Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Web App

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

De tangentbordsgenvägar som beskrivs i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord.

Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt skrivs med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan skrivs med ett komma (,) mellan tangenterna.

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL + P.

Om du vill söka i det här avsnittet trycker du på CTRL + F, skriver söktexten i rutan och trycker på RETUR.

Tangentbordsgenvägar i Microsoft PowerPoint Online

Kortkommandon i PowerPoint Online påminner mycket om kortkommandon i Microsoft PowerPoint. De kortkommandon som listas i den här artikeln gäller för de flesta vanliga uppgifterna i PowerPoint Online. En lista över kortkommandon i Microsoft PowerPoint 2010 finns i använda kortkommandon för att skapa din presentation.

Läsvy

Om du vill

Tryck på

Gå till en vy som är tillgängliga för skärmläsarprogram

FLIKEN till fliken Arkiv i menyfliksområdet, RETUR, NEDPIL till Dispositionsvyn, RETUR

Nästa bild

N

Föregående bild

P

Gå till en särskild bild

G, Skriv numret, TABB, RETUR

Bildspel

Om du vill

Trycker du på

Nästa bild

N

Föregående bild

P

Gå till en särskild bild

G, Skriv numret, TABB, RETUR

Avsluta ett bildspel

Esc

Redigeringsvy

Navigera i menyfliksområdet och i fönsterrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan miniatyrfönster, menyfliksområde, bildfönster och anteckningsfönster

CTRL+F6

Aktivera en annan flik i menyfliksområdet

TABB, RETUR

Flytta mellan kommandon i menyfliksområdet

TABB

Utföra det markerade kommandot i menyfliksområdet

Retur

Redigera bilder

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny bild efter den markerade miniatyrbilden

Ctrl+M

Flytta bland platshållarna på en bild

TABB

Markera den aktuella platshållaren

Retur

Sluta redigera text i en platshållare

F2

Klippa ut sektor

CTRL+X

Kopiera bild

CTRL+C

Klistra in bild

CTRL+V

Ångra

CTRL+Z

Gör om

CTRL+Y

Flytta insättningspunkten inom platshållare och anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger

HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

CTRL+HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta uppåt en rad

UPPIL

Flytta nedåt en rad

NEDPIL

Flytta upp ett stycke

CTRL+UPPÅTPIL

Flytta ned ett stycke

CTRL+NEDÅTPIL

Flytta till början av raden

Home

Flytta till slutet av raden

END

Början av platshållaren eller anteckningar

Ctrl+Home

Slutet av platshållaren eller anteckningar

Ctrl+End

Markera innehåll: utvidga markering

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger

SKIFT+HÖGERPIL

Flytta ett tecken åt vänster

SKIFT+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger

SKIFT + CTRL + HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster

SKIFT + CTRL + VÄNSTERPIL

Flytta uppåt en rad

SKIFT+UPPÅTPIL

Flytta nedåt en rad

SKIFT+NEDÅTPIL

Flytta upp ett stycke

SKIFT + CTRL + UPPIL

Flytta ned ett stycke

SKIFT + CTRL + NEDPIL

Flytta till styckets början

Skift+Home

Flytta till styckets slut

Skift+End

Till början av en platshållare eller anteckningar

SKIFT + CTRL + HOME

Till slutet av en platshållare eller anteckningar

SKIFT + CTRL + END

Hela platshållaren eller anteckningar

Ctrl+A

Redigera text

Om du vill

Tryck på

Klipp ut

CTRL+X

Kopiera

CTRL+C

Klistra in

CTRL+V

Infoga hyperlänk

Ctrl+K

Ångra

CTRL+Z

Gör om

CTRL+Y

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Fetstil

CTRL+F

Kursiv

CTRL+K

Stryka under

CTRL+U

Vänsterjustera

CTRL+L

Högerjustera

Ctrl+R

Centrera vågrätt

Ctrl+E

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×