Ta bort spårade ändringar och kommentarer i ett dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Ändringarna visas

Förstå funktionen Spåra ändringar

Hur kontrollerar jag ett dokument efter spårade ändringar och kommentarer?

Hur jag bort spårade ändringar och kommentarer?

Hur hamnade spårade ändringar och kommentarer där?

Hur hittar jag dolda ändringar och kommentarer

Varför visas i Microsoft Office Word spårade ändringar och kommentarer som standard?

Kan jag ha både och?

Mina ändringar visas

Du har fått ett dokument i ett e-postmeddelande från en kollega. Dokumentet skulle fungera bra som utgångspunkt för ett dokument som du ska arbeta med, och därför sparar du det med ett nytt namn och ändrar det så att det passar för dina behov. Du har inte en tanke på att din kollega kan ha lämnat kommentarer i originaldokumentet, eftersom de inte syns i din kopia.

Nu är du redo att vidarebefordra dokumentet till dina kunder, men du vill ge dem din egen version av dokumentet, inte ett sammelsurium av det ursprungliga dokumentet, din kollegas kommentarer och dina uppdateringar.

Ett annat möjligt scenario är att du har använt funktionen Spåra ändringar i Word för att hålla reda på ändringar som du har infogat i din jobbansökan. Nu vill du skicka ansökan till en potentiell arbetsgivare, och du vill att arbetsgivaren ska se resultatet av dina ändringar, inte den tankeprocess som ledde fram till resultatet.

I båda fallen blir du väldigt förvånad när de personer som har fått dokumentet berättar att det är mycket svårläsligt på grund av alla genomstrykningar, understrykningar och pratbubblor i marginalerna. I ett stycke i brevet är tre meriter formaterade med genomstrykning och den kompetens som du ville betona den här gången är understruken. Det är stor risk att du inte får jobbet.

Dokument med spårade ändringar

Den här texten fanns inte i dokumentet när du skickade det. Var hittade Word det här innehållet? Hur kan du få Word att bete sig som du vill?

Överst på sidan

Så här fungerar funktionen Spåra ändringar

Du kanske inte är medveten om att du arbetar med funktionerna Spåra ändringar och Kommentarer i Word. När ändringar spåras i Word visas borttagningar som pratbubblor i marginalen och infogningar som understruken text. Borttagningar, liksom kommentarer ("anteckningar"), kan också visas i texten.

Det finns flera sätt att dölja spårade ändringar och kommentarer, men alla ändringar som gjordes när funktionen Spåra ändringar var aktiverad, och alla kommentarer som har lagts till, finns kvar i dokumentet tills de accepteras eller ignoreras (eller tas bort när det gäller kommentarer).

Obs!: Om du döljer spårade ändringar, raderas inte befintliga spårade ändringar eller kommentarer från dokumentet, men du slipper läsa ett dokument som är fyllt av genomstrykningar, understrykningar och pratbubblor.

Överst på sidan

Hur kontrollerar jag om dokumentet innehåller spårade ändringar och kommentarer?

Med funktionen Dokumentkontroll i Word 2010 kan du kontrollera om ett dokument innehåller spårade ändringar, kommentarer, dold text och annan privat information. Så här kontrollerar du ett dokument:

 1. Öppna det dokument som du vill undersöka.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Info, klicka på Felsök och klicka på Kontrollera dokument.

 4. Klicka på Inspektera i dialogrutan Dokumentkontroll.

 5. Granska resultatet av kontrollen. Om kommentarer och spårade ändringar hittas med funktionen Dokumentkontroll blir du ombedd att klicka på Ta bort alla bredvid Kommentarer, revisioner, versioner och anteckningar.

 6. Klicka på Kontrollera igen eller på Stäng.

Överst på sidan

Hur blir jag av med spårade ändringar och kommentarer?

Du måste acceptera eller ignorera ändringarna och ta bort kommentarerna, om du vill bli av med de spårade ändringarna och kommentarerna. Gör så här:

 1. Klicka på pilen bredvid Visa markering på fliken Granska i gruppen Uppföljning.
  Lista med alternativ i Visa markering

 2. Kontrollera att en markering visas vid följande alternativ:

  • Kommentarer

  • Pennanteckningar

  • Infogat och borttaget

  • Formatering

  • Granskare (Peka på Granskare och kontrollera att Alla granskare är markerat.)

Om något alternativ saknar en bock markerar du det genom att klicka på det.

 1. Klicka på Nästa eller föregående på fliken Granska i gruppen ändringar.
  Gruppen Ändringar

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Acceptera i gruppen Ändringar.

  • Klicka på Ignorera i gruppen Ändringar.

  • Klicka på Ta bort i gruppen Kommentarer.

 3. Upprepa steg 3 och 4 tills alla spårade ändringar i dokumentet har accepterats eller ignorerats och tills alla kommentarer har tagits bort.

  Meddelanden: 

  • Om du vet att du vill godkänna alla ändringar klickar du på Acceptera och sedan på Acceptera alla ändringar i dokumentet.

  • Om du vet att du vill avslå alla ändringar klickar du på Ignorera och sedan på Ignorera alla ändringar i dokumentet.

  • Kommentarer som du vill ta bort måste raderas. Klicka på pilen bredvid Ta bort i gruppen Kommentarer och klicka sedan på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Överst på sidan

Hur hamnade alla spårade ändringar och kommentarer i mitt dokument?

Du kanske trodde att du hade tagit bort alla kommentarer och spårade ändringar, eller du kanske har fått dokumentet av någon annan utan att vara medveten om att det innehöll kommentarer och spårade ändringar. Hur kan allt detta sparas i Word utan att du märker det?

Du eller den som har skickat dokumentet till dig kanske har dolt spårade ändringar och kommentarerna i syfte att göra dokumentet mer lättläsligt, men spårade ändringar tas inte bort när de döljs. De behålls i dokumentet tills du vidtar åtgärder. Beroende på vilken Word-version och vilka inställningar du använder kan de spårade ändringarna eller kommentarerna visas igen när du eller någon annan öppnar dokumentet.

Om du inte vill att andra ska se de spårade ändringarna och kommentarerna måste du acceptera eller ignorera ändringarna och ta bort kommentarerna innan du vidarebefordrar dokumentet.

Överst på sidan

Så här visar du dolda ändringar och kommentarer

Spårade ändringar och kommentarer kan döljas på flera olika sätt, vilket kan göra att du tror att det inte finns några sådana i dokumentet. Exempel:

 • Rutan Visa för granskning    På fliken Granska visar i gruppen Uppföljning rutan Visa för granskning vilka visningsläge du befinner dig i. Också innehåller ytterligare alternativ för att visa dokumentet. Om du klickar på slutliga eller ursprungliga dolda spårade ändringar och kommentarer. Om du vill visa dem slutliga: Visa markering eller ursprungliga: Visa markering.
  Rutan Visa för granskning i gruppen Uppföljning

 • Visa markeringar    På fliken Granska kan i gruppen Uppföljning du använda listan Visa markering för att dölja kommentarer och spårade ändringar. Objekt som är markerade med en bock under Visa markering visas; objekt utan att en bockmarkering är dolda. Om du vill visa ett objekt, till exempel infogningar och borttagningar, klickar du på den på menyn Visa markering.
  Lista med alternativ i Visa markering

Därför visas spårade ändringar och kommentarer som standard i Microsoft Office Word

I Word visas spårade ändringar och kommentarer som standard, så att du inte av misstag distribuerar dokument som innehåller spårade ändringar och kommentarer. I rutan Visa för granskning är alternativet Slutversion med markeringar valt som standard.

Överst på sidan

Kan jag både äta kakan och ha den kvar?

Om du vill behålla spårade ändringar eller kommentarer i ett dokument och dela dokumentet utan att andra kan se de spårade ändringarna och kommentarerna är det bäst att spara separata kopior av dokumentet.

Skapa en offentlig kopia för distribution och spara en privat kopia för dig själv. I den offentliga versionen av dokumentet accepterar eller ignorerar du alla spårade ändringar och tar bort alla kommentarer genom att följa anvisningarna i den här artikeln. I den privata versionen av dokumentet kan du lämna de spårade ändringarna och kommentarerna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Infoga eller ta bort en kommentar

Visa eller dölj kommentarer eller spårade ändringar

Granska, acceptera, avvisa och dölja spårade ändringar

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×