för fler alternativ. bredvid gruppens namn och klicka sedan på Lägg till medlemmar. Ange den gäst e-postadress.

Obs!: Gäster behöver ett konto för arbetet eller skolan för Office 365.

För gäster, måste du ange namnet andra ser. Klicka på Redigera gäst namn pennikon och sedan skriva deras namn. Se till att ta tid att lägga till deras namn nu – hjälp av en IT-administratör måste du lägga till den senare!

Redigera dialogrutan information om gäst

Om du är en gruppens ägare kan ändra du gäst behörighetsinställningar genom att klicka på Ikonen för fler alternativ. bredvid gruppens namn och sedan på Visa team.

Denna skärmbild visar hur du ser vem som är i en kanal.

Gå till fliken Inställningar och klicka sedan på gästbehörigheter. För närvarande kan du ge gäster behörighet att lägga till eller ta bort kanaler.

Om du vill växla mellan ett gästkonto konton och andra grupper, klicka på din profilbild växla konton, och välj sedan det konto som du vill.

Det snabbaste sättet att se om din grupp har alla gäster är att kontrollera under konversationens rubrik.

Kanal huvud som gäst i gruppen

Du kan avgöra om någon är gäst genom att titta var du än är deras namn visas – ordet ”gäst” visas efter den. Du kan också se allas roller i fliken medlemmar i en grupp.

När du lägger till gäst läggs deras namn till i deras kontaktkort. Om du vill lägga till eller ändra andra information (till exempel telefonnummer eller titel) kan du kontakta IT-administratören.

Om du behöver arbeta med någon utanför organisationen? Lägger till dem som gäst! Gäster kan delta i kanaler, konversationer, chattar och möten, de kan dela filer i kanaler, lägga till nya kanaler och använda Wiki.

Funktion

Gruppmedlem

Gäst

Skapa en kanal

bockmarkering

bockmarkering

Delta i en privat chatt

bockmarkering

bockmarkering

Delta i en kanal konversation

bockmarkering

bockmarkering

Dela en Kanalfil

bockmarkering

bockmarkering

Dela en chatt-fil

bockmarkering

Lägga till program (till exempel flikar, robotar eller kopplingar)

bockmarkering

Kan bli inbjuden via Skol- eller organisationskonto för Office 365

bockmarkering

Skapa en grupp

bockmarkering

Ta bort eller redigera publicerade meddelanden

bockmarkering

bockmarkering

Upptäcka och ansluta till offentliga grupper

bockmarkering

Ställ frågor i allmänna kanal

bockmarkering

bockmarkering

Visa Organisationsschema

bockmarkering

Arbeta i kanaler

Alla i teamet kan lägga till en kanal och delta i konversationerna i en kanal. Alla i teamet kan se konversationerna i en kanal. Organisera teamets samtal i specifika kanaler. Du kan tilldela kanaler till specifika ämnen eller teman.

Videon Team och kanaler går igenom hur du skapar ett team och visar sedan hur du kan skapa och göra en kanal till favorit. En avskrift av berättandet i videon och procedurinformation visas också.

Med kanaler kan teammedlemmar ha fokuserade konversationer om särskilda ämnen. Alla team har en egen uppsättning kanaler (som börjar med den allmänna kanalen) och teammedlemmarna bestämmer vad de vill att resten av kanalen ska fokusera på. En del kanaler är avsedda för särskilda projekt och andra för intresseområden. En del kanaler är bara för nöjes skull. Alla kanaler som tillhör ett team är öppna för alla teammedlemmar, så att vem som helst kan delta i en kanalkonversation.

Om du ser en kanal som verkar intressant eller relevant så kan du välja att följa den (eller göra den till favorit). Den allmänna kanalen för varje team är alltid markerad som favorit och det går inte att ta bort den från favoriter.

Om du vill markera en kanal som favorit klickar du på stjärnikonen bredvid ett kanalnamn. På så sätt förblir den synlig i listan för ditt team. Du ser också om det finns någon senaste aktivitet i din favoritkanal. Då visas namnet i fetstil. Om någon @nämner dig i en av dina favoritkanaler visas en röd siffra bredvid kanalnamnet som talar om hur många @omnämnanden du har fått.

Som standard kan du inte längre se de teamkanaler du inte markerar som favoriter. Men om du vill se vilka andra kanaler som tillhör ett team kan du klicka på texten som visas längst ned bland dina favoriter. Då ser du hur många fler kanaler som tillhör det teamet. Då öppnas en lista med de kanaler som du inte markerat som favoriter. Om du ser en kanal som verkar intressant kan du markera den som favorit i listan.

Alla som är medlemmar i ett team och som följer en särskild kanal kan se om kanalen är aktiv eftersom namnet visas i fetstil, men de får meddelande endast om de @nämns i kanalen. Om du @nämns i en kanal som du inte är medlem i får du ett meddelande i din aktivitetsfeed.

När du gör en kanal till favorit förblir den synlig i din teamlista. Från inom kanalen klickar du på stjärnikonen Ikonen för favoriter. bredvid kanalens namn.

Denna skärmbild visar hur du följer en kanal.

Du kan även göra kanaler till favoriter från spillmenyn i teamlistan.

Denna skärmbild visar hur du gör en kanal till favorit.

Du följer en kanal genom att klicka på mer-ikonen bredvid kanalnamnet på teamlistan och sedan välja Följ den här kanalen. Från och med det får du aviseringar när det händer något i kanalen.

Du kan också hålla reda på kanalerna du följer genom att gå till din aktivitetsfeed och filtrera feeden till Följer.

Du vet att du har olästa meddelanden och aktivitet som inte har visats i en kanal om dess namn visas med fetstil. Om du har kanalen som favorit visas den även fortsättningsvis i listan (och är mycket lätt att se när den är i fetstil).

Den här skärmbilden visar teamkanaler i fetstil.

Du får även meddelandena när någon @omnämner dig eller svarar på en konversation som du är med i, så det är ett annat sätt som du kan se om en kanal är aktiv på.

Den här skärmbilden visar aktiviteter och omnämnanden.

Om du behöver veta om det pågår en konversation som kräver din uppmärksamhet kan du vara lugn: Alla dina meddelanden visas i ditt aktivitetsflöde, så att du aldrig missar något. Du får ett meddelande när någon:

 • @omnämner dig (du kan även se dina @omnämnanden i konversationen, där du enkelt kan hitta dem).

 • @omnämner grupper och kanaler som du tillhör.

 • Svarar på konversationer som du deltar i.

 • Svarar på dina svar.

Den här skärmbilden visar en teamkanal.

Du ser också ett nummer bredvid kanalnamnet som visas i fetstil, så att du vet att du har omnämnts i den kanalen.

Den här skärmbilden visar aviseringar för aktiviteter och omnämnanden.

Är omnämnd eller @omnämnd innebär att du aviseras när någon vill få din uppmärksamhet angående ett särskilt meddelande (genom att skriva @ före ditt namn).

Denna skärmbild visar hur du @nämner ett namn.

Från aviseringen kan du klicka dig direkt till den platsen i konversationen.

Skriv bara @ före personens namn för att påkalla dennes uppmärksamhet i en konversation.

Du kan också skriva in @team om du vill visas alla den gruppen. Den här funktionen ska vara aktiverat Obs, och det är absolut uppnå effektivast möjliga när den används sparsamt.

Denna skärmbild visar hur du @nämner ett namn med personväljaren öppen.

Kanalnamn i fet stil visar att det finns nya meddelanden i kanalen. Siffran visar det antal gånger som just du har nämnts.

En skärmbild av kanal-, aktivitet- och teamaviseringar.

Gruppens ägare kan ändra namnet på team kanaler genom att klicka på ikonen mer bredvid ett Kanalnamn och välja Redigera den här kanalen.

Kanaler är öppna för alla i teamet. För att visa medlemslistan klickar du på mer-ikonen bredvid teamnamnet och klickar sedan på Visa team. En lista med medlemmarna visas under fliken Medlemmar.

Denna skärmbild visar hur du ser vem som är i en kanal.

För att se alla kanaler i ett team ska du klicka på länken som visas under de som har lagts till som dina favoriter i teamet. Då får du en fullständig lista över alla kanaler som tillhör detta specifika team.

Om du vill se en lista över alla kanaler som tillhör ett team klickar du på mer-ikonen bredvid teamnamnet och öppnar fliken Kanaler. Du ser då en lista över alla kanaler i teamet.

Vi har inga privata kanaler just nu, men vi jobbar på det! För att hålla saker privata under tiden kan du skapa ett nytt team och bjuda in en mer utvald målgrupp.

Om du vill skicka ett e-postmeddelande till en kanal i Microsoft Teams, kan du använda e-postadressen för din kanal. Du hämtar den genom att klicka på mer-ikonen bredvid kanalens namn och välja ”Hämta e-postadress”. Det fungerar för alla kanaler som tillhör ett team som du äger. Du kommer också att kunna skicka e-postmeddelanden till alla kanaler i ett team som tillåter att medlemmarna lägger till kopplingar.

Ett annat alternativ är att be någon som har tillstånd att skaffa en e-postadress från en kanal att kopiera denna adress och skicka till dig – därefter kommer du att kunna skicka e-postmeddelanden till den specifika kanalen. Även om du saknar behörighet att skapa en e-postadress från en kanal, så kommer du att kunna nå den från menyn med mer-ikonen om någon som har tillstånd skapar denna adress.

När detta har lösts visas alla e-postmeddelanden som du skickar till din kanals e-postadress i kanalens konversationshistorik. Observera att funktionen måste aktiveras av din IT-administratör.

Som utgångspunkt kan alla som har tillgång till en kanals e-postadress skicka e-post till en kanal. Om du vill begränsa vilka som kan skicka e-postmeddelanden till din kanal, ska du klicka på mer-ikonen bredvid kanalens namn, välja Hämta e-postadress och därefter klicka på länken Avancerade inställningar.

Därifrån kan du styra vilka som ska få tillgång till e-postadressen för denna kanal. Du kan begränsa målgruppen till att bara innehålla medlemmar i det team som äger den aktuella kanalen, eller genom specifika domäner. Du kan också ta bort din nuvarande e-postadress helt.

Om din IT-administratör har inaktiverat möjligheten att skicka e-post till kanaler visas inte alternativet Hämta e-postadress i din meny över kanalåtgärder.

När du besvarar ett e-postmeddelande i en tråd, skapar den en konversation om det i Microsoft Teams. Något svar till den ursprungliga avsändaren av e-postmeddelandet skickas dock inte. Inga kommentarer eller konversationer som du har avseende e-postmeddelandet i en kanal kommer att synas utanför Microsoft Teams.

Ibland är e-postmeddelanden som skickats till en kanal alltför stora för att visas i konversationen. Om du vill visa ett e-postmeddelande i dess ursprungliga formatering, kan du göra det genom att klicka på länken Ladda ned det ursprungliga e-postmeddelandet under e-postmeddelandet i konversationen.

Det finns några anledningar till varför du kan inte skicka ett e-postmeddelande till en kanal:

 • Om kanalinställningarna begränsa vem som kan skicka e-post

 • Om e-postmeddelandet innehåller fler än 50 infogade bilder

 • Om e-postmeddelandet innehåller fler än 20 bifogade filer

 • Om SharePoint-mapp som är associerad med har kanalen tagits bort eller bytt namn

När du ansluter till ett nytt team visas några kanaler automatiskt i favoriter. Det är meningen. För att hjälpa dig att komma igång har vi valt att automatiskt göra de fem populäraste kanalerna i varje nytt team du blir medlem i till favoriter. På så vis får du en känsla för hur du kan samverka med ditt nya team, och samtidigt ser du var saker och ting händer. Du kan alltid ta bort kanalerna från favoriter senare!

Om teamet har färre än fem kanaler lägger vi automatiskt till nya kanaler som skapas i favoriter tills du har fem kanaler.

Om du vill ta bort en kanal, högerklicka på kanalen som den visas i listan grupper och välj sedan Ta bort kanalen. Det finns ett par varningar genom: först endast gruppens ägare kan ta bort en kanal, så om du vill ta bort en kanal och du inte något av gruppens ägare, nu du vet vem du kan fråga. När du tar bort en kanal går du miste dess hela konversationen också. Dock visas OneNote-avsnitt som är associerad med den kanalen fortfarande i SharePoint gruppwebbplats.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×