Tangentbordsgenvägar när du arbetar med figurer, textrutor och WordArt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Tangentbordsgenvägarna som beskrivs här gäller för ett svenskt tangentbord. Tangenter på andra tangentbord kanske inte överensstämmer exakt med den svenska tangentbordslayouten.

Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt skrivs med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan skrivs med ett komma (,) mellan tangenterna.

Använda kortkommandon för att arbeta med SmartArt-grafik finns i kortkommandon för SmartArt-grafik.

Om du vill visa ytterligare tangentbordsgenvägar för programmen följer du länkarna i avsnittet Se även.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

Om du vill

Tryck på

Flytta till slutet av en textruta.

CTRL+END

Flytta till början av en textruta

CTRL+HOME

Växla mellan att visa objekt, dölja objekt och visa platshållare för objekt.

CTRL+6

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra framåt genom stapeln med objekt.

TABB när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT+TABB när du har markerat det översta objektet

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, SL och sedan F

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera figurattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Välj <variabel>-objekt genom att trycka på NEDPIL och välj sedan Redigera genom att trycka på NEDPIL igen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck ned och släpp upp ALT, tryck sedan på N och sedan på x.

 2. Infoga textrutan genom att trycka på CTRL+RETUR.

 3. Skriv in texten.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv önskad text.

Välja en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB (eller SKIFT + TABB) via figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

 • Använd markeringsfönstret om du vill markera flera objekt. Öppna markeringsfönstret genom att trycka ned och släppa upp ALT, W, SL och F.

Tangentbordsgenvägar i markeringsfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, SL och sedan F

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

SKIFT+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+BLANKSTEG eller SKIFT+RETUR

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Överst på sidan

Outlook

Om du vill

Tryck på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera figurattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på NEDÅTPILEN för att markera <variabel > objektet, och sedan väljer du Redigera.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N och sedan J.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra fram filen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och tryck sedan på X.

 2. Markera textrutan du vill ha genom att trycka på piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. När du är klar och vill gå tillbaka till att redigera text i dokumentet, trycker du på SKIFT+F10, väljer Avsluta Redigera text på snabbmeny och trycker sedan på ESC.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, Z och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna när du väljer en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in den texten.

 4. Tryck på TABB och sedan på RETUR.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB (eller SKIFT + TABB) via figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

Överst på sidan

PowerPoint

Om du vill

Tryck på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

RETUR

Markera alla objekt.

CTRL+A (på fliken Bilder)

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra framåt genom stapeln med objekt.

TABB när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT+TABB när du har markerat det översta objektet

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, SL och sedan F

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

CTRL+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

CTRL+SKIFT+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Visa eller dölja ett rutnät.

F9

Visa eller dölja stödlinjer.

ALT+F9

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera figurattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Välj <variabel>-objekt genom att trycka på NEDPIL och välj sedan Redigera genom att trycka på NEDPIL igen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck ned och släpp upp ALT, N och X.

 2. Flytta till Textruta i gruppen Text på fliken Infoga med hjälp av TABB-tangenten.

  Om du har aktiverat östasiatiska språk på datorn använder du piltangenten och markerar Vågrät textruta eller Lodrät textruta.

 3. Tryck på CTRL+RETUR.

 4. Skriv in texten.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv önskad text.

Välja en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB (eller SKIFT + TABB) via figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

 • Använd markeringsfönstret om du vill markera flera objekt. Du öppnar markeringsfönstret genom att trycka ned och släppa upp ALT, W, SL och sedan F.

Tangentbordsgenvägar i markeringsfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, SL och sedan F

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

SKIFT+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+BLANKSTEG eller SKIFT+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

CTRL+SKIFT+B

Flytta ett markerat objekt bakåt.

CTRL+SKIFT+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Dölja alla grupper.

ALT+SKIFT+1

Visa alla grupper.

ALT+SKIFT+9

Överst på sidan

Word

Om du vill

Tryck på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera figurattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Välj <variabel>-objekt genom att trycka på NEDPIL och välj sedan Redigera genom att trycka på NEDPIL igen.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N och sedan J.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra fram filen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och tryck sedan på X.

 2. Markera textrutan du vill ha genom att trycka på piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. När du är klar och vill gå tillbaka till att redigera text i dokumentet, trycker du på SKIFT+F10, väljer Avsluta Redigera text på snabbmeny och trycker sedan på ESC.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, Z och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna när du väljer en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in den texten.

 4. Tryck på TABB och sedan på RETUR.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • TABB-tangenten och cykliskt framåt (eller SKIFT + TABB) mellan figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×