Tabeller, egenskapssida

Den här egenskapssidan innehåller en uppsättning egenskaper för tabellerna i databasen.

Markerad tabell

Visar namnet på tabellen i Table Designer eller den markerade tabellen i databasdiagrammet. Om mer än en tabell är markerad i databasdiagrammet visas bara namnet på den första tabellen. Expandera listan och välj en annan tabell vars egenskaper du vill granska eller ändra.

Ägare

Visar namnet på tabellens ägare. Ägarnamnet är antingen en Microsoft SQL Server-roll eller en SQL Server-användare. Listan innehåller alla användare och roller som är definierade i databasen. I listan har användare och roller olika ikoner: rollikonen föreställer två ansikten, medan användarikonen föreställer ett ansikte.

Tabellnamn

Visar namnet på den markerade tabellen. Om du vill byta namn på tabellen anger du ett nytt namn i den här rutan. Mer information finns i Ändra namn på en tabell.

Tabellens id-kolumn:

Visar vilken kolumn som används som identitetskolumn för tabellen av SQL Server. Om du vill byta identitetskolumn väljer du en kolumn i listan. Du kan välja den tomma posten i listan om du vill ange att tabellen saknar identitetskolumn.

Tabellens ROWGUID-kol:

(Endast SQL Server 7.0 eller senare.) Visar vilken kolumn som används som ROWGUID-kolumn för tabellen av SQL Server. Om du vill byta ROWGUID-kolumn väljer du en kolumn i listan. Du kan välja den tomma posten i listan om du vill ange att tabellen saknar ROWGUID-kolumn.

Tabellens filgrupp:

Markera namnet på filgruppen där du vill spara den markerade tabellinformationen. Det måste finnas minst en användardefinierad filgrupp för att den här inställningen ska aktiveras. Inställningen är bara tillgänglig för SQL Server 7.0-databaser och senare. Om du skapar ett databasobjekt och inte anger någon filgrupp för det tilldelas det till standardfilgruppen av SQL Server. Från början fungerar filgruppen Primär som standardfilgrupp.

Mer information om hur du skapar och använder filgrupper finns i dokumentationen till SQL Server.

Textfilgrupp:

Markera namnet på filgruppen där du vill spara texten och bilderna från den markerade tabellen. Det måste finnas minst en användardefinierad filgrupp för att den här inställningen ska aktiveras. Inställningen är bara tillgänglig för SQL Server 7.0-databaser och senare. Om du skapar ett databasobjekt och inte anger någon filgrupp för det tilldelas det till standardfilgruppen av SQL Server. Från början fungerar filgruppen Primär som standardfilgrupp.

Mer information om hur du skapar och använder filgrupper finns i dokumentationen till SQL Server.

Beskrivning

Du kan ange text i det här fältet. Texten som du anger används som en utökad egenskap i SQL Server 2000. Fältet är bara tillgängligt när du är ansluten till en SQL Server 2000-databas.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×