Tangentbordsgenvägar i Word

Om tangentbordsgenvägar

Du kan snabbt utföra många åtgärder med hjälp av tangentbordsgenvägar, d.v.s. en eller flera tangenter som du trycker på för att utföra en åtgärd. Du kan exempelvis trycka på KOMMANDO + P om du vill öppna dialogrutan Skriv ut.

Meddelanden  

  • Beskrivningarna av tangentbordsgenvägarna gäller för den amerikanska tangentbordslayouten. Tangenterna på tangentbord med andra layouter kanske inte stämmer med tangenterna på ett amerikanskt tangentbord. Tangentbordsgenvägar på bärbara datorer kan också skilja sig från dessa.

  • Inställningarna i vissa versioner av Macintosh-operativsystemet och vissa hjälpmedelsprogram kan stå i konflikt med tangentbordsgenvägar och funktionstangenter i Office. Information om hur du ändrar tangentkopplingen för en tangentbordsgenväg finns i Mac-hjälpen för din version av Macintosh-operativsystemet eller i hjälpmedelsprogrammet i fråga.

  • Följande lista innehåller kortkommandon för endast de vanligaste åtgärderna. Om du vill visa alla Word kommandon och kortkommandon öppnar du Verktyg-menyn, pekar på Makro och klickar sedan på Makron. På popup-menyn Makron i klickar du på Word-kommandon och i rutan Makronamn skriver du VisaKommandon, klickar på Kör och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Funktionstangenter

Obs!   Om du använder en MacBook och vill använda en funktionstangent måste du samtidigt trycka på tangenten fn (längst ned till vänster på tangentbordet).

Om du vill

Tryck på

Ångra den senaste åtgärden

F1

Klippa ut text eller bilder

F2

Kopiera text eller bilder

F3

Klistra in innehållet i Urklipp

F4

Välja kommandot Gå till (Redigera-menyn)

F5

Gå till nästa fönster eller ruta

F6

Välja kommandot Stavning och grammatik (Verktyg-menyn)

F7

Utöka en markering

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Mac OS X. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du inaktivera Mac OS X-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera kryssrutan för den tangentkoppling som du vill inaktivera.

F8

Uppdatera markerade fält.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt.  Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

F9

Gå till nästa fält

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt. Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

F11

Välja kommandot Spara som (Arkiv-menyn)

KOMMANDO + SKIFT + S

Kopiera text

SKIFT + F2

Ändra bokstäver till versaler, gemener eller blandat gemener och versaler

SKIFT + F3

Upprepa Sök eller Gå till

SKIFT + F4

Flytta till föregående insättningspunkt

SKIFT + F5

Gå till föregående fönster eller ruta

SKIFT + F6

Välja kommandot Synonymer (Verktyg-menyn)

SKIFT + F7

Minska en markering

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt. Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

SKIFT + F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt.  Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

SKIFT + F9

Visa en snabbmeny

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt. Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

SKIFT + F10

Gå till föregående fält

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt.  Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

SKIFT + F11

Klippa ut till insamling

KOMMANDO + F3

Stänga fönstret

KOMMANDO + F4

Gå till nästa fönster

KOMMANDO + F6

Visa eller dölj menyfliksområdet

ALTERNATIV + KOMMANDO + R

Infoga ett tomt fält

KOMMANDO + F9

Låsa ett fält

KOMMANDO + F11

Infoga innehållet i insamling

KOMMANDO + SKIFT + F3

Upprepa Sök eller Gå till

KOMMANDO + SKIFT + F4

Redigera ett bokmärke

KOMMANDO + SKIFT + F5

Gå till föregående fönster

KOMMANDO + SKIFT + F6

Uppdatera länkad information i ett Word-källdokument

KOMMANDO + SKIFT + F7

Utöka en markering eller ett block (tryck sedan på en piltangent)

KOMMANDO + SKIFT + F8

Ta bort länk för ett fält

KOMMANDO + SKIFT + F9

Låsa upp ett fält

KOMMANDO + SKIFT + F11

Skapa en post för Autotext

ALTERNATIV + F3

Gå till nästa fönster

ALTERNATIV + F6

Hitta nästa stavfel eller grammatikfel. Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver måste vara markerad (Word-menyn, kommandot Alternativ, Stavning och grammatik).

ALTERNATIV + F7

Köra ett makro

ALTERNATIV + F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat

ALTERNATIV + F9

Gå till föregående fönster

ALTERNATIV + SKIFT + F6

Öppna ordlistan

ALTERNATIV + SKIFT + F7

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från det fält där fältresultaten visas

ALTERNATIV + SKIFT + F9

Flytta markören

Om du vill flytta

Tryck på

ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

ett tecken åt höger

HÖGERPIL

ett ord åt vänster

ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

ett ord åt höger

ALTERNATIV + HÖGERPIL

ett stycke uppåt

KOMMANDO + UPPIL

ett stycke nedåt

KOMMANDO + NEDPIL

en cell åt vänster (i en tabell)

SKIFT + TABB

en cell åt höger (i en tabell)

TABB

en rad uppåt

UPPIL

en rad nedåt

NEDPIL

till slutet av en rad

KOMMANDO + HÖGERPIL eller END

till början av en rad

KOMMANDO + VÄNSTERPIL eller HOME

en skärm uppåt (bläddra)

PGUP

en skärm nedåt (bläddra)

PGDN

till överst på nästa sida

KOMMANDO + PGDN

KOMMANDO + FN + NEDPIL (på ett MacBook-tangentbord)

till överst på föregående sida

KOMMANDO + PGUP

KOMMANDO + FN + UPPIL (på ett MacBook-tangentbord)

till slutet av ett dokument

KOMMANDO + END

KOMMANDO + FN + HÖGERPIL (på ett MacBook-tangentbord)

till början av ett dokument

KOMMANDO + HOME

KOMMANDO + FN + VÄNSTERPIL (på ett MacBook-tangentbord)

Till föregående insättningspunkt

SKIFT + F5

Markera text och bilder

Tips   Om du vet tangentbordsgenvägen för att flytta markören kan du vanligtvis markera texten genom att använda samma tangentbordsgenväg samtidigt som du håller ned SKIFT . Med KOMMANDO + HÖGERPIL flyttas till exempel markören till nästa ord och med KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL markeras texten från markören till början av nästa ord.

Utöka en markering

Tryck på

Genom att markera flera objekt som inte gränsar till varandra

Markera det första objektet, håll ned KOMMANDO och markera sedan ytterligare objekt

ett tecken åt höger

SKIFT + HÖGERPIL

ett tecken åt vänster

SKIFT + VÄNSTERPIL

ett ord åt höger

SKIFT + ALTERNATIV + HÖGERPIL

ett ord åt vänster

SKIFT + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

till slutet av en rad

KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL eller SKIFT + END

till början av en rad

KOMMANDO + SKIFT + VÄNSTERPIL eller SKIFT + HOME

en rad nedåt

SKIFT + NEDPIL

en rad uppåt

SKIFT + UPPIL

till slutet av ett stycke

KOMMANDO + SKIFT + NEDPIL

till början av ett stycke

KOMMANDO + SKIFT + UPPIL

en skärm nedåt

SKIFT + PGDN

en skärm uppåt

SKIFT + PGUP

till början av ett dokument

KOMMANDO + SKIFT + HOME

till slutet av ett dokument

KOMMANDO + SKIFT + END

till slutet av ett fönster

ALTERNATIV + KOMMANDO + SKIFT + PGDN

Markera hela dokumentet

KOMMANDO + A

till ett lodrätt textblock

KOMMANDO + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna. Tryck på KOMMANDO + PUNKT om du vill avbryta markeringsläget.

till en specifik plats i ett dokument

F8 och använd sedan piltangenterna. Tryck på KOMMANDO + PUNKT om du vill avbryta markeringsläget.

Markera text och bilder i en tabell

Om du vill

Tryck på

Markera innehållet i nästa cell

TABB

Markera innehållet i föregående cell

SKIFT + TABB

Utöka en markering till angränsande celler

Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på en piltangent

Markera en kolumn

Klicka på den översta eller nedersta cellen i en kolumn. Håll ned SKIFT och tryck på UPPIL eller NEDPIL flera gånger.

Utöka en markering (eller ett block)

KOMMANDO + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna. Tryck på KOMMANDO + PUNKT om du vill avbryta markeringsläget.

Minska storlek på markeringen

SKIFT + F8

Markera flera celler, kolumner eller rader som inte angränsar till varandra

Markera det första objektet, håll ned KOMMANDO och markera sedan ytterligare objekt

Utöka en markering

Om du vill

Tryck på

Aktivera läget Utöka markering

F8

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Mac OS X. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du inaktivera Mac OS X-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera kryssrutan för den tangentkoppling som du vill inaktivera.

Markera det närmaste tecknet till vänster

F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL

Markera det närmaste tecknet till höger

F8 och tryck sedan på HÖGERPIL

Utöka en markering

Fortsätt att trycka på F8 för att utöka markeringen till hela ordet, meningen, stycket, avsnittet och så vidare.

Minska storlek på en markering

SKIFT + F8

Inaktivera läget Utöka markering

KOMMANDO + PUNKT

Redigera text och bilder

Om du vill

Tryck på

Kopiera text eller bilder

KOMMANDO + C eller F3

Kopiera en stil

KOMMANDO + SKIFT + C

Klistra in en formatmall

KOMMANDO + SKIFT + V

Kopiera text eller bilder till Klippbok

CTRL + BLANKSTEG + C

Flytta text eller bilder

KOMMANDO + X eller F2 (flytta sedan markören och tryck på KOMMANDO + V eller F4 )

Infoga grafik med hjälp av Mediegranskning

KOMMANDO + CTRL + M

Skapa Autotext

ALTERNATIV + F3

Infoga Autotext

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + V

Klistra in innehållet i Urklipp

KOMMANDO + V eller F4

Klistra in det som klippts ut från Klippbok

CTRL + ALTERNATIV + V

Klistra in special

KOMMANDO + CTRL + C

Klistra in och matcha formateringen för omgivande text

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + V

Klistra in i Klippbok

CTRL + ALTERNATIV + I

Klistra in insamling -innehåll

KOMMANDO + SKIFT + F3

Ta bort ett tecken åt vänster

DELETE

Ta bort ett ord åt vänster

KOMMANDO + DELETE

Ta bort ett tecken åt höger

Delete eller CLEAR

Ta bort ett ord åt höger

KOMMANDO + Delete

Klippa ut markerad text till Urklipp

KOMMANDO + X eller F2

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Klippa ut till insamling

KOMMANDO + F3

Justera och formatera stycken

Om du vill

Tryck på

Centrera ett stycke

KOMMANDO + E

Justera ett stycke

KOMMANDO + J

Vänsterjustera ett stycke

KOMMANDO + L

Högerjustera ett stycke

KOMMANDO + R

Göra ett indrag i ett stycke från vänster

CTRL + SKIFT + M

Ta bort ett indrag från vänster

KOMMANDO + SKIFT + M

Skapa ett hängande indrag

KOMMANDO + T

Ta bort ett hängande indrag

KOMMANDO + SKIFT + T

Starta Autoformatering

KOMMANDO + ALTERNATIV + K

Använda formatmallen Normal

KOMMANDO + SKIFT + N

Använda formatmallen Rubrik 1

KOMMANDO + ALTERNATIV + 1

Använda formatmallen Rubrik 2

KOMMANDO + ALTERNATIV + 2

Använda formatmallen Rubrik 3

KOMMANDO + ALTERNATIV + 3

Använda formatmallen Lista

KOMMANDO + SKIFT + L

Infoga ett hårt blanksteg

ALTERNATIV + BLANKSTEG

Ange radavstånd

Om du vill ange radavstånd till

Tryck på

enkelt radavstånd

KOMMANDO + 1

dubbelt radavstånd

KOMMANDO + 2

1,5-raders avstånd

KOMMANDO + 5

Ta bort eller lägga till en rad direkt före ett stycke

KOMMANDO + 0 (noll)

Formatera tecken

Om du vill

Tryck på

Ändra typsnitt

KOMMANDO + SKIFT + F

Öka typsnittsstorleken

KOMMANDO + SKIFT + >

Minska typsnittsstorleken

KOMMANDO + SKIFT + <

Öka typsnittsstorleken med 1 punkt

KOMMANDO + ]

Minska typsnittsstorleken med 1 punkt

KOMMANDO + [

Ändra formatering på tecken (kommandot Typsnitt, Format-menyn)

KOMMANDO + D

Ändra skiftläge för bokstäver

SKIFT + F3

Formatera till enbart versaler

KOMMANDO + SKIFT + A

Använda fetstil

KOMMANDO + B

Använda understrykning

KOMMANDO + U

Stryka under ord men inte mellanslag

KOMMANDO + SKIFT + W

Stryka under text med dubbel understrykning

KOMMANDO + SKIFT + D

Använda kursiv stil

KOMMANDO + I

Formatera alla bokstäver till gemener

KOMMANDO + SKIFT + K

Använda nedsänkt formatering (automatiskt avstånd)

KOMMANDO + LIKHETSTECKEN

Använda upphöjd formatering (automatiskt avstånd)

KOMMANDO + SKIFT + PLUSTECKEN

Ta bort manuell formatering

KOMMANDO+ SKIFT + Z

Använda genomstrykning

KOMMANDO + SKIFT + S

Infoga specialtecken

Om du vill infoga

Tryck på

Ett fält

KOMMANDO + F9

En radbrytning

SKIFT + RETUR

En sidbrytning

SKIFT + ENTER

En spaltbrytning

KOMMANDO + SKIFT + RETUR

Ett hårt blanksteg

KOMMANDO + SKIFT + BINDESTRECK

Copyrightsymbolen

ALTERNATIV + G

Symbolen för registrerat varumärke

ALTERNATIV + R

Varumärkessymbolen

ALTERNATIV + 2

En ellips

ALTERNATIV + SEMIKOLON

Infoga fält

Om du vill infoga

Tryck på

Ett DATE-fält

CTRL + SKIFT + D

Ett LISTNUM-fält

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + L

Ett PAGE-fält

CTRL + SKIFT + P

Ett TIME-fält

CTRL + SKIFT + T

Ett tomt fält

KOMMANDO + F9

Arbeta med fält

Om du vill

Tryck på

Uppdatera markerade fält

F9

Ta bort länk för ett fält

KOMMANDO + SKIFT + F9

Växla mellan en fältkod och dess resultat

SKIFT + F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat

ALTERNATIV + F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från det fält där fältresultaten visas

ALTERNATIV + SKIFT + F9

Gå till nästa fält

F11

Gå till föregående fält

SKIFT + F11

Låsa ett fält

KOMMANDO + F11

Låsa upp ett fält

KOMMANDO + SKIFT + F11

Dokumentdisposition

Om du vill

Tryck på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå

CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL

Sänka till brödtext

KOMMANDO + SKIFT + N

Flytta markerade stycken uppåt

CTRL + SKIFT + UPPIL

Flytta markerade stycken nedåt

CTRL + SKIFT + NEDPIL

Expandera text under en rubrik

CTRL + SKIFT + PLUSTECKEN

Komprimera text under en rubrik

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Mac OS X. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du inaktivera Mac OS X-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera kryssrutan för den tangentkoppling som du vill inaktivera.

CTRL + SKIFT + MINUSTECKEN

Visa all brödtext och rubriker eller dölj all brödtext

CTRL + SKIFT + A

Visa den första raden i brödtexten eller all brödtext

CTRL + SKIFT + L

Visa alla rubriker med angiven rubriknivå

CTRL + SKIFT +<RUBRIKNIVÅ>

Granska dokument

Om du vill

Tryck på

Infoga en kommentar

KOMMANDO + ALTERNATIV + A

Aktivera eller inaktivera Spåra ändringar

KOMMANDO + SKIFT + E

Gå till början av en kommentar

HOME

Gå till slutet av en kommentar

END  (Tangenten END finns inte på alla tangentbord)

Gå till början av kommentarslistan medan du är i Granskningsrutan

KOMMANDO + HOME

Gå till slutet av kommentarslistan medan du är i Granskningsrutan

KOMMANDO + END

Skriva ut dokument

Om du vill

Tryck på

Skriva ut ett dokument

KOMMANDO + P

Flytta i en tabell

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell

TABB (om markören är i den sista cellen i en tabell läggs en ny rad till om du trycker på TABB )

Flytta till föregående cell

SKIFT + TABB

Flytta till föregående eller nästa rad

UPPIL eller NEDPIL

Flytta till den första cellen på raden

CTRL + HOME

Flytta till den sista cellen på raden

CTRL + END

Flytta till den första cellen i kolumnen

CTRL + PGUP

Flytta till den sista cellen i kolumnen

CTRL + PGDN

Börja på ett nytt stycke

RETUR

Lägga till en ny rad i slutet av tabellen

TABB i slutet av den sista raden

Lägga till text före en tabell i början av ett dokument

RETUR vid början av den första cellen

Infoga en rad

KOMMANDO + CTRL + I

Ändra storlek på tabellkolumner med hjälp av linjalen

Om du vill

Tryck tangentbordsgenvägen och dra sedan markören på linjalen

Behålla kolumnstorlekar till höger

Ändra bredd på tabell

Ingen tangent

Flytta en enskild kolumnrad

Behålla bredd på tabell

SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger till samma storlek

Behålla bredd på tabell

KOMMANDO + SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger proportionerligt

Behålla bredd på tabell

KOMMANDO

Ändra storlek på tabellkolumner direkt i en tabell

Tips!  

  • Om du vill visa måtten för en kolumn på linjalen när du ändrar storlek på kolumnen trycker du på ALTERNATIV tillsammans med de här tangentbordsgenvägarna.

  • Om du vill finjustera kolumnbredden inaktiverar du rutnätsfunktionen genom att trycka på ALTERNATIV tillsammans med tangentbordsgenvägarna.

Om du vill

Tryck tangentbordsgenvägen och dra sedan i en kolumnlinje

Flytta en enskild kolumnrad

Behålla bredd på tabell

Ingen tangent

Behålla kolumnstorlekar till höger

Ändra bredd på tabell

SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger till samma storlek

Behålla bredd på tabell

KOMMANDO + SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger proportionerligt

Behålla bredd på tabell

KOMMANDO

Infoga stycken och tabbtecken i en tabell

Om du vill infoga

Tryck på

Nya stycken i en cell

RETUR

Tabbtecken i en cell

ALTERNATIV + TABB

Datakoppling

Om du vill använda de här tangentbordsgenvägarna måste du först ange en datakoppling.

Om du vill

Tryck på

Sammanfoga ett dokument

CTRL + SKIFT + N

Redigera ett dokument med datakoppling

CTRL + SKIFT + E

Kontrollera fel

CTRL + SKIFT + K

Infoga ett kopplingsfält

CTRL + SKIFT + F

Fotnoter och slutkommentarer

Om du vill infoga

Tryck på

En fotnot

KOMMANDO + ALTERNATIV + F

En slutkommentar

KOMMANDO + ALTERNATIV + E

Se även

Gemensamma tangentbordsgenvägar i Office

Gäller för: Word for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk