Tangentbordsgenvägar i Microsoft Outlook 2013

Om du vill skriva ut det här hjälpavsnittet trycker du på Tabb för att markera Visa alla överst i avsnittet. Tryck sedan på Retur och sedan på Ctrl+P.

Grundläggande navigering

Om du vill

Trycker du på

Växla till E-post.

Ctrl+1

Växla till Kalendern.

Ctrl+2

Växla till Kontakter.

Ctrl+3

Växla till Uppgifter.

Ctrl+4

Växla till Anteckningar.

Ctrl+5

Växla till mapplistan i mappfönstret.

Ctrl+6

Växla till Genvägar.

Ctrl+7

Gå till nästa meddelande (med ett meddelande öppet).

Ctrl+Punkt

Gå till föregående meddelande (med ett meddelande öppet).

Ctrl+Komma

Gå mellan mappfönstret, huvudfönstret i Outlook, läsfönstret och Att göra-fältet.

Ctrl+Skift+Tabb eller Skift+Tabb

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet.

Tabb

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet, och visa snabbtangenterna i menyfliksområdet i Outlook.

F6

Flytta runt raderna i meddelanderubriken i mappfönstret eller ett öppet meddelande.

Ctrl+Tabb

Flytta runt i mappfönstret.

Piltangenter

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Gå till rutan Sök.

F3 eller Ctrl+E

Gå till föregående meddelande i läsfönstret.

Alt+Uppil eller Ctrl+Komma eller Alt+Page Up

Flytta en sida ned genom texten i läsfönstret.

Blanksteg

Flytta en sida upp genom texten i läsfönstret.

Skift+Blanksteg

Komprimera eller expandera en grupp i e-postlistan.

Vänsterpil eller högerpil

Gå tillbaka till föregående vy i huvudfönstret i Outlook.

Alt+B eller Alt+Vänsterpil

Gå framåt till nästa vy i huvudfönstret i Outlook.

Alt+Högerpil

Markera informationsfältet om det är tillgängligt, och visa menyn med kommandon.

Ctrl+Skift+W

Söka

Om du vill

Trycker du på

Söka efter ett meddelande eller annat objekt.

Ctrl+E

Rensa sökresultatet.

Esc

Utvidga sökningen till att omfatta Alla e-postobjekt, Alla kalenderobjekt eller Alla kontaktobjekt, beroende på vilket läge du arbetar i.

Ctrl+Alt+A

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Skapa en sökmapp.

Ctrl+Skift+P

Söka efter text i ett öppet objekt.

F4

Söka efter och ersätta text, symboler eller vissa formateringskommandon. Fungerar i läsfönstret för ett öppet objekt.

Ctrl+H

Utöka sökningen så att den omfattar objekt från den aktuella mappen.

Ctrl+Alt+K

Utöka sökningen så att den omfattar undermappar.

Ctrl+Alt+Z

Flaggor

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Meddelandeflagga och tilldela en flagga.

Ctrl+Skift+G

Färgkategorier

Om du vill

Trycker du på

Ta bort den valda kategorin från listan i dialogrutan Färgkategorier.

ALT+T

Skapa ett objekt eller en fil

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid.

Ctrl+Skift+A

Skapa en kontakt.

Ctrl+Skift+C

Skapa en kontaktgrupp

Ctrl+Skift+L

Skapa ett fax.

Ctrl+Skift+X

Skapa en mapp.

Ctrl+Skift+E

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Skapa ett meddelande.

Ctrl+Skift+M

Skapa en anteckning.

Ctrl+Skift+N

Skapa ett Microsoft Office-dokument.

Ctrl+Skift+H

Anslå i denna mapp.

Ctrl+Skift+S

Anslå ett svar i denna mapp.

Ctrl+T

Skapa en sökmapp.

Ctrl+Skift+P

Skapa en uppgift.

Ctrl+Skift+K

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+Skift+U

Kommandon i de flesta objekt

Om du vill

Trycker du på

Spara (gäller ej i Uppgifter).

Ctrl+S eller Skift+F12

Spara och stänga (gäller ej i E-post).

Alt+C

Spara som (gäller endast i E-post).

F12

Ångra.

Ctrl+Z eller Alt+Backsteg

Ta bort ett objekt.

Ctrl+D

Skriva ut.

Ctrl+P

Kopiera ett objekt.

Ctrl+Skift+Y

Flytta ett objekt.

Ctrl+Skift+V

Kontrollera namn.

Ctrl+K

Köra stavningskontroll.

F7

Skapa uppföljningsflagga.

Ctrl+Skift+G

Vidarebefordra.

Ctrl+F

Skicka eller Anslå eller Bjud in alla.

Alt+C

Aktivera redigering i ett fält (gäller ej i E-post eller ikonvy).

F2

Vänsterjustera text.

Ctrl+L

Centrera text.

Ctrl+E

Högerjustera text.

Ctrl+R

E-post

Om du vill

Trycker du på

Växla till Inkorgen.

Ctrl+Skift+I

Växla till Utkorgen.

Ctrl+Skift+O

Välja vilket konto som ett meddelande ska skickas från.

Ctrl+Tabb (med fokus på rutan Till) och sedan Tabb till knappen Konton.

Kontrollera namn.

Ctrl+K

Skicka.

Alt+C

Svara på ett meddelande.

Ctrl+R

Svara alla.

Ctrl+Skift+R

Svara med mötesförfrågan.

Ctrl+Alt+R

Vidarebefordra ett meddelande.

Ctrl+F

Ange att ett meddelande inte är skräppost.

Ctrl+ Alt+J

Visa blockerat innehåll (i ett meddelande).

Ctrl+Skift+I

Anslå i en mapp.

Ctrl+ Skift+S

Använda formatmallen Normal.

Ctrl+Skift+N

Hämta ny e-post.

Ctrl+M eller F9

Gå till föregående meddelande.

Uppåtpil

Gå till nästa meddelande.

Nedåtpil

Skapa ett meddelande (i E-post).

Ctrl+N

Skapa ett meddelande (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+M

Öppna ett mottaget meddelande.

Ctrl+O

Ta bort och ignorera en konversation.

Ctrl+Skift+D

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Skapa en snabbflagga i ett oöppnat meddelande.

Infoga

Visa dialogrutan Meddelandeflagga.

Ctrl+Skift+G

Markera som läst.

Ctrl+Q

Markera som oläst.

Ctrl+U

Öppna e-posttipset i det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+W

Söka och ersätta.

F4

Söka efter nästa.

Skift+F4

Skicka.

Ctrl+Retur

Skriva ut.

Ctrl+P

Vidarebefordra.

Ctrl+F

Vidarebefordra som bifogad fil.

Ctrl+Alt+F

Visa det markerade objektets egenskaper.

Alt+Retur

Skapa ett multimediemeddelande.

Ctrl+Skift+U

Markera för hämtning.

Ctrl+Alt+M

Avmarkera för hämtning.

Ctrl+Alt+U

Visa förloppet för Skicka och ta emot.

Ctrl+B (när processen Skicka/Ta emot pågår)

Kalender

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid (i kalendervyn).

Ctrl+N

Skapa en avtalad tid (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+A

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Vidarebefordra en avtalad tid eller ett möte.

Ctrl+F

Svara när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande.

Ctrl+R

Svara alla när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande.

Ctrl+Skift+R

Visa en dag i kalendern.

Alt+1

Visa två dagar i kalendern.

Alt+2

Visa tre dagar i kalendern.

Alt+3

Visa fyra dagar i kalendern.

Alt+4

Visa fem dagar i kalendern.

Alt+5

Visa sex dagar i kalendern.

Alt+6

Visa sju dagar i kalendern.

Alt+7

Visa åtta dagar i kalendern.

Alt+8

Visa nio dagar i kalendern.

Alt+9

Visa tio dagar i kalendern.

Alt+0

Gå till ett datum.

Ctrl+G

Växla till månadsvy.

Alt+= eller Ctrl+Alt+4

Gå till nästa dag.

Ctrl+Högerpil

Gå till nästa vecka.

Alt+Nedåtpil

Gå till nästa månad.

Alt+Page Down

Gå till föregående dag.

Ctrl+Vänsterpil

Gå till föregående vecka.

Alt+Uppåtil

Gå till föregående månad.

Alt+Page Up

Gå till början på veckan.

Alt+Home

Gå till slutet av veckan.

Alt+End

Växla till vy med hel vecka.

Alt+Minustecken eller Ctrl+Alt+3

Växla till vyn Arbetsvecka.

Ctrl+Alt+2

Gå till föregående avtalade tid.

Ctrl+Komma eller Ctrl+Skift+Komma

Gå till nästa avtalade tid.

Ctrl+Punkt eller Ctrl+Skift+Punkt

Konfigurera en återkommande öppen avtalad tid eller ett möte.

Ctrl+G

Se även Vyer, Vyn Kalender – dag/vecka/månad och Datumbläddring.

Personer

Om du vill

Trycker du på

Ringa ett nytt samtal.

Ctrl+Skift+D

Söka efter en kontakt eller ett annat objekt (Sök).

F3 eller Ctrl+E

Ange ett namn i rutan Sök i adressböcker.

F11

Gå till den första kontakten som börjar med en viss bokstav i tabellen eller listvyn med kontakter.

Skift+bokstav

Markera alla kontakter.

Ctrl+A

Skapa ett meddelande med den markerade kontakten som ämne.

Ctrl+F

Skapa en kontakt (i Kontakter).

Ctrl+N

Skapa en kontakt (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+C

Öppna ett kontaktformulär för en markerad kontakt.

Ctrl+O

Skapa en kontaktgrupp

Ctrl+Skift+L

Skriva ut.

Ctrl+P

Uppdatera en lista över medlemmar i en kontaktgrupp.

F5

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Öppna nästa kontakt från en öppen kontakt.

Ctrl+Skift+Punkt

Söka efter en kontakt.

F11

Stänga en kontakt.

ESC

Skicka ett fax till den markerade kontakten.

Ctrl+Skift+X

Öppna dialogrutan Kontrollera adress.

Alt+N

Visa information för E-post 1 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+1

Visa information för E-post 2 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+2

Visa information för E-post 3 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+3

I dialogrutan Elektroniskt visitkort

Om du vill

Trycker du på

Öppna listan Lägg till.

Alt+Ä

Markera text i rutan Beteckning när fältet med en tilldelad etikett är markerat.

Alt+B

Öppna dialogrutan Lägg till bild för kort.

Alt+R

Placera markören i början av rutan Redigera.

Alt+A

Markera rutan Fält.

Alt+F

Markera listrutan Bildjustering.

Alt+S

Välja färgpalett för bakgrunden.

Alt+K och sedan Retur

Markera listrutan Layout.

Alt+L

Ta bort det markerade fältet från rutan Fält.

Alt+T

Uppgifter

Om du vill

Trycker du på

Acceptera en uppgiftsförfrågan.

Alt+C

Tacka nej till en uppgiftsförfrågan.

Alt+D

Söka efter en uppgift eller annat objekt.

Ctrl+E

Öppna dialogrutan Gå till mapp.

Ctrl+Y

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+N

Skapa en uppgift (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+K

Öppna ett markerat objekt.

Ctrl+O

Skriva ut ett markerat objekt.

Ctrl+P

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Ta bort markerat objekt.

Ctrl+D

Vidarebefordra en uppgift som en bifogad fil.

Ctrl+F

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+Skift+Alt+U

Växla mellan mappfönstret, uppgiftslistan och Att göra-fältet.

Tabb eller Skift+Tabb

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Flagga ett objekt eller markera som slutförd.

Insert

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Visa Format-menyn.

Alt+T

Visa dialogrutan Teckensnitt.

Ctrl+Skift+P

Växla skiftläge (om text är markerad).

Skift+F3

Formatera bokstäver som kapitäler.

Ctrl+Skift+K

Formatera bokstäver i fetstil.

Ctrl+F

Lägga till punkter.

Ctrl+Skift+L

Formatera bokstäver i kursiv stil.

Ctrl+K

Öka indrag.

Ctrl+T

Minska indrag.

Ctrl+Skift+T

Vänsterjustera texten.

Ctrl+L

Centrera texten.

Ctrl+E

Stryka under texten.

Ctrl+U

Öka teckenstorleken.

Ctrl+] eller Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken.

Ctrl+[ eller Ctrl+Skift+<

Klipp ut.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiera.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!  Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Klistra in.

Ctrl+V eller Skift+Insert

Ta bort formatering.

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Blanksteg

Ta bort nästa ord.

Ctrl+Skift+H

Sträcka ut ett stycke så att det justeras mellan marginalerna.

Ctrl+Skift+J

Använda formatmallar.

Ctrl+Skift+S

Skapa ett hängande indrag.

Ctrl+T

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Minska ett hängande indrag.

Ctrl+Skift+T

Ta bort styckeformatering.

Ctrl+Q

Lägga till webbinformation i objekt

Om du vill

Trycker du på

Redigera en URL i brödtexten.

Håll ned Ctrl och klicka med musen.

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Utskrift

Om du vill

Trycker du på

Öppna fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

Tryck på Alt+F och sedan på P

Skriva ut ett objekt från ett öppet fönster.

Alt+F, tryck på P och sedan på F och på 1

Öppna utskriftsformat när du förhandsgranskar ett dokument.

Alt+T

Välja en skrivare från Förhandsgranska.

Alt+F, tryck på P och sedan på I

Definiera formatmallar.

Alt+F, tryck på P och sedan på L

Öppna Utskriftsalternativ.

Alt+F, tryck på P och sedan på R

Skicka/ta emot

Om du vill

Trycker du på

Starta Skicka/ta emot för alla grupper där Inkludera den här gruppen i Skicka och ta emot (F9) är markerat. Detta kan till exempel gälla meddelandehuvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination.

F9

Starta Skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (meddelandehuvuden, objekt samt bifogade filer).

Skift+F9

Starta Skicka/ta emot.

Ctrl+M

Definiera grupper för skicka/ta emot.

Ctrl+Alt+S

Visual Basic Editor

Om du vill

Trycker du på

Öppna Visual Basic Editor.

Alt+F11

Makron

Om du vill

Trycker du på

Spela upp ett makro.

Alt+F8

Formulär

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett Office InfoPath-formulär.

Klicka på en InfoPath-mapp och tryck sedan på Ctrl+N.

Välja ett Microsoft InfoPath-formulär.

Ctrl+Skift+Alt+T

Vyer

Tabellvy

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett objekt.

Retur

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Gå till objektet längst ned på sidan.

Page Down

Gå till objektet överst på sidan.

Page Up

Utvidga respektive minska markeringen med ett objekt.

Skift+Uppil respektive Skift+Nedpil

Gå till nästa respektive föregående objekt utan att utöka markeringen.

Ctrl+Uppil respektive Ctrl+Nedpil

Markera eller avmarkera det aktiva objektet.

Ctrl+Blanksteg

När en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera en markerad grupp.

Högerpil

Komprimera en markerad grupp.

Vänsterpil

Markera föregående grupp.

Uppil

Markera nästa grupp.

Nedåtpil

Markera den första gruppen.

Home

Markera den sista gruppen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

Högerpil

Vyn Kalender – dag/vecka/månad

Om du vill

Trycker du på

Visa 1 till 9 dagar.

Alt+siffra för antal dagar

Visa 10 dagar.

Alt+0 (noll)

Växla till veckor.

Alt+Minus

Växla till månader.

Alt+=

Växla mellan Kalender, Uppgiftslista och Mapplista.

Ctrl+Tabb eller F6

Markera föregående avtalad tid.

Skift+Tabb

Gå till föregående dag.

Vänsterpil

Gå till nästa dag.

Högerpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+Nedåtpil

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+Uppåtil

Dagsvy

Om du vill

Trycker du på

Markera det klockslag då arbetstiden börjar.

HOME

Markera det klockslag då arbetstiden slutar.

END

Markera föregående tidsblock.

Uppil

Markera nästa tidsblock.

Nedåtpil

Markera tidsblocket överst på skärmen.

Page Up

Markera tidsblocket längst ned på skärmen.

Page Down

Utöka eller minska den markerade tiden.

Skift+Uppil respektive Skift+Nedpil

Flytta en avtalad tid.

Alt+Skift+Uppil eller Alt+Skift+Nedpil när markören är placerad på en avtalad tid

Ändra den avtalade tidens start- eller sluttid.

Alt+Uppil eller Alt+Nedpil när markören är placerad på en avtalad tid

Flytta det markerade objektet till samma dag nästa vecka.

Alt+Nedåtpil

Flytta det markerade objektet till samma dag föregående vecka.

Alt+Uppåtil

Veckovy

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av arbetstiden för vald dag.

Home

Gå till slutet av arbetstiden för vald dag.

End

Flytta upp en sidvy i markerad dag.

Page Up

Flytta ned en sidvy i markerad dag.

Page Down

Ändra varaktigheten för det markerade tidsblocket.

Skift+Vänsterpil, Skift+Högerpil, Skift+Uppil eller Skift+Nedpil eller Skift+Home eller Skift+End

Månadsvy

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i veckan.

Home

Gå till samma dag i veckan på föregående sida.

Page Up

Gå till samma dag i veckan på nästa sida.

Page Down

Datumbläddring

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i innevarande vecka.

Alt+Home

Gå till sista dagen i innevarande vecka.

Alt+End

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+Uppåtil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+Nedåtpil

Vyerna Visitkort och Adresskort

Om du vill

Trycker du på

Markera ett visst kort i listan.

En eller flera bokstäver i det namn som kortet är lagrat under eller namnet på fältet som du sorterar efter

Markera föregående kort.

Uppil

Markera nästa kort.

Nedåtpil

Markera det första kortet i listan.

Home

Markera det sista kortet i listan.

End

Markera det första kortet på den aktuella sidan.

Page Up

Markera det första kortet på nästa sida.

Page Down

Markera det närmaste kortet i nästa kolumn.

Högerpil

Markera det närmaste kortet i föregående kolumn.

Vänsterpil

Markera eller avmarkera det aktiva kortet.

Ctrl+Blanksteg

Utöka markeringen till föregående kort och avmarkera alla kort efter startpunkten.

Skift+Uppil

Utöka markeringen till nästa kort och avmarkera alla kort innan startpunkten.

Skift+Nedpil

Utöka markeringen till föregående kort, oavsett startpunkt.

Ctrl+Skift+Uppil

Utöka markeringen till nästa kort, oavsett startpunkt.

Ctrl+Skift+Nedpil

Utöka markeringen till första kortet i listan.

Skift+Home

Utöka markeringen till sista kortet i listan.

Skift+End

Utöka markeringen till första kortet på föregående sida.

Skift+Page Up

Utöka markeringen till sista kortet på den sista sidan.

Skift+Page Down

Flytta mellan fälten i ett öppet kort

När du ska använda följande tangentbordsgenvägar måste ett fält i ett kort vara markerat. Du markerar ett fält i ett öppet kort genom att klicka på ett fält.

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält och kontroll.

Tabb

Flytta till föregående fält och kontroll.

Skift+Tabb

Stänga det aktiva kortet.

Retur

Flytta mellan tecken i ett fält

När du ska använda följande tangentbordsgenvägar måste ett fält i ett kort vara markerat. Du markerar ett fält i ett öppet kort genom att klicka på ett fält.

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en rad i ett flerradsfält.

Retur

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta markören till början av ett flerradsfält.

Page Up

Flytta markören till slutet av ett flerradsfält.

Page Down

Flytta markören till föregående rad i ett flerradsfält.

Uppil

Flytta markören till nästa rad i ett flerradsfält.

Nedåtpil

Flytta markören till föregående tecken i ett fält.

Vänsterpil

Flytta markören till nästa tecken i ett fält.

Högerpil

Vyn Tidslinje (Uppgifter)

När ett objekt är markerat

Om du vill

Trycker du på

Markera föregående objekt.

Vänsterpil

Markera nästa objekt.

Högerpil

Markera flera intilliggande objekt.

Skift+Vänsterpil eller Skift+Högerpil

Markera fler objekt som inte ligger bredvid varandra.

Ctrl+Vänsterpil+Blanksteg eller Ctrl+Högerpil+Blanksteg

Öppna markerade objekt.

Retur

Markera det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Home

Markera det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

End

Visa (utan att markera) det första objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Ctrl+Home

Visa (utan att markera) det sista objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

Ctrl+End

När en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera en grupp.

Retur eller högerpil

Komprimera en grupp.

Retur eller vänsterpil

Markera föregående grupp.

Uppil

Markera nästa grupp.

Nedåtpil

Markera den första gruppen på tidslinjen.

Home

Markera den sista gruppen på tidslinjen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

Högerpil

När en tidsenhet på tidsskalan för dagar är markerad

Om du vill

Trycker du på

Gå bakåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

Vänsterpil

Gå framåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

Högerpil

Växla mellan den aktiva vyn, Att göra-fältet, Sök och tillbaka till den aktiva vyn.

Tabb och Skift+Tabb

Gäller för: Outlook 2016, Outlook 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk