Tangentbordsgenvägar i Microsoft Office OneNote 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I detta hjälpavsnitt finns snabbkommandon för vanliga arbetsuppgifter i Microsoft Office OneNote 2007. Tangentbordsgenvägarna gäller svensk tangentbordslayout. Tangenterna i andra tangentbordslayouter stämmer kanske inte exakt överens med kommandona nedan.

De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Om du ska trycka på två eller flera tangenter efter varandra avgränsas tangenterna med ett kommatecken ( , ).

Tips: Om du vill söka efter ett ord eller en fras i det här avsnittet klickar du på Visa alla, trycker på CTRL+F, skriver ordet eller frasen och trycker sedan på RETUR.

Onlinehjälp

Kortkommandon för att använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret

ALT+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till startsidan för OneNote-hjälpen.

ALT+HOME

Välja nästa post i hjälpfönstret.

TABB

Välja föregående post i hjälpfönstret.

SKIFT+TABB

Genomföra åtgärden för den markerade posten.

RETUR

Markera nästa respektive föregående objekt under Bläddra i Hjälp om OneNote i hjälpfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Expandera eller komprimera det markerade objektet under Bläddra i Hjälp om OneNote i hjälpfönstret.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Bläddra ett litet stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL eller NEDPIL

Bläddra ett längre stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP eller PGDN

Växla mellan att visa Hjälp-fönstret sida vid sida med respektive separat från det aktiva programmet.

ALT+U

Visa en meny med kommandon för Hjälp-fönstret. Hjälp-fönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i Hjälp-fönstret).

SKIFT+F10

Avbryta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (Uppdatera-knappen).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Om markören inte står i det aktuella hjälpavsnittet trycker du på F6 och trycker sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge.

F6 och tryck sedan på NEDPIL

Skriva text i rutan Ange ord att söka efter.

F6 och tryck sedan på NEDPIL

Växla mellan olika områden i hjälpfönstret. Växla exempelvis mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och listan Sök.

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy.

UPPIL eller NEDPIL

Visa eller dölja den markerade posten i en innehållsförteckning i en trädvy.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Grunderna i Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

ALT+TABB

Växla till föregående fönster.

ALT+SKIFT+TABB

Stänga det aktiva fönstret.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytta till ett åtgärdsfönster från en annan fönsterruta i programfönstret (medurs). Du kan behöva trycka på F6 mer än en gång.

Om det åtgärdsfönster som du vill använda inte visas när du trycker på F6 kan du pröva med att aktivera menyraden genom att trycka på ALT och därefter gå till åtgärdsfönstret genom att trycka på CTRL+TABB. 

F6

Flytta till ett fönster från ett annat fönster i programfönstret (motsols).

SKIFT+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

CTRL+F6

Växla till föregående fönster.

CTRL+SKIFT+F6

Utföra kommandot Storlek (på fönstrets systemmeny) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Ändra storlek på fönstret med piltangenterna och tryck på ESC när du är klar.

CTRL+F8

Minimera ett fönster till en ikon (fungerar endast i vissa Microsoft Office-program).

CTRL+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

CTRL+F10

Kopiera en bild av skärmen till Urklipp.

PRINTSCRN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Ändra teckensnitt

CTRL+SKIFT+F

Ändra teckenstorlek.

CTRL+SKIFT+P

Öka teckenstorlek för den markerade texten

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorlek för den markerade texten

CTRL+SKIFT+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Flytta markören till slutet av en rad.

END

Flytta markören till början av en rad.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt.

CTRL+NEDPIL

Flytta till slutet av textrutan.

CTRL+END

Flytta till början av textrutan.

CTRL+HOME

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

SKIFT+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa cell.

TABB

Flytta till föregående cell.

SKIFT+TABB

Flytta till nästa rad.

NEDPIL

Flytta till föregående rad.

UPPIL

Påbörja ett nytt stycke.

RETUR

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

TABB i slutet på sista raden

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Tryck på

Flytta till ett åtgärdsfönster från en annan ruta i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

Om inte önskat åtgärdsfönster visas när du trycker på F6, kan du försöka med att trycka på ALT för att fokusera menyraden och sedan trycka på CTRL+TABB för att flytta åtgärdsfönstret.

F6

Flytta till ett åtgärdsfönster när en meny eller ett verktygsfält är aktivt. (Du kan behöva trycka på CTRL+TABB mer än en gång.)

CTRL+TABB

När ett åtgärdsfönster är aktivt, markerar du nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa alla kommandon på menyn i åtgärdsfönstret.

CTRL+NEDPIL

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

NEDPIL eller UPPIL

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna en snabbmeny eller en nedrullningsbar meny för det markerade galleriobjektet.

SKIFT+F10

Markera det första eller sista kommandot på menyn eller undermenyn när en meny eller undermeny visas.

HOME eller END

Rulla uppåt eller nedåt i den markerade gallerilistan.

PGUP eller PGDN

Gå till början eller slutet av den markerade listan.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Öppna åtgärdsfönstret Referensinformation.

ALT+Klicka

Ändra storlek på och flytta verktygsfält, menyer och åtgärdsfönster

 1. Markera menyraden genom att trycka på ALT.

 2. Tryck på CTRL+TABB flera gånger så att önskat verktygsfält eller åtgärdsfönster markeras.

 3. Gör något av följande:

  Ändra storlek på ett verktygsfält

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i verktygsfältet så att Alternativ för verktygsfält-menyn visas.

  2. Klicka på kommandot Storlek och tryck på RETUR.

  3. Tryck på piltangenterna för att ändra storlek på verktygsfältet. Tryck på CTRL+ piltangenterna om du vill ändra storleken en bildpunkt i taget.

  Flytta ett verktygsfält

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i verktygsfältet så att Alternativ för verktygsfält-menyn visas.

  2. Klicka på kommandot Flytta och tryck på RETUR.

  3. Tryck på piltangenterna för att ändra verktygsfältets placering. Tryck på CTRL+ piltangenterna om du vill flytta en bildpunkt i taget. Om du vill att verktygsfältet inte ska vara dockat trycker du flera gånger på NEDPIL. Om du vill docka verktygsfältet vågrätt på vänster eller höger sida trycker du på VÄNSTERPIL respektive HÖGERPIL när verktygsfältet är längst ut åt vänster eller höger.

  Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i åtgärdsfönstret för att visa en meny med ytterligare kommandon.

  2. Tryck på NEDPIL för att markera kommandot Storlek och tryck på RETUR.

  3. Tryck på piltangenterna för att ändra storlek på åtgärdsfönstret. Tryck på CTRL+ piltangenter om du vill ändra storleken med en bildpunkt i taget.

  Flytta ett åtgärdsfönster

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i åtgärdsfönstret för att visa en meny med ytterligare kommandon.

  2. Tryck på NEDPIL för att markera kommandot Flytta och tryck på RETUR.

  3. Tryck på piltangenterna för att flytta åtgärdsfönstret. Tryck på CTRL+ piltangenter om du vill flytta med en bildpunkt i taget.

 4. Tryck på ESC när du har ändrat storlek eller flyttat klart.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik i en dialogruta

CTRL+TABB

Växla till föregående flik i en dialogruta

CTRL+SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenterna

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

ALT+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

ALT+NEDPIL

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Utföra den åtgärd som tilldelats en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av posten.

HOME

Flytta till slutet av posten.

END

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt höger.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av texten.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

SKIFT+END

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående mapp. Bild av knapp

ALT+1

Upp en nivå knappen Bild av knapp : Öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

ALT+2

Sök på webben knappen Bild av knapp : stänga dialogrutan och öppna söksidan

ALT+3

Knappen Ta bort Bild av knapp : ta bort den markerade mappen eller filen.

ALT+3

Knappen Skapa ny mapp Bild av knapp : skapa en ny mapp.

ALT+4

Knappen Vyer Bild av knapp : växla mellan tillgängliga mappvyer.

ALT+5

Knappen Verktyg: Visa Verktyg-menyn.

ALT+L

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

SKIFT+F10

Flytta mellan alternativ eller områden i dialogrutan.

TABB

Öppna listan Leta i.

F4 eller ALT+L

Uppdatera fillistan.

F5

Anteckna och formatera

Skriva och redigera anteckningar

Om du vill

Tryck på

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

CTRL+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

CTRL+SKIFT+M

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Tryck på CTRL+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

CTRL+A

Klippa ut markeringen.

CTRL+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

CTRL+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

CTRL+V

Flytta till början av raden.

HOME

Flytta till slutet av raden.

END

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Ta bort ett tecken till vänster.

BACKSTEG

Ta bort ett tecken till höger.

DEL

Ta bort ett ord till vänster.

CTRL+BACKSTEG

Ta bort ett ord till höger.

CTRL+DEL

Infoga en radbrytning.

SKIFT+RETUR

Kontrollera stavning.

F7

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Färgöverstryka markerad text.

CTRL+SKIFT+H

Infoga en hyperlänk.

CTRL+K

Öppna en hyperlänk.

Obs!: Markören måste placeras i den formaterade hyperlänktexten.

RETUR

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

CTRL+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

CTRL+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

CTRL+U

Göra den markerade texten genomstruken (av/på).

CTRL+BINDESTRECK

Använda upphöjd text (av/på).

CTRL+SKIFT+=

Använda nedsänkt text (av/på).

CTRL+=

Tillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket.

CTRL+PUNKT

Göra om markeringen till en numrerad lista (av/på).

CTRL+SNEDSTRECK

Dra in stycket till vänster.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Högerjustera det markerade stycket.

CTRL+R

Centrera det markerade stycket.

CTRL+E

Vänsterjustera det markerade stycket.

CTRL+L

Ändra den markerade textens teckensnitt.

CTRL+SKIFT+F, UPPIL eller NEDPIL

Ändra den markerade textens teckenstorlek.

CTRL+SKIFT+P, UPPIL eller NEDPIL

Öppna åtgärdsfönstret Teckensnitt.

CTRL+D

Lägga till objekt på en sida

Om du vill

Tryck på

Infoga ett dokument eller en fil på den aktuella sidan.

ALT+I, F

Infoga ett dokument eller en fil som en utskrift på den aktuella sidan.

ALT+I, O

Visa eller dölja dokumentutskrifter på den aktuella sidan (medan OneNote körs i högkontrastläge)

ALT+SKIFT+P

Infoga en bild från fil.

ALT+I, L, Å

Infoga en bild från en skanner eller digitalkamera.

ALT+I, L, K

Infoga ett skärmurklipp.

Obs!: OneNote-ikonen måste vara aktiv i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet i Windows.

Windows-tangenten+S

Infoga dagens datum.

ALT+SKIFT+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

ALT+SKIFT+F

Infoga aktuellt klockslag.

ALT+SKIFT+T

Infoga en radbrytning.

SKIFT+RETUR

Markera anteckningar och objekt

Om du vill

Tryck på

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Tryck på CTRL+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

CTRL+A

Ta bort markeringen från en disposition eller sida.

ESC

Flytta det markerade objektet uppåt.

ALT+SKIFT+UPPIL

Flytta det markerade objektet nedåt.

ALT+SKIFT+NEDPIL

Flytta det markerade objektet åt vänster.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Flytta det markerade objektet åt höger.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Markera aktuellt stycke samt dess underordnade stycken.

CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Lägg till eller ta bort utrymme från sidan.

ALT+I, N och tryck sedan på UPPIL eller NEDPIL och tryck på RETUR

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

DEL

Flytta till början av raden.

HOME

Flytta till slutet av raden.

END

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Gå till senast visade sida.

ALT+VÄNSTERPIL

Gå till nästa sida bland visade sidor.

ALT+HÖGERPIL

Flagga anteckningar

Om du vill

Tryck på

Använda flaggan Att göra (av/på).

CTRL+1

Använda flaggan Viktigt (av/på).

CTRL+2

Använda flaggan Fråga (av/på).

CTRL+3

Använda flaggan Kom ihåg (av/på).

CTRL+4

Använda flaggan Definition (av/på).

CTRL+5

Använda en egen flagga (av/på).

CTRL+6

Använda en egen flagga (av/på).

CTRL+7

Använda en egen flagga (av/på).

CTRL+8

Använda en egen flagga (av/på).

CTRL+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

CTRL+0

Använda dispositioner

Om du vill

Tryck på

Visa nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utöka till nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utöka till nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utöka till nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utöka till nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utöka till nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utöka till nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utöka till nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utöka till nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Utöka alla nivåer.

ALT+SKIFT+0

Visa den markerade rubrikens brödtext.

ALT+SKIFT+=

Dölja den markerade rubrikens brödtext.

ALT+SKIFT+BINDESTRECK

Öka indraget med en nivå.

TABB

Minska indraget med en nivå.

SKIFT+TABB

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera stödet för språk som skrivs från höger till vänster i dialogrutan Språkinställningar för Microsoft Office 2007.

Om du vill

Tryck på

Använda inmatningsriktningen vänster till höger.

CTRL+vänster SKIFT-tangent

Använda inmatningsriktningen höger till vänster.

CTRL+höger SKIFT-tangent

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

TABB

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

SKIFT+TABB

Organisera och hantera anteckningsboken

Arbeta med sidor och sidoanteckningar

Om du vill

Tryck på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

CTRL+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

CTRL+SKIFT+M

Skriva ut den aktuella sidan.

CTRL+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

CTRL+N

Lägga till en ny underordnad sida till den aktuella sidgruppen.

CTRL+SKIFT+N

Markera alla objekt.

Tryck på CTRL+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

CTRL+A

Markera den aktuella sidan.

CTRL+SKIFT+A
Om den markerade sidan ingår i en grupp markerar du alla sidorna i gruppen genom att trycka på CTRL+A.

Öka storlek på fliksidan.

CTRL+SKIFT+VÄNSTER HAKPARENTES

Minska storlek på fliksidan.

CTRL+SKIFT+HÖGER HAKPARENTES

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

ALT+SKIFT+UPPIL

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

ALT+SKIFT+NEDPIL

Flytta insättningspunkten till sidhuvudet.

CTRL+T

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

ALT+PGUP

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

ALT+PGDN

Rulla den aktuella sidan uppåt.

PGUP

Rulla den aktuella sidan nedåt.

PGDN

Rulla till den aktuella sidans start.

CTRL+HOME

Rulla till den aktuella sidans slut.

CTRL+END

Gå till nästa stycke.

CTRL+NEDPIL

Gå till föregående stycke.

CTRL+UPPIL

Flytta insättningspunkten uppåt på den aktuella sidan eller expandera sidan uppåt.

CTRL+ALT+UPPIL

Flytta insättningspunkten nedåt på den aktuella sidan eller expandera sidan nedåt.

CTRL+ALT+NEDPIL

Flytta insättningspunkten åt vänster på den aktuella sidan eller expandera sidan åt vänster.

CTRL+ALT+VÄNSTERPIL

Flytta insättningspunkten åt höger på den aktuella sidan eller expandera sidan åt höger.

CTRL+ALT+HÖGERPIL

Gå till nästa anteckningsbehållare.

ALT+NEDPIL

Gå till början av raden.

HOME

Gå till slutet av raden.

END

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Gå till senast visade sida.

ALT+VÄNSTERPIL

Gå till nästa sida bland visade sidor.

ALT+HÖGERPIL

Zooma in.

ALT+CTRL+PLUS (på det numeriska tangentbordet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+PLUS

Zooma ut.

ALT+CTRL+MINUS (på det numeriska tangentbordet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Spara ändringar.

Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

CTRL+S

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny anteckningsbok.

ALT+N, N

Skapa ett nytt avsnitt.

ALT+N, S

Öppna ett avsnitt.

CTRL+O

Flytta till nästa avsnitt.

CTRL+TABB

Flytta till föregående avsnitt.

CTRL+SKIFT+TABB

Gå till nästa sida i avsnittet.

CTRL+PGDN

Gå till den föregående sidan i avsnittet.

CTRL+PGUP

Gå till den första sidan i avsnittet.

ALT+HOME

Gå till den sista sidan i avsnittet.

ALT+END

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

ALT+PGUP

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

ALT+PGDN

Flytta aktuellt avsnitt.

ALT+A, Y, E

Söka efter anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten till Sök-rutan.

CTRL+B

Ändra sökningens omfattning.

CTRL+F, TABB, NEDPIL

Gå till nästa sökresultat.

RETUR

Dela anteckningar

Dela anteckningar med andra personer

Om du vill

Tryck på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

CTRL+SKIFT+E

Starta en realtidsdelad session.

ALT+S, L, S

Ansluta till en delad session.

ALT+S, L, J

Lämna en delad session.

ALT+S, L, L

Dela anteckningar med andra program

Om du vill

Tryck på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

CTRL+SKIFT+E

Skicka den markerade sidan till Microsoft Office Word 2007.

ALT+A, D, W

Skapa en avtalad tid i Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SKIFT+A

Skapa en kontakt i Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SKIFT+C

Skapa en I dag-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

CTRL+SKIFT+1

Skapa en I morgon-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

CTRL+SKIFT+2

Skapa en Den här veckan-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

CTRL+SKIFT+3

Skapa en Nästa vecka-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

CTRL+SKIFT+4

Skapa en Inget datum-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

CTRL+SKIFT+5

Öppna Outlook-uppgifter-menyn.

ALT+K

Öppna den markerade Outlook-uppgiften.

CTRL+SKIFT+I

Märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd.

CTRL+SKIFT+9

Ta bort den markerade Outlook-uppgiften.

CTRL+SKIFT+0

Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken.

SKIFT+F9

Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker.

F9

Skydda anteckningar

Lösenordsskydda avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Ange alternativ för lösenordsskydd

ALT+A, Ö

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

CTRL+ALT+L

Gå till rutan Ange lösenord i dialogrutan Lösenordsskydd.

ALT+L

Gå till rutan Bekräfta lösenord i dialogrutan Lösenordsskydd.

ALT+B

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×