Ta bort spårade ändringar och kommentarer i ett dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Word 2010 kan flera personer kan redigera ett dokument samtidigt. Prova Office 365

I den här artikeln

Ändringarna visas

Förstå funktionen Spåra ändringar

Hur genomsöker jag ett dokument efter spårade ändringar och kommentarer?

Hur tar jag bort spårade ändringar och kommentarer?

Hur hamnade spårade ändringar och kommentarer där?

Hur hittar jag dolda ändringar och kommentarer?

Kan jag ha både och?

Ändringarna visas

Du får ett dokument i ett e-postmeddelande från din kollega. Det är en bra utgångspunkt för ett dokument som du vill arbeta med så du sparar det under ett nytt namn och anpassar det efter dina behov. Du tänker inte på att din kollega har lämnat kommentarer i det ursprungliga dokumentet eftersom du inte ser dem i din kopia.

Du är nu redo att vidarebefordra dokumentet till dina kunder, men du vill skicka din version av dokumentet, inte det ursprungliga dokumentet tillsammans med dina kollegors kommentarer och dina uppdateringar.

Eller också använde du funktionen Spåra ändringar i Microsoft Office Word 2007 för att hålla reda på de ändringar som du gjort i din jobbansökan. Nu vill du skicka ansökan till din potentiella arbetsgivare som borde se resultatet av din redigering, inte den tankeprocess du gick igenom för att komma dit.

I båda fallen blir du förvånad när de som tar emot ditt dokument säger att det är svårt att läsa med alla genomstrykningar, understrykningar och pratbubblor på sidorna. Titta! Det finns ett stycke i dokumentet med tre olika punkter som visas med genomstrykning - och den kompetens du vill framhäva visas nu med understruken text. Du kommer troligtvis inte att få jobbet.

Dokument med spårade ändringar

Den här texten fanns inte i dokumentet när du skickade det. Hur kunde Word hitta och visa det här innehållet? Hur får man Word att sköta sig?

Överst på sidan

Förstå funktionen Spåra ändringar

Utan att du kanske inser det arbetar du med funktionen Spåra ändringar eller kommentarer i Word. När Word spårar ändringar visas vanligtvis borttagningar i pratbubblor i marginalerna och infogningar som understruken text. Borttagningar - liksom kommentarer (eller "anteckningar") - kan också visas så att de verkar infogade.

Det finns flera olika sätt att dölja spårade ändringar eller kommentarer - men alla ändringar som gjorts när funktionen Spåra ändringar är aktiverad och alla kommentarer som infogats fortsätter att utgöra en del av dokumentet tills de har accepterats eller avvisats (eller - när det gäller kommentarer - tas bort).

Obs!: Bara för att du döljer spårade ändringar tas inte de befintliga spårade ändringarna eller kommentarerna bort från dokumentet. I stället kan du genom att dölja spårade ändringar visa ett dokument utan att behöva ta dig igenom överstrykningar, understrykningar och pratbubblor.

Överst på sidan

Hur genomsöker jag ett dokument efter spårade ändringar och kommentarer?

Office Word 2007 innehåller en funktion som kallas Dokumentkontroll och som gör att du kan genomsöka ett dokument efter spårade ändringar, kommentarer, dold text och annan personlig information. Om du vill genomsöka ett dokument:

 1. Öppna det dokument som du vill genomsöka efter spårade ändringar och kommentarer.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbereda och klicka sedan på Genomsök dokument.

 3. I dialogrutan Dokumentkontroll klickar du på Kontrollera.

 4. Granska resultatet från kontrollen. Om Dokumentkontroll hittar kommentarer och spårade ändringar uppmanas du att klicka på Ta bort alla bredvid Kommentarer, revisioner, versioner och anteckningar.

 5. Klicka på Kontrollera igen eller Stäng.

Överst på sidan

Hur tar jag bort spårade ändringar och kommentarer?

Om du vill ta bort spårade ändringar och kommentarer måste du acceptera eller avvisa ändringarna och ta bort kommentarerna. Gör så här:

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning, klickar du på pilen bredvid Visa markering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Kontrollera att en bockmarkering visas bredvid följande objekt:

  • Kommentarer

  • Pennanteckningar

  • Infogningar och borttagningar

  • Formatering

  • Granskare (Peka på Granskare och se till att Alla granskare är markerat.)

   Om bockmarkeringen inte visas bredvid ett objekt markerar du objektet genom att klicka på det.

 3. På fliken Granska, i gruppen Ändringar, klickar du på Nästa eller Föregående.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 4. Gör något av följande:

  • I gruppen Ändringar klickar du på Acceptera.

   • I gruppen Ändringar klickar du på Avvisa.

 5. Upprepa steg 3 och 4 tills alla spårade ändringar i dokumentet har accepterats eller avvisats och alla kommentarer har tagits bort.

Obs!: 

 • Om du vet att du vill acceptera alla ändringar klickar du på Acceptera och sedan på Acceptera alla ändringar i dokumentet.

 • Om du vet att du vill avvisa alla ändringar klickar du på Avvisa och sedan på Avvisa alla ändringar i dokumentet.

 • Om du vill ta bort alla kommentarer måste du ta bort dem. I gruppen Kommentarer klickar du på pilen bredvid Ta bort och sedan på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Överst på sidan

Hur hamnade spårade ändringar och kommentarer där?

Du kanske trodde att du tagit bort kommentarer eller spårade ändringar eller så kan du ha fått dokumentet från någon annan utan att inse att det innehöll kommentarer eller spårade ändringar. Hur lagrar Word de här objekten utan att du känner till dem?

Du eller den person som skickade dokumentet kan ha dolt spårade ändringar eller kommentarer för att göra det lättare att läsa. Men bara för att man döljer spårade ändringar tas de inte bort. De finns kvar i dokumentet tills du vidtar åtgärder. Beroende på din version av Word och de inställningar du använder kan de spårade ändringarna eller kommentarerna visas igen när du eller någon annan öppnar dokumentet.

Om du inte vill att andra ska se spårade ändringar och kommentarer accepterar eller avvisar du spårade ändringar och tar bort kommentarer innan du delar dokumentet med andra.

Överst på sidan

Hur hittar jag dolda ändringar och kommentarer?

Det finns flera olika sätt att dölja spårade ändringar och kommentarer som kan få dig att tro att de inte finns i dokumentet. Till exempel:

 • Visa för granskning    På fliken Granska, i gruppen Spårning, visar rutan Visa för granskning vilket visningsläge du är i. Den ger dig dessutom ytterligare alternativ för att visa ditt dokument. Om du klickar på Slutgiltig eller Ursprunglig döljs spårade ändringar och kommentarer. Om du vill visa dem väljer du Visa slutgiltig markering eller Visa ursprunglig markering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 • Visa markering    På fliken Granska, i gruppen Spårning, kan du använda listan Visa markering för att dölja kommentarer och spårade ändringar. Objekt som är markerade med en bockmarkering under Visa markering visas medan objekt utan en bockmarkering är dolda. Om du vill visa ett objekt, till exempel Infogningar och Borttagningar, klickar du på det på menyn Visa markering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Varför visas spårade ändringar och kommentarer i Microsoft Office Word som standard?

För att förhindra att du oavsiktligt delar dokument som innehåller spårade ändringar och kommentarer visas spårade ändringar och kommentarer som standard. Visa slutgiltig markering är standardalternativet i rutan Visa för granskning.

Överst på sidan

Kan jag ha både och?

Om du vill behålla spårade ändringar eller kommentarer i ett dokument, och du vill dela dokumentet utan att andra ser de spårade ändringarna och kommentarerna, är den bästa lösningen att spara separata kopior av dokumentet. Skapa en offentlig kopiera för delning och förvara en privat kopia för dig själv. I den offentliga versionen av dokumentet accepterar eller avvisar du alla spårade ändringar och tar bort alla kommentarer, enligt beskrivningen ovan i den här artikeln. I den privata versionen av dokumentet kan du låta spårade ändringar och kommentarer finnas kvar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×