Tangentbordsgenvägar för SmartArt-grafik

Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i det här hjälpavsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Lägga till en SmartArt-grafik i ett Office-dokument

  1. Tryck på ALT, sedan Z och M i det Microsoft Office-program som du vill infoga grafiken i för att öppna dialogrutan SmartArt-grafik.

  2. Tryck på UPPIL eller NEDPIL för att markera önskad typ av grafik.

  3. Tryck på TABB för att flytta till åtgärdsfönstret Layout.

  4. Tryck på pilknapparna för att markera önskad layout.

  5. Tryck på RETUR för att infoga den markerade layouten.

Arbeta med figurer i SmartArt-grafik

Om du vill

Tryck på

Markera nästa element i en SmartArt-grafik.

TABB

Markera föregående element i en SmartArt-grafik.

SKIFT+TABB

Markera alla figurer.

CTRL+A

Avmarkera den markerade figuren.

ESC

Knuffa den markerade figuren uppåt.

UPPIL

Knuffa den markerade figuren nedåt.

NEDPIL

Knuffa den markerade figuren åt vänster.

VÄNSTERPIL

Knuffa den markerade figuren åt höger.

HÖGERPIL

Redigera text i den markerade figuren.

RETUR eller F2

Ta bort den markerade figuren.

DEL eller BACKSTEG

Klippa ut den markerade figuren.

CTRL+X eller SKIFT+DEL

Kopiera den markerade figuren.

CTRL+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

CTRL+V

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Flytta och ändra storlek på figurer i SmartArt-grafik

Om du vill

Tryck på

Förstora den markerade figuren vågrätt.

SKIFT+HÖGERPIL

Minska den markerade figuren vågrätt.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Förstora den markerade figuren lodrätt.

SKIFT+UPPIL

Minska den markerade figuren lodrätt.

SKIFT+NEDPIL

Rotera den markerade figuren åt höger.

ALT+HÖGERPIL

Rotera den markerade figuren åt vänster.

ALT+VÄNSTERPIL

Meddelanden  

  • Om du vill använda exaktare justeringar av figurer trycker du på CTRL och på någon av de tangentbordsgenvägar som anges ovan.

  • Dessa tangentbordsgenvägar gäller för flera markeringar som om du markerat varje objekt individuellt.

Arbeta med text i SmartArt-grafik

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken till höger.

HÖGERPIL

Flytta upp en rad.

UPPIL

Flytta ned en rad.

NEDPIL

Flytta ett ord till vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord till höger.

CTRL+HÖGERPIL

Flytta ett stycke uppåt.

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt.

CTRL+NEDPIL

Flytta till slutet av en rad.

END

Flytta till början av en rad.

HOME

Flytta till slutet av en textruta.

CTRL+END

Flytta till början av en textruta.

CTRL+HOME

Klippa ut markerad text.

CTRL+X

Kopiera markerad text.

CTRL+C

Klistra in markerad text.

CTRL+V

Flytta upp den markerade texten.

ALT+SKIFT+UPPIL

Flytta ned den markerade texten.

ALT+SKIFT+NEDPIL

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett ord till vänster.

CTRL+BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord till höger.

CTRL+DEL

Höja den markerade texten.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Sänka den markerade texten.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Kontrollera stavningen (ej tillgängligt i Word).

F7

Använda teckenformatering

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Tecken.

CTRL+SKIFT+F eller CTRL+SKIFT+P

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

CTRL+SKIFT+<

Byta skiftläge för den markerade texten (gemener, Inledande Versal I Ord, VERSALER).

SKIFT+F3

Ändra den markerade texten till fet stil.

CTRL+F

Stryka under den markerade texten (ej tillgängligt i Word).

CTRL+U

Ändra den markerade texten till kursiv stil.

CTRL+K

Visa den markerade texten som nedsänkt text.

CTRL+LIKHETSTECKEN

Visa den markerade texten som upphöjd text.

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN

Justera förskjutningen för upphöjd/nedsänkt text uppåt.

CTRL+ALT+SKIFT+>

Justera förskjutningen för upphöjd/nedsänkt text nedåt.

CTRL+ALT+SKIFT+<

Ta bort all teckenformatering från den markerade texten.

CTRL+BLANKSTEG

Kopiera textformatering

Om du vill

Tryck på

Kopiera formatering från den markerade texten.

CTRL+SKIFT+C

Klistra in formatering till den markerade texten.

CTRL+SKIFT+V

Använda styckeformatering

Om du vill

Trycker du på

Centrera ett stycke.

CTRL+E

Justera ett stycke.

CTRL+J

Vänsterjustera ett stycke.

CTRL+L

Högerjustera ett stycke.

CTRL+R

Sänka en punkt.

TABB eller ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Höja en punkt.

SKIFT+TABB eller ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Använda textfönstret

Om du vill

Tryck på

Koppla två textrader.

DEL på slutet av den första textraden

Visa snabbmeny.

SKIFT+F10

Växla mellan textfönstret och arbetsytan.

CTRL+SKIFT+F2

Stänga textfönstret.

ALT+F4

Byta fokus från textfönstret till SmartArt-grafikens kantlinje.

ESC

Öppna hjälpavsnittet för SmartArt-grafik. (Pekaren ska vara i textfönstret.)

CTRL+SKIFT+F1

Gäller för: Word 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk