Tabell med operatorer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En operator är ett tecken eller en symbol som anger vilken typ av beräkning som ska utföras i ett uttryck. Det finns matematiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer och referensoperatorer. I Access kan du använda en rad olika operatorer, bland annat aritmetiska operatorer som +, -, multiplicera (*) och dividera (/), samt jämförelseoperatorer för att jämföra värden, textoperatorer för att sammanfoga text och logiska operatorer för att fastställa sant- eller falskt-värden. Den här artikeln innehåller information om hur du använder dessa operatorer.

Obs!: Uttrycksverktyget har börjat i Access 2010 kan IntelliSense, så att du kan se vilka argument uttrycket kräver.

I den här artikeln

Aritmetiska operatorer

Jämförelseoperatorer

Logiska operatorer

Sammanfogningsoperator

Speciella operatorer

Aritmetiska operatorer

Du använder de aritmetiska operatorerna för att beräkna ett värde utifrån två eller fler tal eller för att ändra tecknet för ett tal från positivt till negativt eller omvänt.

Operator

Syfte

Exempel

+

Summera två tal.

[Delsumma]+[Moms]

-

Hitta differensen mellan två tal eller ange det negativa värdet på ett tal.

[Pris]-[Rabatt]

*

Multiplicera två tal.

[Antal]*[Pris]

/

Dividera det första talet med det andra talet.

[Summa]/[AntalElement]

\

Runda av båda talen till heltal, sedan dividera det första talet med det andra talet. Därefter korta av resultatet till ett heltal.

[Registrerad]\[Rum]

Mod

Dividera det första talet med det andra talet och returnera endast resten.

[Registrerad] Mod [Rum]

^

Upphöja ett tal till en exponent.

Tal ^ Exponent

Överst på sidan

Jämförelseoperatorer

Du kan använda jämförelseoperatorerna för att jämföra värden och returnera ett resultat som är sant, FALSKT eller Null.

Operator

Syfte

Exempel

<

Returnerar Sant om det första värdet är mindre än det andra värdet.

Värde1 < värde2

<=

Returnerar Sant om det första värdet är mindre än eller lika med det andra värdet.

Värde1 < = värde2

>

Returnerar Sant om det första värdet är större än det andra värdet.

Värde1 > värde2

>=

Returnerar Sant om det första värdet är större än eller lika med det andra värdet.

Värde1 > = värde2

=

Returnerar Sant om det första värdet är lika med det andra värdet.

Värde1 = värde2

<>

Returnerar Sant om det första värdet inte är lika med det andra värdet.

Värde1 <> värde2

Obs!: I samtliga fall där det första värdet eller det andra värdet är null blir resultatet också null. Eftersom null representerar ett okänt värde är resultatet av en jämförelse med ett null-värde också okänt.

Överst på sidan

Logiska operatorer

Du använder de logiska operatorerna för att kombinera två booleska värden och returnera ett sant, falskt eller null-resultat. Logiska operatorer kallas även booleska operatorer.

Operator

Syfte

Exempel

And

Returnerar Sant om Uttr1 och Uttr2 är sanna.

Uttr 1 Och Uttr1

eller

Returnerar Sant om antingen Uttr1 eller Uttr2 är sant.

Uttr1 Eller Uttr2

Eqv

Returnerar Sant om både Uttr1 och Uttr2 är sanna, eller om både Uttr1 och Uttr2 är falska.

Uttr1 Ekv Uttr2

Not

Returnerar Sant om Uttr inte är sant.

Icke Uttr

Xor

Returnerar Sant om antingen Uttr1 är sant eller Uttr2 är sant, men inte båda.

Uttr1 XEller Uttr2

Överst på sidan

Sammanfogningsoperatorer

Använd sammanfogningsoperatorer när du vill kombinera två textvärden till ett.

Operator

Syfte

Exempel

&

Kombinerar två strängar till en sträng.

sträng1 & sträng2

+

Kombinerar två strängar till en sträng och sprider null-värden (om ett värde är Null returnerar hela uttrycket Null).

sträng1 + sträng2

Överst på sidan

Specialoperatorer

Du använder de särskilda operatorerna för att returnera resultatet Sant eller Falskt enligt tabellen nedan.

Operator

Syfte

Exempel

Är Null eller Är inte Null

Tar reda på om ett värde är null eller inte null.

Fält1 Är inte Null

Som "mönster"

Matchar strängvärden med hjälp av jokerteckenoperatorerna ? och *.

Fält1 Som "instru*"

Mellan värde1 Och värde2

Avgör om ett numeriskt värde eller datumvärde finns i ett intervall.

Fält1 Mellan 1 Och 10
- ELLER -
Fält1 Mellan #07-07-01# Och #07-12-31#

I(värde1,värde2...)

Avgör om ett värde finns i en uppsättning med värden.

Fält1 I ("röd","grön","blå")
- ELLER -
Fält1 I (1,5,7,9)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×