Ta med Publisher-filen till ett tryckeri

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill använda utskriftsalternativ som inte finns på din skrivare kan du anlita ett professionellt tryckeri som kan trycka din publikation med en offsettryckpress eller en digital skrivare som ger hög kvalitet.

Du kanske vill skriva ut ett stort antal kopior, skriva ut på särskilt papper (t.ex. glättat papper eller kartong) eller binda, beskära eller ytbehandla publikationen på något speciellt sätt.

Om du behöver hundratals eller tusentals kopior är extern tryckning det mest ekonomiska och effektiva sättet att skriva ut publikationen på.

Vad vill du göra?

Kontakta tryckeriet först

Använda paketet guiden Resklar

Använda Kontrollera layout för att identifiera eventuella problem i publikationen

Rådgöra med tryckeriet först

Det viktigaste att tänka på när du arbetar med ett tryckeri är den diskussion du har innan du lämnar in Microsoft Office Publisher-filen till tryckeriet. Beskriv projektet och dina mål innan du sätter igång med projektet, och ta reda på vad tryckeriet behöver. Fortsätt att rådfråga tryckeriet efter designprocessen, så sparar du tid och pengar senare.

Innan du skapar din publikation bör du tänka igenom följande:

 • Fråga tryckeriet om de tar emot Publisher-filer. Om du inte kan hitta ett tryckeri som gör det, kan du fråga om andra sätt att lämna in din publikation på. De flesta tryckerier tar emot PostScript-filer eller PDF-filer, och de kan dessutom förklara hur du skapar sådana filer av publikationen.

  Obs!: Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

 • Berätta för tryckeriet om vad projektet omfattar, t.ex. kvantitet, kvalitet, tillgång på papper, pappersstorlek, rekommenderad färgmodell, bindning, vikning, beskärning, budget, begränsningar i filstorlek och leveranstider. Fråga alltid om tryckeriet har de produkter du vill använda i lager.

 • Informera tryckeriet om publikationen ska innehålla skannade bilder, och om du i så fall tänker skanna dem själv eller få dem skannade av ett tryckeri.

 • Fråga om några uppgifter måste utföras före tryckning, t.ex. svällning och sidutskjutning.

 • Be om rekommendationer: då kan du spara pengar.

Varför vill ett tryckeri ha Publisher-filer eller PDF-filer?

Om du levererar en Microsoft Publisher-fil har tryckeriet kontroll över hur publikationen skrivs ut. Att skriva ut till en PostScript-skrivare är mer komplicerat än att skriva ut till en vanlig skrivare. För att garantera god utskriftskvalitet och undvika risken för misslyckade utskriftsjobb, föredrar tryckeriet ofta att själva konfigurera utskriftsalternativen. Tryckeriet kan också göra eventuella nödvändiga korrigeringar i publikationen, till exempel länka om till en bild.

Om du lämnar in en PDF-fil kan tryckeriet inte behöver ha Publisher, men som måste lita på skrivaren ange du korrekt alternativ för Utskriftsformat när du sparade filen. Skrivaren kan ladda ned en PDF-fil till i sin Processor RIP (Raster Image) och extrahera bilder och ändra dem om det behövs. Skrivaren kan dock göra några andra ändringar eller korrigeringar till filen. Tryckeriet göra inte ändringar i text eller teckensnitt.

Om du lämnar in både PDF-filer och Publisher-filer kan tryckeriet välja det som passar bäst för att utföra tryckningen.

Överst på sidan

Använda guiden Resklar

Guiden Resklar underlättar arbetet när du förbereder filer för tryckning. Med guiden Resklar skapas en packad Publisher-fil som innehåller alla element som tryckeriet behöver, samt en PDF-fil om du vill.

I guiden Resklar läggs länkad grafik till och teckensnitt bäddas in, så att tryckeriet får tillgång till alla bilder och typsnitt som finns i publikationen. Dessutom skapas en lista över de teckensnitt som inte kan bäddas in, och alla eventuella problem med den länkade grafiken rapporteras.

Packa publikationen med hjälp av guiden Resklar

 • Peka på ResklarArkiv-menyn och klicka sedan på Till extern tryckning.

  I guiden Resklar leder dig genom varje steg i processen förpackning. Mer information om den guiden Resklar finns i använda guiden Resklar till packar eller packar för kommersiell tryckning.

  Obs!: Om du ändrar i publikationen efter att du har packat filerna måste du köra guiden Resklar igen, så att ändringarna verkligen finns med i den publikation du lämnar in för tryckning.

Överst på sidan

Använda Kontrollera layout för att upptäcka problem i publikationen

Verktyget Kontrollera layout är en del av guiden Resklar och är inställt på kontroll av material som ska skrivas ut externt. Du kan också använda verktyget Kontrollera layout när du skapar en publikation.

När du kört verktyget Kontrollera layout visas en lista med alla förekomster av problem som identifierats under kontrollen. Det kan exempelvis vara ett element som till en viss del ligger utanför sidan, text i spill som ingår i en längre berättelse eller en oproportionerligt skalad bild. I vissa fall visas förslag på automatiska korrigeringar för dessa problem. I andra fall måste du åtgärda problemen manuellt.

Problemen listas efter en viss kontrolluppsättning. Du kan välja att köra en uppsättning med kontroller för extern tryckning, fler uppsättningar eller alla uppsättningar.

När du har startat verktyget körs det kontinuerligt. När du har rättat till ett problem försvinner det från listan. Nya problem visas automatiskt i listan.

Köra layoutkontrollen för att identifiera problem i publikationen

Som standard kör layoutkontrollen kontroller i enlighet med den typ av publikation du arbetar med. Om du kontrollerar att en publikation är klar för utskrift hos ett tryckeri, kan det hända att du inte behöver köra vissa standardkontroller.

 1. Klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

 2. Om du vill att verktyget endast ska köra kontroller för extern tryckning markerar du kryssrutan Kör kontroller för extern tryckning och avmarkerar de andra kryssrutorna.

 3. Klicka på pilen bredvid det objekt som du vill korrigera under Markera ett objekt som ska korrigeras i åtgärdsfönstret Kontrollera layout och gör sedan något av följande:

  • Markera Gå till det här objektet om du vill gå till sidan där problemobjektet finns.

  • Välj åtgärda förslag på automatisk korrigering för att automatiskt åtgärda problem med objektet.

   Obs!: Den automatiska korrigeringen varierar beroende på problemet. I de flesta fall är ingen automatisk korrigering tillgänglig.

  • Klicka på Gör inte om den här kontrollen igen om du vill inaktivera kontrollen. Detta påverkar alla förekomster av det aktuella problemet.

  • Klicka på Förklara om du vill visa ett hjälpavsnitt som förklarar problemet och ger förslag på hur du kan korrigera det.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×