Tangentbordsgenvägar för Microsoft Project Web App

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tangentbordsgenvägar där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt avgränsas tangenterna med ett plustecken (+) i Microsoft Project Web App hjälp. Tangentbordsgenvägar som du trycker på en tangent följt av en annan nyckel avgränsas tangenterna med ett kommatecken (,).

Obs!: Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på CTRL+P.

Artikelinnehåll

Genvägar i direkthjälpen

Navigera i Project Web App

Rutnät kontroller

Genvägar i direkthjälpen

Hjälpfönstret ger åtkomst till allt hjälpinnehåll för Office. I hjälpfönstret visas avsnitt och annat hjälpinnehåll.

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

ALT+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till Start för programnamn.

ALT+HOME

Välja nästa post i hjälpfönstret.

TABB

Välja föregående post i hjälpfönstret.

SKIFT+TABB

Genomföra åtgärden för den markerade posten.

RETUR

Välja nästa eller föregående post i området Bläddra i Hjälp om programnamn i Hjälp-fönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa eller dölj den markerade posten i avsnittet Bläddra i Hjälp om Programnamn i hjälpfönstret.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (Bakåt-knappen).

ALT+VÄNSTERPIL eller BACKSTEG

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (Framåt-knappen).

ALT+HÖGERPIL

Bläddra uppåt eller nedåt en liten bit i taget i det aktuella hjälpavsnittet.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Bläddra uppåt eller nedåt i större steg i det aktuella hjälpavsnittet.

PGUP eller PGDN

Växla mellan att visa Hjälp-fönstret sida vid sida med respektive separat från det aktiva programmet.

ALT+U

Visa en meny med kommandon för Hjälp-fönstret. Hjälp-fönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i Hjälp-fönstret).

SKIFT+F10

Avbryta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (Uppdatera-knappen).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om markören inte står i det aktuella hjälpavsnittet trycker du på F6 och trycker sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsstatus.

F6, och tryck sedan på NEDPIL

Skriv in text i rutan Ange ord att söka efter.

F6, och tryck sedan på NEDPIL

Växla mellan områden i Hjälp-fönstret, t.ex. mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och Söklista.

F6

Markera nästa eller föregående element i en innehållsförteckning som visas i trädvy.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Visa eller dölj det markerade elementet i en innehållsförteckning som visas i trädvy.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Överst på sidan

Navigera i Project Web App

Tabellen nedan innehåller kortkommandon för navigering i Project Web App.

Om du vill

Trycker du på

Flytta markeringen mellan länkarna i det övre länkfältet.

Alt+M

Flytta markeringen mellan webbdelar på sidor som inkluderar flera webbdelar.

ALT+W

Visa nedrullningsbara listor.

ALT+NEDPIL

Överst på sidan

Använda rutnätskontroller

Project Web App, webbklienten av Microsoft Project Server 2010 använder AJAX och HTML-rutnät kontroller för att visa olika typer av information.

Vissa sidor i Project Web App använder ett rutnät med HTML-tabell för att visa och redigera information. Sidan uppgifter används till exempel ett rutnät med HTML-tabell. Du kan använda följande kortkommandon i HTML-rutnät:

Om du vill

Trycker du på

Gå till nästa cell eller rad.

HÖGERPIL eller TABB

Gå till föregående cell eller rad.

VÄNSTERPIL eller SKIFT TABB

Förflytta dig uppåt.

UPPIL

Förflytta dig nedåt.

NEDPIL eller RETUR

Gå till URL:en i den markerade cellen.

RETUR

Flytta fokus från den markerade cellen.

ESC

Gå till den sista cellen eller raden.

CTRL+END

Gå till den första cellen eller raden.

CTRL+HOME

Aktivera eller inaktivera en radmarkering.

CTRL+BLANKSTEG

Visa eller dölja en gruppering.

CTRL+BLANKSTEG

Visa en grupp.

CTRL+PLUSTECKEN

Dölja en grupp.

CTRL+MINUSTECKEN

Växla en kryssruta.

BLANKSTEG

Öppna listrutan i en cell.

ALT+NEDPIL

Project Web App används också AJAX rutnät kontroller för att visa och redigera information. Sidan Projektinformation används till exempel ett AJAX-rutnät. Du kan använda följande kortkommandon i AJAX rutnät:

Om du vill

Trycker du på

Aktivera redigeringsläge för en cell.

F2

En sida uppåt.

PGUP

En sida nedåt.

PGDN

Öka indrag för vald åtgärd.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Minska indrag för vald åtgärd.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Avbryt inmatning eller redigera.

ESC

Kopiera markering.

CTRL+C

Klipp ut markering.

CTRL+X

Ta bort markerade data.

DELETE eller CTRL+V eller CTRL+Z

Ta bort en rad.

CTRL+DELETE

Gå till det första fältet i en rad.

HOME

Gå till den första raden.

CTRL+UPPIL

Gå till det sista fältet i en rad.

END

Gå till sista fältet på sista raden.

CTRL+END

Flytta till den sista raden.

CTRL+NEDPIL

Utöka markeringen en sida nedåt.

SKIFT+PGDN

Utöka markeringen en sida uppåt.

SKIFT+PGUP

Utöka markeringen en rad nedåt.

SKIFT+NEDPIL

Utöka markeringen en rad uppåt.

SKIFT+UPPIL

Utöka markeringen till det första fältet på en rad.

SKIFT+HOME

Utöka markeringen till det sista fältet på en rad.

SKIFT+END

Utöka markeringen till det första fältet på den första raden.

CTRL+SKIFT+HOME

Utöka markeringen till det sista fältet på den sista raden.

CTRL+SKIFT+END

Flytta ned en rad.

RETUR

Flytta en cell till höger.

HÖGERPIL

Flytta en cell till vänster.

VÄNSTERPIL

Förflytta dig uppåt en cell.

UPPIL

Förflytta dig nedåt en cell.

NEDPIL

Markera eller avmarkera en kryssruta.

BLANKSTEG

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×