Tangentbordsgenvägar i Microsoft Word

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

De kortkommandon som beskrivs i det här hjälpavsnittet finns den amerikanska tangentbordslayouten. Tangenter för andra layouter kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.

Obs!  Den här artikeln täcker inte Anpassa kortkommandon eller Skapa kortkommandon för makron eller AutoText. Information om kortkommandon för grafik finns i kortkommandon för att arbeta med figurer, textrutor och WordArt eller kortkommandon för SmartArt-grafik.

Artikelinnehåll

Hitta och använda tangentbordsgenvägar

Grundläggande om Microsoft Office

Navigera i menyfliksområdet

Snabbreferens för Microsoft Word

Referens till funktionstangenter

Hitta och använda tangentbordsgenvägar

Om du måste trycka på två eller flera tangenter samtidigt, åtskiljs tangenterna med ett plustecken (+). Om du behöver trycka på en tangent när en annan åtskiljs tangenterna med ett komma (,).

Expandera avsnitt med tangentbordet

 • Expandera alla avsnitt i den här artikeln genom att trycka på TABB tills Visa alla markeras och tryck sedan på RETUR. Tryck på RETUR igen om du vill dölja alla avsnitt.

 • Expandera endast ett avsnitt i artikeln genom att trycka på TABB tills avsnittsrubriken och plustecknet är markerade och tryck sedan på RETUR. Därefter trycker du på RETUR igen om du vill dölja avsnittet.

Söka i den här artikeln

Viktigt!  Tryck på TABB innan du börjar söka tills Visa alla är markerat och tryck sedan på RETUR.

 1. Tryck på CTRL+F.

  Dialogrutan Sök öppnas där du kan skriva in vad du söker efter.

 2. Skriv söktexten i rutan.

 3. Tryck på RETUR.

Skriva ut den här artikeln

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB tills Visa alla markeras. Sedan trycker du på RETUR och därefter på CTRL+P.

Överst på sidan

Grundläggande om Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa fönster.

ALT+TABB

Växla till föregående fönster.

ALT+SKIFT+TABB

Stänga det aktiva fönstret.

CTRL+W eller CTRL+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du har maximerat det.

ALT+F5

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

F6

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (moturs).

SKIFT+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

CTRL+F6

Växla till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

CTRL+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

PRINTSCRN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Använda dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik i en dialogruta

CTRL+TABB

Växla till föregående flik i en dialogruta

CTRL+SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

ALT+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

ALT+NEDPIL

Markera ett alternativ från en listruta.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Köra det markerade kommandot

RETUR

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av inmatningen

Home

Gå till slutet av inmatningen

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänsterpil eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt höger.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av texten.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

SKIFT+END

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Öppna.

CTRL+F12 eller CTRL+O

Visa dialogrutan Spara som.

F12

Öppna den markerade mappen eller filen.

RETUR

Öppna mappen på nivån ovanför den markerade mappen.

BACKSTEG

Ta bort den markerade mappen eller filen.

DEL

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

SKIFT+F10

Flytta framåt bland alternativ.

TABB

Flytta bakåt bland alternativ.

SKIFT+TABB

Öppna listan Leta i.

F4 eller ALT+I

Ångra och göra om

Om du vill

Trycker du på

Avbryta en åtgärd.

ESC

Ångra en åtgärd.

CTRL+Z

Upprepa en åtgärd.

CTRL+Y

Få tillgång till och använda åtgärdsfönster och gallerier

Om du vill

Trycker du på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

F6

Gå till ett åtgärdsfönster när en meny är aktiv. (Du måste kanske trycka på CTRL+TABB flera gånger.)

CTRL+TABB

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa alla kommandon på åtgärdsfönstrets meny.

CTRL+BLANKSTEG

Utföra åtgärden som är kopplad till den valda knappen.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna en listruta för det markerade galleriobjektet.

SKIFT+F10

Markera det första eller sista objektet i ett galleri.

HOME eller END

Rulla uppåt eller nedåt i den markerade gallerilistan.

PGUP eller PGDN

Stänga ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.

 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.

 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på RETUR.

Flytta ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.

 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.

 3. Markera Flytta med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 4. Flytta åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

 1. Tryck på F6 om du behöver återgå till åtgärdsfönstret.

 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.

 3. Markera Storlek med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 4. Ändra storlek på åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

Komma åt och använda tillgängliga åtgärder

Om du vill

Trycker du på

Visa snabbmenyn för markerat objekt.

SKIFT+F10

Visa menyn eller meddelandet för en tillgänglig åtgärd eller för knappen Alternativ för autokorrigering Knappbild eller för knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp. Om mer än en åtgärd finns växlar du till nästa åtgärd och visar dess meny eller meddelande.

ALT+SKIFT+F10

Flytta mellan alternativ på en meny med tillgängliga åtgärder.

Piltangenterna

Utföra åtgärden för det markerade objektet på en meny över tillgängliga åtgärder.

RETUR

Stänga menyn för tillgängliga åtgärder eller meddelandet.

ESC

Tips!

 • Du kan välja att få en ljudavisering varje gång en åtgärd blir tillgänglig. Du måste ha ett ljudkort för att kunna höra ljudsignalerna. Du måste också ha Microsoft Office-ljud installerat på din dator.

 • Om du har tillgång till Internet kan du hämta Microsoft Office-ljud från Office.com. När du har installerat ljudfilerna gör du följande:

  1. Tryck på ALT+F, T för att öppna Word-alternativ.

  2. Tryck på A för att välja Avancerat och tryck sedan på TABB för att gå till Avancerade alternativ när du arbetar i Word.

  3. Tryck på ALT+S två gånger om du vill gå till kryssrutan Ge feedback med ljud som finns under Allmänt, och tryck sedan på BLANKSTEG.

  4. Tryck på TABB upprepade gånger för att markera OK och tryck sedan på RETUR.

   Obs!  När du markerar eller avmarkerar den här kryssrutan påverkar inställningen alla Office-program som kan använda ljud

Överst på sidan

Navigera i menyfliksområdet

Åtkomst till alla kommandon med några få tangenttryckningar

Snabbtangenter är ett sätt att snabbt komma åt ett kommando genom att trycka på ett antal tangenter, oavsett var i programmet du befinner dig. Varje kommando i Word 2013 är tillgängligt via en snabbtangent. Du kan komma åt de flesta kommandon genom att trycka på två till fem tangenter. Gör så här om du vill använda en snabbtangent:

 1. Tryck på ALT.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på bokstaven. Om du exempelvis trycker på N när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna för Infoga.

 4. Fortsätt att trycka på tangenterna till du trycker på det kommando eller kontroll du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på den bokstav som hör ihop med gruppen som innehåller kommandot.

  Obs!  Tryck på ALT för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Ändra tangentbordets fokus utan att använda musen

Ett annat sätt att använda tangentbordet i program där Office-menyfliksområdet används är att flytta fokus mellan olika flikar och kommandon tills du hittar den funktion du vill använda. I tabellen nedan visas en lista över några sätt att ändra tangentbordsfokus utan att använda musen.

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

ALT eller F10. Tryck på en av dessa tangenter igen för att flytta fokus tillbaka till dokumentet och inaktivera snabbtangenterna.

Gå vidare till en annan flik i menyfliksområdet.

F10 för att markera den aktiva fliken och sedan vänsterpil eller högerpil

Visa eller dölja menyfliksområdet.

CTRL+F1

Visa snabbmenyn för markerat objekt.

SKIFT+F10

Flytta fokus när du vill markera vart och ett av följande område i fönstret:

 • Aktiv flik i menyfliksområdet

 • Öppna åtgärdsfönster

 • Statusfält längst ned i fönstret

 • Ditt dokument

F6

Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt respektive bakåt.

TABB eller SKIFT+TABB

Flytta upp, ned, vänster eller höger bland objekten i menyfliksområdet.

Nedpil, uppil, vänsterpil, högerpil

Aktivera det markerade kommandot eller kontrollen i menyfliksområdet.

BLANKSTEG eller RETUR

Open the selected menu or gallery on the ribbon.

BLANKSTEG eller RETUR

Aktivera ett kommando eller en kontroll i menyfliksområdet så att du kan ändra ett värde.

RETUR

Finish modifying a value in a control on the ribbon, and move focus back to the document.

RETUR

Få hjälp med det valda kommandot eller den valda kontrollen i menyfliksområdet. (Om det inte finns några hjälpavsnitt för det valda kommandot visas ett allmänt hjälpavsnitt för programmet i stället.)

F1

Överst på sidan

Snabbreferens för Microsoft Word

Vanliga aktiviteter i Microsoft Word

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett hårt blanksteg.

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

Skapa ett hårt bindestreck.

CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Göra bokstäver fetstilta.

CTRL+F

Göra bokstäver kursiva.

CTRL+K

Göra bokstäver understrukna.

CTRL+U

Minska teckenstorleken en enhet.

CTRL+SKIFT+<

Öka teckenstorleken en enhet.

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken 1 punkt.

CTRL+8

Öka teckenstorleken 1 punkt.

CTRL+9

Ta bort stycke- eller teckenformatering.

CTRL+BLANKSTEG

Kopiera den markerade texten eller objektet.

CTRL+C

Klippa ut den markerade texten eller objektet.

CTRL+X

Klistra in texten eller objektet.

CTRL+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Klistra endast in format

CTRL+SKIFT+V

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Gör om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Öppna dialogrutan Räkna ord.

CTRL+SKIFT+G

Arbeta med dokument och webbsidor

Skapa, visa och spara dokument

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt dokument.

CTRL+N

Öppna ett dokument.

CTRL+O

Stänga ett dokument.

CTRL+W

Dela dokumentfönstret.

ALT+CTRL+S

Ta bort delningen av dokumentfönstret.

ALT+SKIFT+C eller ALT+CTRL+S

Spara ett dokument.

CTRL+S

Söka, ersätta och bläddra i text

Om du vill

Trycker du på

Öppna åtgärdsfönstret Navigering (om du vill söka i dokumentet).

CTRL+B

Upprepa Sök (när fönstret Sök och ersätt är stängt).

ALT+CTRL+Y

Ersätta text, formatering och särskilda element.

CTRL+H

Gå till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell, en kommentar, en bild eller en annan plats.

CTRL+G

Växla mellan de fyra senaste platser där du har gjort redigeringar.

ALT+CTRL+Z

Öppna en lista över bläddringsalternativ. Använd piltangenterna för att markera ett alternativ och tryck på RETUR för att använda det markerade alternativet för att bläddra i ett dokument.

ALT+CTRL+HOME

Flytta till föregående bläddringsalternativ (anges i bläddringsalternativ).

CTRL+PGUP

Flytta till nästa bläddringsalternativ (anges i bläddringsalternativ).

CTRL+PGDN

Växla till en annan vy

Om du vill

Trycker du på

Växla till Utskriftslayoutvy.

ALT+CTRL+P

Växla till Disposition.

ALT+CTRL+O

Växla till Utkast.

ALT+CTRL+N

Disposition

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Sänka till brödtextnivå.

CTRL+SKIFT+N

Höja de markerade styckena.

ALT+SKIFT+UPPIL

Sänka de markerade styckena.

ALT+SKIFT+NEDPIL

Utöka text under en rubrik i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+PLUSTECKEN

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+MINUSTECKEN

Visa eller dölja all text eller alla rubriker i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+A

Visa eller dölja teckenformatering.

Snedstrecket (/) på det numeriska tangentbordet

Visa den första raden av brödtext eller all brödtext i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+L

Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1 i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+1

Visa alla rubriker upp till rubrik n i dispositionsläget.

ALT+SKIFT+n

Infoga ett tabbtecken.

CTRL+TABB

Skriva ut och förhandsgranska dokument

Om du vill

Trycker du på

Skriv ut ett dokument.

CTRL+P

Växla till förhandsgranskning.

ALT+CTRL+I

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den.

Piltangenterna

Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

PGUP eller PGDN

Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

CTRL+HOME

Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den.

CTRL+END

Granska dokument

Om du vill

Trycker du på

Infoga en kommentar.

ALT+CTRL+M

Aktivera/inaktivera Spåra ändringar.

CTRL+SKIFT+E

Stänga granskningsfönstret om det är öppet.

ALT+SKIFT+C

Läsläge

Obs!  Vissa skärmläsare är eventuellt inte kompatibla med Läsläge.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av dokumentet.

HOME

Gå till slutet av dokumentet.

END

Gå till sidan n.

n, RETUR

Avsluta Läsläge.

ESC

Referenser, fotnoter och slutkommentarer

Om du vill

Trycker du på

Markera en post i en innehållsförteckning.

ALT+SKIFT+O

Markera en post i en citatförteckning.

ALT+SKIFT+I

Markera en indexpost.

ALT+SKIFT+X

Infoga en fotnot.

ALT+CTRL+F

Infoga en slutkommentar.

ALT+CTRL+D

Gå till nästa fotnot (i Word 2016 ).

ALT + SKIFT + >

Gå till föregående fotnot (i Word 2016 ).

ALT + SKIFT + <

Gå till "Berätta vad du vill göra" och Smart sökning (i Word 2016 ).

ALT+Q

Arbeta med webbsidor

Om du vill

Trycker du på

Infoga en hyperlänk.

CTRL+I

Gå en sida bakåt.

ALT+VÄNSTERPIL

Gå en sida framåt.

ALT+HÖGERPIL

Uppdatera.

F9

Redigera och flytta text och grafik

Ta bort text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett ord åt vänster.

CTRL+BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord åt höger.

CTRL+DEL

Klippa ut markerad text till Urklipp i Office.

CTRL+X

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Klippa ut till Insamling.

CTRL+F3

Kopiera och flytta text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Öppna Urklipp i Office.

Tryck på ALT+W för att gå till fliken Start och tryck sedan på F,O.

Kopiera markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

CTRL+C

Klippa ut markerad text eller markerade bilder till Urklipp i Office.

CTRL+X

Klistra in det senaste urklippet från Urklipp i Office.

CTRL+V

Flytta text eller bilder en gång.

F2 (flytta sedan markören och tryck på RETUR)

Kopiera text eller bilder en gång.

SKIFT+F2 (flytta sedan markören och tryck på RETUR)

Öppna dialogrutan Skapa nytt byggblocknär ett textstycke eller ett objekt har markerats.

ALT+F3

Visa snabbmenyn som hör ihop med ett byggblock, när byggblocket , exempelvis en SmartArt-bild , är markerat.

SKIFT+F10

Klippa ut till Insamling.

CTRL+F3

Klistra in innehållet från Insamling.

CTRL+SKIFT+F3

Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i det förra avsnittet i dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Infoga specialtecken

Om du vill infoga

Tryck på

Ett fält

CTRL+F9

En radbrytning

SKIFT+RETUR

En sidbrytning

CTRL+RETUR

En spaltbrytning

CTRL+SKIFT+RETUR

Ett långt tankstreck

ALT+CTRL+MINUSTECKEN

Ett kort tankstreck

CTRL+MINUSTECKEN

Ett mjukt bindestreck

CTRL+BINDESTRECK

Ett hårt bindestreck

CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Ett hårt blanksteg

CTRL+SKIFT+BLANKSTEG

En copyright-symbol

ALT+CTRL+C

Symbolen för registrerat varumärke

ALT+CTRL+R

En varumärkessymbol

ALT+CTRL+T

Tre punkter

ALT+CTRL+PUNKT

Ett enkelt inledande citattecken

CTRL+`(enkelt citattecken), `(enkelt citattecken)

Ett enkelt avslutande citattecken

CTRL+' (enkelt citattecken), ' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt inledande citattecken

CTRL+` (enkelt citattecken), SKIFT+' (enkelt citattecken)

Ett dubbelt avslutande citattecken

CTRL+' (enkelt citattecken), SKIFT+' (enkelt citattecken)

En autotextpost

RETUR (när du har skrivit det första tecknet av autotextpostens namn och när skärmtipset visas)

Infoga tecken med teckenkoder

Om du vill

Trycker du på

Infoga Unicode-tecknet för den angivna Unicode-teckenkoden (hexadecimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro (Valutasymbolen euro) skriver du 20AC, håller ned ALT och trycker på X.

Teckenkoden, ALT+X

Ta reda på Unicode-teckenkoden för det markerade tecknet

ALT+X

Infoga ANSI-tecknet för den angivna ANSI-teckenkoden (decimal). Om du till exempel vill infoga valutasymbolen för euro håller du ned ALT och trycker på 0128 på det numeriska tangentbordet.

ALT+teckenkoden (på det numeriska tangentbordet)

Markera text och grafik

Markera text genom att hålla ned SKIFT och använda piltangenterna för att flytta markören.

Utöka markering

Om du vill

Trycker du på

Aktivera utvidgningsläget.

F8

Markera det närmaste tecknet.

F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Öka storleken på en markering.

F8 (tryck en gång för att markera ett ord, två gånger för att markera en mening o.s.v.)

Minska storleken på en markering.

SKIFT+F8

Inaktivera utvidgningsläget.

ESC

Utöka markeringen ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Utöka markeringen ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Utöka markeringen till slutet av ett ord.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Utöka markeringen till början av ett ord.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Utöka markeringen till slutet av en rad.

SKIFT+END

Utöka markeringen till början av en rad.

SKIFT+HOME

Utöka markeringen en rad nedåt.

SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka markeringen en rad uppåt.

SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen till slutet av ett stycke.

CTRL+SKIFT+NEDPIL

Utöka markeringen till början av ett stycke.

CTRL+SKIFT+UPPIL

Utöka markeringen en skärm nedåt.

SKIFT+PGDN

Utöka markeringen en skärm uppåt.

SKIFT+PGUP

Utöka markeringen till början av ett dokument.

CTRL+SKIFT+HOME

Utöka markeringen till slutet av ett dokument.

CTRL+SKIFT+END

Utöka markeringen till slutet av ett fönster.

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Utöka markeringen till hela dokumentet.

CTRL+A

Markera en kolumn med text.

CTRL+SKIFT+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Utöka markeringen till en specifik plats i ett dokument.

F8+piltangenter (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Markera text och grafik i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Markera innehållet i nästa cell.

TABB

Markera innehållet i föregående cell.

SKIFT+TABB

Utvidga en markering till angränsande celler.

Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på en piltangent

Markera kolumnen.

Använd piltangenterna för att gå till kolumnens första eller sista cell och gör sedan något av följande:

 • Tryck på SKIFT+ALT+PGDN för att markera kolumnen uppifrån och ned.

 • Tryck på SKIFT+ALT+PGUP för att markera kolumnen nedifrån och upp.

Utvidga en markering (eller ett block).

CTRL+SKIFT+F8 och använd sedan piltangenterna (tryck på ESC för att avbryta markeringsläget)

Markera en hel tabell.

ALT+5 på det numeriska tangentbordet (med NUM LOCK inaktiverad)

Förflytta dig genom dokumentet

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

CTRL+HÖGERPIL

Flytta ett stycke uppåt

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt

CTRL+NEDPIL

Flytta en cell åt vänster (i en tabell)

SKIFT+TABB

Flytta en cell åt höger (i en tabell)

TABB

Flytta uppåt en rad

UPPIL

Flytta nedåt en rad

NEDPIL

Flytta till slutet av en rad

END

Flytta till början av en rad

HOME

Flytta till början av fönstret

ALT+CTRL+PGUP

Flytta till slutet av fönstret

ALT+CTRL+PGDN

Flytta uppåt en skärm (rulla)

PGUP

Flytta nedåt en skärm (rulla)

PGDN

Flytta till början av nästa sida

CTRL+PGDN

Flytta till början av föregående sida

CTRL+PGUP

Flytta till slutet av ett dokument

CTRL+END

Flytta till början av ett dokument

CTRL+HOME

Flytta till föregående ändring

SKIFT+F5

After opening a document, to the location you were working in when the document was last closed

SKIFT+F5

Flytta i en tabell

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell i en rad

TABB

Flytta till föregående cell i en rad

SKIFT+TABB

Flytta till första cellen i en rad

ALT+HOME

Flytta till sista cellen i en rad

ALT+END

Flytta till första cellen i en kolumn

ALT+PGUP

Flytta till sista cellen i en kolumn

ALT+PGDN

Flytta till föregående rad

UPPIL

Flytta till nästa rad

NEDPIL

Flytta upp en rad

ALT+SKIFT+UPPIL

Flytta ned en rad

ALT+SKIFT+NEDPIL

Infoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill infoga

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell

RETUR

Infoga en tabb i en cell

CTRL+TABB

Använda överskrivningsläge

Om du vill ändra inställningarna för överskrivning så att du kan aktivera överskrivningsläget genom att trycka på INSERT gör du följande:

 1. Tryck på ALT+F, T för att öppna Word-alternativ.

 2. Tryck på A för att markera AVANCERAT och tryck sedan på TABB.

 3. Tryck på ALT+O för att flytta till kryssrutan Styr överskrivningsläge med INSERT-tangenten.

 4. Tryck på BLANKSTEG om du vill markera kryssrutan och tryck sedan på RETUR.

Tryck på INSERT om du vill aktivera eller stänga av överskrivningsläget.

Tecken- och styckeformatering

Kopiera formatering

Om du vill

Trycker du på

Kopiera formatering från text.

CTRL+SKIFT+C

Tillämpa kopierad formatering på text.

CTRL+SKIFT+V

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Obs!  Följande tangentbordsgenvägar fungerar inte i Läsläge.

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken för att ändra teckensnittet.

CTRL+SKIFT+F

Öka teckenstorleken.

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken.

CTRL+SKIFT+<

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

CTRL+9

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

CTRL+8

Använda teckenformat

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken om du vill ändra teckenformateringen.

CTRL+D

Ändra teckenskiftet för tecken.

SKIFT+F3

Göra alla bokstäver till versaler.

CTRL+SKIFT+A

Använda fetstil.

CTRL+B

Stryka under text.

CTRL+U

Stryka under ord, men inte blanksteg.

CTRL+SKIFT+W

Stryka under text med dubbel understrykning.

CTRL+SKIFT+D

Dölja text.

CTRL+SKIFT+H

Använda kursiv stil.

CTRL+K

Formatera tecken som kapitäler (små versaler).

CTRL+SKIFT+K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

CTRL+LIKHETSTECKEN

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN

Ta bort manuell teckenformatering.

CTRL+BLANKSTEG

Formatera markeringen med teckensnittet Symbol.

CTRL+SKIFT+Q

Visa och kopiera textformat

Om du vill

Trycker du på

Visa icke utskrivbara tecken.

CTRL+SKIFT+* (asterisken på det numeriska tangentbordet fungerar inte)

Granska textformatering.

SKIFT+F1 (klicka sedan på den text vars formatering du vill granska)

Kopiera formatering.

CTRL+SKIFT+C

Klistra in formatering.

CTRL+SKIFT+V

Ställa in radavståndet

Om du vill

Trycker du på

Använda enkelt radavstånd.

CTRL+1

Använda dubbelt radavstånd.

CTRL+2

Använda 1,5-rads avstånd.

CTRL+5

Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke.

CTRL+0 (noll)

Justera stycken

Om du vill

Trycker du på

Växla styckejustering mellan centrerad och vänsterjusterad.

CTRL+E

Växla styckejustering mellan marginaljusterad och vänsterjusterad.

CTRL+J

Växla styckejustering mellan högerjusterad och vänsterjusterad.

CTRL+R

Vänsterjustera ett stycke.

CTRL+L

Dra in ett stycke från vänster.

CTRL+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

CTRL+SKIFT+M

Skapa ett hängande indrag.

CTRL+T

Minska ett hängande indrag.

CTRL+SKIFT+T

Ta bort styckeformatering.

CTRL+Q

Använda styckeformat

Om du vill

Trycker du på

Öppna åtgärdsfönstret Använd format.

CTRL+SKIFT+S

Öppna åtgärdsfönstret Formatmallar.

ALT+CTRL+SKIFT+S

Starta Autoformatering.

ALT+CTRL+K

Använda formatmallen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Använda formatmallen Rubrik 1.

ALT+CTRL+1

Använda formatmallen Rubrik 2.

ALT+CTRL+2

Använda formatmallen Rubrik 3.

ALT+CTRL+3

Stänga åtgärdsfönstret Format

 1. Tryck på F6 för att markera åtgärdsfönstret Formatmallar, om det inte redan är markerat.

 2. Tryck på CTRL+BLANKSTEG.

 3. Använd piltangenterna för att markera Stäng och tryck sedan på RETUR.

Infoga och redigera objekt

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N, OO, och sedan J för att öppna dialogrutan Objekt.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil, tryck på TABB och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra till filen.

Redigera ett objekt

 1. Placera markören till vänster om objektet i dokumentet, och markera objektet genom att trycka på SKIFT+HÖGERPIL.

 2. Tryck på SKIFT+F10.

 3. Tryck på TABB för att komma till Objektnamn, tryck på RETUR, och tryck sedan på RETUR igen.

Infoga SmartArt-bilder

 1. Tryck på ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja bildtyp.

 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den bild du vill infoga.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, N och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på ESC för att markera WordArt-objektet och sedan på piltangenterna för att flytta objektet.

 5. Tryck på ESC igen för att återgå till dokumentet.

Koppla dokument och fält

Koppla dokument

Obs!  Du måste klicka på Utskick för att kunna använda dessa tangentbordsgenvägar.

Om du vill

Trycker du på

Förhandsgranska ett kopplat dokument.

ALT+SKIFT+K

Koppla ett dokument.

ALT+SKIFT+N

Skriva ut det kopplade dokumentet.

ALT+SKIFT+M

Redigera ett kopplat datadokument.

ALT+SKIFT+E

Infoga ett kopplat fält.

ALT+SKIFT+F

Arbeta med fält

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett DATUM-fält

ALT+SKIFT+D

Infoga ett LISTNUM-fält.

ALT+CTRL+L

Infoga ett SIDA-fält.

ALT+SKIFT+P

Infoga ett TID-fält.

ALT+SKIFT+T

Infoga ett tomt fält.

CTRL+F9

Uppdatera länkad information i ett Microsoft Word-källdokument.

CTRL+SKIFT+F7

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält.

CTRL+SKIFT+F9

Växla mellan en vald fältkod och dess resultat.

SKIFT+F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALT+F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALT+SKIFT+F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

SKIFT+F11

Låsa ett fält.

CTRL+F11

Låsa upp ett fält.

CTRL+SKIFT+F11

Språkfältet

Handskriftsigenkänning

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan språk eller tangentbordslayouter.

Vänster ALT+SKIFT

Visa en lista med korrigeringsalternativ.

Windows-logotypen tangenten + C

Aktivera/inaktivera handskrift.

Windows-logotypen tangenten + H

Aktivera/inaktivera japansk IME (Input Method Editor) på 101-tangentbord.

ALT+~

Aktivera/inaktivera koreansk IME på 101-tangentbord.

Höger ALT

Aktivera/inaktivera kinesisk IME på 101-tangentbord.

CTRL+BLANKSTEG

Tips!

 • Du ställer in tangentkombinationen så att den växlar mellan språk eller tangentbordslayouter i dialogrutan Avancerade tangentinställningar. Om du vill öppna dialogrutan Avancerade tangentinställningar högerklickar du på Språk-raden och klickar sedan på Inställningar. Under Inställningar klickar du på Tangentinställningar.

 • Windows-tangenten () finns på den nedersta tangentraden på de flesta tangentbord.

Överst på sidan

Referens till funktionstangenter

Funktionstangenter

Om du vill

Trycker du på

Få hjälp eller gå till Office.com.

F1

Flytta text eller bilder.

F2

Upprepa den senaste åtgärden.

F4

Välja kommandot Gå till (fliken Start).

F5

Gå till nästa fönsterruta eller ram.

F6

Välja kommandot Stavning (fliken Granska).

F7

Utöka markering.

F8

Uppdatera markerade fält.

F9

Visa tangenttips.

F10

Gå till nästa fält.

F11

Välja kommandot Spara som.

F12

SKIFT+Funktionstangent

Om du vill

Trycker du på

Visa sammanhangsberoende hjälp eller visa formatering.

SKIFT+F1

Kopiera text.

SKIFT+F2

Ändra teckenskiftet för tecken.

SKIFT+F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

SKIFT+F4

Flytta till den sista ändringen.

SKIFT+F5

Gå till föregående ruta eller ram (efter att du har tryckt på F6).

SKIFT+F6

Välja kommandot Synonymer (fliken Granska, gruppen Språkkontroll).

SKIFT+F7

Minska storleken på en markering.

SKIFT+F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

SKIFT+F9

Visa en snabbmeny.

SKIFT+F10

Gå till föregående fält.

SKIFT+F11

Välja kommandot Spara.

SKIFT+F12

CTRL+Funktionstangent

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja menyfliksområdet.

CTRL+F1

Välja kommandot Förhandsgranska.

CTRL+F2

Klippa ut till Insamling.

CTRL+F3

Stänga fönstret.

CTRL+F4

Gå till nästa fönster.

CTRL+F6

Infoga ett tomt fält.

CTRL+F9

Maximera dokumentfönstret.

CTRL+F10

Låsa ett fält.

CTRL+F11

Välja kommandot Öppna.

CTRL+F12

CTRL+SKIFT+Funktionstangent

Om du vill

Trycker du på

Infoga innehållet ifrån Insamling.

CTRL+SKIFT+F3

Redigera ett bokmärke.

CTRL+SKIFT+F5

Gå till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Uppdatera länkad information i ett Word 2013-källdokument.

CTRL+SKIFT+F7

Utvidga en markering eller ett block.

CTRL+SKIFT+F8, och tryck sedan på en piltangent

Ta bort länk för fält.

CTRL+SKIFT+F9

Låsa upp ett fält.

CTRL+SKIFT+F11

Välja kommandot Skriv ut.

CTRL+SKIFT+F12

ALT+Funktionstangent

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa fält.

ALT+F1

Skapa ett nytt Byggblock.

ALT+F3

Avsluta Word 2013.

ALT+F4

Återställa programmets fönsterstorlek.

ALT+F5

Gå tillbaka till dokumentet från en öppen dialogruta (förutsatt att dialogrutan stöder denna funktion).

ALT+F6

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Alt+F7

Köra ett makro.

ALT+F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALT+F9

Visa åtgärdsfönstret Markering och visning.

ALT+F10

Visa Microsoft Visual Basic-kod.

ALT+F11

ALT+SKIFT+Funktionstangent

Om du vill

Trycker du på

Gå till föregående fält.

ALT+SKIFT+F1

Välja kommandot Spara.

ALT+SKIFT+F2

Visa åtgärdsfönstret Referensinformation.

ALT+SKIFT+F7

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALT+SKIFT+F9

Visa en meny eller ett meddelande för en tillgänglig åtgärd.

ALT+SKIFT+F10

Välja knappen Innehållsförteckning i behållaren för Innehållsförteckning när den är aktiv.

ALT+SKIFT+F12

CTRL+ALT+Funktionstangent

Om du vill

Trycker du på

Visa systeminformation.

CTRL+ALT+F1

Välja kommandot Öppna.

CTRL+ALT+F2

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Word 2016 Preview, Word 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk