Ta bort spårade ändringar och kommentarer i Word för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ta bort alla spårade ändringar i dokumentet är en tvåstegsprocess: först acceptera eller ignorera ändringar och sedan ta bort kommentarer.

Ta bort spårade ändringar

Ta bort spårade ändringar från ett dokument genom att godkänna eller avvisa dem:

 • Klicka på Nästa och sedan på Acceptera eller Ignorera på fliken Granska för att titta på ändringarna en i taget.

  Acceptera, Avvisa, Föregående och Nästa ändring visas på fliken Granska

  Då bevaras eller raderas den aktuella ändringen (beroende på ditt val), och sedan förs du till nästa ändring.

 • Om du vill acceptera alla ändringar samtidigt, klickar du på pilen bredvid Acceptera och klicka sedan på Acceptera alla ändringar.

 • Om du vill ignorera alla ändringar samtidigt, klickar du på pilen bredvid Ignorera och sedan på Ignorera alla ändringar.

Viktigt!: Om du väljer vyn Ingen markering döljs de spårade ändringarna tillfälligt och du får se hur det slutliga dokumentet kommer att se ut. Ändringarna har inte tagits bort, utan visas nästa gång någon öppnar dokumentet. Om du vill ta bort de spårade ändringarna permanent accepterar eller avvisar du dem.

Ta bort kommentarer

Om dokumentet innehåller kommentarer tas de inte bort när du accepterar eller avvisar de spårade ändringarna. Du måste ta bort kommentarerna separat.

 1. Gå till fliken Granska. Välj en kommentar genom att klicka på Nästa i avsnittet Kommentarer.

  Nästa kommentar är markerat på fliken Granska, i avsnittet Kommentarer

 2. Klicka på Ta bort på fliken Granska.

  Ta bort kommentar är markerat på fliken Granska

  Om du vill ta bort alla kommentarer på en gång klickar du på pilen bredvid Ta bort och klicka sedan på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

  Ta bort alla kommentarer i dokumentet är markerat på fliken Granska

Ta bort spårade ändringar

Ta bort spårade ändringar från ett dokument genom att godkänna eller avvisa dem:

 • Om du vill titta på ändringarna en i taget, på fliken Granska under ändringar klickar du på Nästa, och sedan Acceptera eller Avvisa.

  Alternativen under ändringar på fliken Granska

  Då bevaras eller raderas den aktuella ändringen (beroende på ditt val), och sedan förs du till nästa ändring.

 • Om du vill acceptera alla ändringar samtidigt, klickar du på pilen bredvid Acceptera och klicka sedan på Acceptera alla ändringar i dokumentet.

 • Klicka på pilen bredvid Ignorera om du vill ignorera alla ändringar samtidigt, och klicka sedan på Ignorera alla ändringar i dokumentet.

Ta bort kommentarer

Om dokumentet innehåller kommentarer tas de inte bort när du accepterar eller avvisar de spårade ändringarna. Du måste ta bort kommentarerna separat.

 1. Klicka på Nästa om du vill markera en kommentar under kommentarer på fliken Granska.

 2. Klicka på Ta bort på fliken Granska.

  Om du vill ta bort alla kommentarer på en gång klickar du på pilen bredvid Ta bort och klicka sedan på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

  Alternativ under kommentarer på fliken Granska

Lösa konfliktskapande ändringar

När två eller flera personer arbetar med ett dokument samtidigt, kan de gör ändringar i konflikt med varandra. Konflikter kan uppstå när en person arbetar offline och sparar sedan dokumentet på servern eller när två personer arbetar med samma del av ett dokument och spara på servern innan du uppdaterar dokumentet med uppdateringar gjorda av andra författare.

När ändringar står i konflikt med varandra måste du lösa dem innan du kan spara dokumentet på servern. Alla ändringar i dokumentet sparas på datorn i Microsoft Upload Center, även om ett dokument innehåller konflikter. Men ändringarna sparas inte på servern förrän konflikterna har lösts. När det finns konflikter visar Word ett meddelandefält högst upp i dokumentfönstret och ett meddelande i statusfältet.

 1. Klicka på Lös konflikter i meddelandefältet.

  Word visar rutan Ändringar i konflikt som visar konflikterna, och fliken Konflikter visas i menyfliksområdet.

 2. I rutan Ändringar i konflikt klickar du på en ändring i konflikt så markeras den motstridiga delen i dokumentet.

  Word använder rosa färg för att markera ändringar i konflikt som du gjort och grön färg för att markera ändringar som gjorts av andra författare. Andra spårade ändringar som finns i dokumentet döljs tillfälligt.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Behålla din ändring

  På fliken Konflikter, under Ändringar i konflikt, klickar du på Acceptera mina ändringar.

  Ta bort din ändring

  På fliken Konflikter, under Ändringar i konflikt, klickar du på Ignorera mina ändringar.

 4. Fliken Konflikt, gruppen Konflikter

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×