Tangentbordsgenvägar i Word

Om kortkommandon

Du kan snabbt utföra uppgifter med hjälp av tangentbordet - en eller flera tangenter som du trycker på för att slutföra en åtgärd. Till exempel när du trycker på KOMMANDO + P öppnas dialogrutan Skriv ut.

Meddelanden: 

  • Kortkommandobeskrivningar gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord. Tangentbordsgenvägar för bärbara datorer kan också skilja sig åt.

  • Inställningarna i vissa versioner av Macintosh-operativsystem och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och och funktionstangeter i Office. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av operativsystemet, eller i verktygsprogrammet.

  • Följande lista innehåller kortkommandon för endast de vanligaste uppgifterna. För att lista alla Word-kommandon och kortkommandon på menyn Verktyg pekar du på Makro och klickar sedan på Makron. På popup-menynMakron i klickar du på Word-kommandon och sedan i rutan Makronamn skriver du VisaKommandon, klickar på Kör och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Funktionstangenter

Obs!: Om du använder en MacBook måste du samtidigt trycka på fn-tangenten (knappen nere till vänster på tangentbordet) för att använda en funktionstangent.

Om du vill

Trycker du på

Ångra den senaste åtgärden

F1

Klippa ut text eller grafik

F2

Kopiera text eller grafik

F3

Klistra in från Urklipp

F4

Välja kommandot Gå till (Redigera-menyn)

F5

Gå till nästa fönsterruta eller ram.

F6

Välja kommandot Stavning och grammatik (Verktyg-menyn)

F7

Utöka markering

Det här kortkommandot står i konflikt med en standardknapptilldelning för Mac OS X. För att använda det här kortkommandot för Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Mac OS X. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera sedan kryssrutan för tilldelningen av den tangent som du vill stänga av.

F8

Uppdatera markerade fält.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg.  Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

F9

Gå till nästa fält.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg. Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

F11

Välja kommandot Spara som (Arkiv-menyn).

KOMMANDO + SKIFT + S

Kopiera text.

SKIFT + F2

Ändra bokstäver till versaler, gemener och blandat

SKIFT+F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

Skift+F4

Flytta till föregående infogningspunkt

SKIFT + F5

Gå till föregående fönsterruta eller ram

SKIFT + F6

Välja kommandot Synonymer (Verktyg-menyn)

SKIFT+F7

Minska en markering

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg. Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

SKIFT + F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg.  Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

SKIFT + F9

Visa en snabbmeny.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg. Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

SKIFT + F10

Gå till föregående fält.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standard Exposé-knapptilldelning i Mac OS X version 10.3 eller senare. För att använda det här kortkommandot i Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Exposé. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Under Personligt klickar du på Exposé och blanksteg.  Under Genvägar för tangentbord och mus, på popup-menyn för kortkommandot som du vill stänga av klickar du på .

SKIFT + F11

Klippa ut till insamling

KOMMANDO + F3

Stäng fönstret.

KOMMANDO + F4

Gå till nästa fönster.

KOMMANDO + F6

Visa eller minimera menyfliksområdet.

ALTERNATIV + KOMMANDO + R

Infoga ett tomt fält.

KOMMANDO + F9

Låsa ett fält.

KOMMANDO + F11

Infoga innehållet från insamling

KOMMANDO + SKIFT + F3

Upprepa en Sök- eller Gå till-åtgärd

KOMMANDO + SKIFT + F4

Redigera ett bokmärke.

KOMMANDO + SKIFT + F5

Gå till föregående fönster.

KOMMANDO + SKIFT + F6

Uppdatera länkad information i ett Word-källdokument

KOMMANDO + SKIFT + F7

Förlänga en markering eller ett block (tryck sedan på en piltangent)

KOMMANDO + SKIFT + F8

Ta bort länk för fält

KOMMANDO + SKIFT + F9

Låsa upp ett fält.

KOMMANDO + SKIFT + F11

Skapa en Autotext-post

ALTERNATIV + F3

Gå till nästa fönster.

ALTERNATIV + F6

Hitta nästa felstavning eller språkfel. Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver måste vara markerad (Word-menyn, kommandot Inställningar, Stavning och grammatik).

ALTERNATIV + F7

Köra ett makro

ALTERNATIV + F8

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALTERNATIV + F9

Gå till föregående fönster.

ALTERNATIV + SKIFT + F6

Öppna Ordlista

ALTERNATIV + SKIFT + F7

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALTERNATIV + SKIFT + F9

Flytta markören

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

ALTERNATIV + HÖGERPIL

Flytta ett stycke uppåt

KOMMANDO + Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt

KOMMANDO + Nedåtpil

Flytta en cell åt vänster (i en tabell)

SKIFT + TABB

Flytta en cell åt höger (i en tabell)

TABB

Flytta uppåt en rad

UPPIL

Flytta nedåt en rad

NEDPIL

Flytta till slutet av en rad

KOMMANDO + HÖGERPIL eller END

Flytta till början av en rad

KOMMANDO + VÄNSTERPIL eller HOME

Flytta uppåt en skärm (rulla)

PGUP

Flytta nedåt en skärm (rulla)

PGDN

Flytta till början av nästa sida

KOMMANDO + PGDN

KOMMANDO + FN + NEDÅTPIL (på ett MacBook-tangentbord)

Flytta till början av föregående sida

KOMMANDO + PGUP

KOMMANDO + FN + UPPÅTPIL (på ett MacBook-tangentbord)

Flytta till slutet av ett dokument

KOMMANDO + END

KOMMANDO + FN + HÖGERPIL (på ett MacBook-tangentbord)

Flytta till början av ett dokument

KOMMANDO + HOME

KOMMANDO + FN + VÄNSTER PIL (på ett MacBook-tangentbord)

Till föregående infogningspunkt

SKIFT + F5

Markera text och grafik

Tips: Om du känner till tangentkombinationen för att flytta markören kan du generellt markera texten med hjälp av samma tangentkombination samtidigt som du håller ned SKIFT. Till exempel KOMMANDO + HÖGERPIL flyttar markören till nästa ord och KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL markerar text från markören till början av nästa ord.

För att utöka en markering

Trycker du på

Genom att markera flera objekt som inte ligger bredvid varandra

Markera det första objektet som du vill ha, håll ned KOMMANDO och markera sedan eventuella ytterligare objekt

Flytta ett tecken åt höger

SKIFT + HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

SKIFT + VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

SKIFT + ALTERNATIV + HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

SKIFT + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Flytta till slutet av en rad

KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL eller SKIFT + END

Flytta till början av en rad

KOMMANDO + SKIFT + VÄNSTERPIL eller SKIFT + HOME

En rad ned

SKIFT+NEDPIL

En rad upp

SKIFT+UPPÅTPIL

Flytta till slutet av ett stycke

KOMMANDO + SKIFT + NEDÅTPIL

Flytta till början av ett stycke

KOMMANDO + SKIFT + UPPÅTPIL

En skärm ned

SKIFT + PAGE DOWN

En skärm upp

SKIFT + PAGE UP

Flytta till början av ett dokument

KOMMANDO + SKIFT + HOME

Flytta till slutet av ett dokument

KOMMANDO + SKIFT + END

Flytta till slutet av ett fönster

ALTERNATIV + KOMMANDO + SKIFT + PGDN

Markera hela dokumentet

KOMMANDO + A

Flytta till en kolumn med text

KOMMANDO + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna; tryck på KOMMANDO + PUNKT för att avbryta markeringsläget

Flytta till en specifik plats i ett dokument

F8 och använd sedan piltangenterna; tryck på KOMMANDO + PUNKT för att avbryta markeringsläget

Markera text och grafik i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Markera innehållet i nästa cell.

TABB

Markera innehållet i föregående cell.

SKIFT + TABB

Utvidga en markering till angränsande celler.

Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på en piltangent

Markera en kolumn

Klicka på kolumnens första eller sista cell. Håll ned SKIFT och tryck på UPPÅT- eller NEDÅTPILEN flera gånger

Utvidga en markering eller ett block.

KOMMANDO + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna; tryck på KOMMANDO + PUNKT för att avbryta markeringsläget

Minska markeringsstorlek

SKIFT + F8

Markera flera celler, kolumner eller rader som inte är bredvid varandra

Markera det första objektet som du vill ha, håll ned KOMMANDO och markera sedan eventuella ytterligare objekt

Utvidga en markering

Om du vill

Trycker du på

Aktivera utvidgningsläget.

F8

Det här kortkommandot står i konflikt med en standardknapptilldelning för Mac OS X. För att använda det här kortkommandot för Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Mac OS X. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera sedan kryssrutan för tilldelningen av den tangent som du vill stänga av.

Markera det närmsta tecknet åt vänster

F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL

Markera det närmsta tecknet åt höger

F8 och tryck sedan på HÖGERPIL

Utöka en markering

Fortsätt att trycka på F8 för att utöka markeringen till hela ordet, meningen, stycket, avsnittet och så vidare.

Minska storleken på en markering.

SKIFT + F8

Inaktivera utvidgningsläget.

KOMMANDO + PUNKT

Redigera text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Kopiera text eller grafik

KOMMANDO + C eller F3

Kopiera ett format

KOMMANDO + SKIFT + C

Klistra in ett format

KOMMANDO + SKIFT + V

Kopiera text eller grafik till klippboken

KONTROLL + ALTERNATIV + C

Flytta text eller bilder.

KOMMANDO + X eller F2 (flytta sedan markören och tryck på KOMMANDO + V eller F4)

Infoga grafik som använder mediabläddraren

KOMMANDO + KONTROLL + M

Skapa Autotext

ALTERNATIV + F3

Infoga Autotext

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + V

Klistra in från Urklipp

KOMMANDO + V eller F4

Klistra in markerat urklipp från klippboken

CTRL + ALTERNATIV + V

Klistra in special

KOMMANDO + CTRL + C

Klistra in och matcha formateringen av den omgivande texten

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + V

Klistra in till klippboken

CTRL + ALTERNATIV + V

Klistra in insamling-innehållet

KOMMANDO + SKIFT + F3

Ta bort ett tecken till vänster.

DEL

Ta bort ett ord till vänster.

KOMMANDO + DEL

Ta bort ett tecken till höger.

Ta bort eller CLEAR

Ta bort ett ord åt höger.

KOMMANDO + Ta bort

Klippa ut den markerade texten till Urklipp

KOMMANDO + X eller F2

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Klippa ut till insamling

KOMMANDO + F3

Justera och formatera stycken

Om du vill

Trycker du på

Centrera ett stycke.

KOMMANDO + E

Marginaljustera ett stycke.

KOMMANDO + J

Vänsterjustera ett stycke.

KOMMANDO + L

Högerjustera ett stycke.

KOMMANDO + R

Dra in ett stycke från vänster.

CTRL +SKIFT + M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

KOMMANDO + SKIFT + M

Skapa ett hängande indrag

KOMMANDO + T

Ta bort ett hängande indrag

KOMMANDO + Skift + T

Starta Autoformatering.

KOMMANDO + ALTERNATIV + K

Använda formatmallen Normal.

KOMMANDO + SKIFT + N

Använda formatmallen Rubrik 1.

KOMMANDO + ALTERNATIV + 1

Använda formatmallen Rubrik 2.

KOMMANDO + ALTERNATIV + 2

Använda formatmallen Rubrik 3.

KOMMANDO + ALTERNATIV + 3

Använda formatmallen Lista

KOMMANDO + SKIFT + L

Infoga hårt blanksteg

ALTERNATIV + BLANKSTEG

Ställa in radavstånd

För att ställa in radavstånd till

Trycker du på

Enkelt radavstånd

KOMMANDO + 1

Dubbelt radavstånd

KOMMANDO + 2

1,5 radavstånd

KOMMANDO + 5

Lägga till eller ta bort ett radavstånd före ett stycke

KOMMANDO + 0 (noll)

Formatera tecken

Om du vill

Trycker du på

Ändra teckensnitt

KOMMANDO + SKIFT + F

Öka teckenstorleken.

KOMMANDO + SKIFT + >

Minska teckenstorleken.

KOMMANDO + SKIFT + <

Öka teckenstorleken med 1 punkt.

KOMMANDO + ]

Minska teckenstorleken med 1 punkt.

KOMMANDO + [

Ändra formateringen av tecken (Teckensnitt-kommandot, Format-menyn)

KOMMANDO + D

Ändra teckenskiftet för tecken.

SKIFT+F3

Formatera till alla stora bokstäver

KOMMANDO + SKIFT + A

Använda fetstil.

KOMMANDO + B

Stryka under text.

KOMMANDO + U

Stryka under ord, men inte blanksteg.

KOMMANDO + SKIFT + W

Stryka under text med dubbel understrykning.

KOMMANDO + Skift + D

Använda kursiv stil.

KOMMANDO + I

Formatera till alla kapitäler

KOMMANDO + SHIFT + K

Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd).

KOMMANDO + LIKHETSTECKEN

Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd).

KOMMANDO + SKIFT + PLUSTECKEN

Ta bort manuell teckenformatering.

KOMMANDO + SKIFT + Z

Använda genomstruken formatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Infoga specialtecken

Om du vill infoga

Tryck på

Ett fält

KOMMANDO + F9

En radbrytning

SKIFT + RETURN

En sidbrytning

SKIFT + ENTER

En spaltbrytning

KOMMANDO + SKIFT + RETUR

Ett hårt bindestreck

KOMMANDO + SKIFT + BINDESTRECK

En copyright-symbol

ALTERNATIV + G

Symbolen för registrerat varumärke

ALTERNATIV + R

En varumärkessymbol

ALTERNATIV + 2

Tre punkter

ALTERNATIV + SEMIKOLON

Infoga fält

Om du vill infoga

Tryck på

Ett DATUM-fält

CTRL + SKIFT + D

Ett LISTNUM-fält

KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + L

Ett sidfält

CTRL + SKIFT + P

Ett TID-fält

CTRL + SKIFT + T

Ett tomt fält

KOMMANDO + F9

Arbeta med fält

Om du vill

Trycker du på

Uppdatera markerade fält.

F9

Ta bort länk för fält

KOMMANDO + SKIFT + F9

Växla mellan en fältkod och dess resultat.

SKIFT + F9

Växla mellan alla fältkoder och deras resultat.

ALTERNATIV + F9

Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från fältet som visar fältresultaten.

ALTERNATIV + SKIFT + F9

Gå till nästa fält.

F11

Gå till föregående fält.

SKIFT + F11

Låsa ett fält.

KOMMANDO + F11

Låsa upp ett fält.

KOMMANDO + SKIFT + F11

Dokumentets disposition

Om du vill

Trycker du på

Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå.

CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL

Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå.

CTRL + SKIFT + HÖGERPIL

Sänka till brödtextnivå.

KOMMANDO + SKIFT + N

Höja de markerade styckena.

CTRL + SKIFT + UPPÅTPIL

Sänka de markerade styckena.

CTRL + SKIFT + NEDÅTPIL

Utöka text under en rubrik i dispositionsläget.

Ctrl + Skift + Plustecken

Minimera text under en rubrik i dispositionsläget.

Det här kortkommandot står i konflikt med en standardknapptilldelning för Mac OS X. För att använda det här kortkommandot för Office måste du först stänga av kortkommandot för den här tangenten i Mac OS X. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera sedan kryssrutan för tilldelningen av den tangent som du vill stänga av.

Ctrl + Skift + Minustecken

Visa all brödtext och alla rubriker eller dölj all brödtext

CTRL + SKIFT + A

Visa den första raden av brödtext eller all brödtext i dispositionsläget.

CTRL + SKIFT + L

Visa alla rubriker med den angivna rubriknivån

CTRL + SKIFT +<RUBRIKNIVÅ>

Granska dokument

Om du vill

Trycker du på

Infoga en kommentar.

KOMMANDO + ALTERNATIV + A

Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

KOMMANDO + SKIFT + E

Gå till början av en kommentar

Home

Gå till slutet av en kommentar

END (END-knappen är inte tillgänglig på alla tangentbord)

Gå till början av listan med kommentarer i granskningsrutan

KOMMANDO + HOME

Gå till slutet av listan med kommentarer i granskningsrutan

KOMMANDO + END

Skriva ut dokument

Om du vill

Trycker du på

Skriva ut ett dokument

KOMMANDO + P

Förflytta dig i en tabell

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

TABB (Om markören befinner sig i den sista cellen i en tabell lägger du till en ny rad genom att trycka på TABB)

Flytta till föregående cell.

SKIFT + TABB

Flytta till föregående eller nästa rad

Uppil eller nedpil

Flytta till den första cellen i raden

KONTROLL + HOME

Flytta till den sista cellen i raden

KONTROLL + END

Flytta till den första cellen i kolumnen

KONTROLL + PAGE UP

Flytta till den sista cellen i kolumnen

KONTROLL + PAGE DOWN

Börja på ett nytt stycke.

RETUR

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet av sista raden

Lägga till text innan en tabell i början av ett dokument

RETUR i början av den första cellen

Infoga en rad

KOMMANDO + CTRL + I

Ändra storlek på kolumnerna i en tabell med hjälp av linjalen

Om du vill

Tryck kortkommandot och dra sedan en markör på linjalen

Behålla kolumnens storlekar till höger

Ändra tabellbredd

Ingen tangent

Flytta en enkel kolumnlinje

Behålla tabellbredd

SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO + SKIFT

Proportionellt ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO

Ändra storlek på kolumnerna i en tabell direkt i en tabell

Tips!: 

  • För att visa en kolumns värden på linjalen när du ändrar storlek på kolumnen trycker du på ALTERNATIV med dessa kortkommandon.

  • För att finjustera en kolumnbredd stänger du av fäst-mot-funktionen genom att trycka på ALTERNATIV med kortkommandon.

Om du vill

Tryck kortkommandot och dra sedan en kolumngräns

Flytta en enkel kolumnlinje

Behålla tabellbredd

Ingen tangent

Behålla kolumnens storlekar till höger

Ändra tabellbredd

SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO + SKIFT

Proportionellt ändra storlek på alla kolumner till höger

Behålla tabellbredd

KOMMANDO

Infoga stycken och tabbar i en tabell

Om du vill infoga

Tryck på

Infoga ett nytt stycke i en cell

RETUR

Infoga en tabb i en cell

ALTERNATIV + TABB

Datakoppling

För att använda följande kortkommandon måste du först ställa in en datakoppling.

Om du vill

Trycker du på

Koppla ett dokument.

CTRL + SKIFT + N

Redigera ett kopplat datadokument

CTRL + SKIFT + E

Söka efter fel

CTRL + SKIFT + K

Infoga ett kopplat fält.

CTRL + SKIFT + F

Fotnoter och slutkommentarer

Om du vill infoga

Tryck på

En fotnot

KOMMANDO + Alt + F

En slutkommentar

KOMMANDO + Alt + E

Se även

Vanliga Office-tangentbordsgenvägar

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×