Ta bort ett format

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns flera sätt att ta bort ett format beroende på vilken typ av format det är du vill ta bort (klassbaserat, ID-baserat eller infogat) och beroende på om du vill ta bort formatet från en viss markering eller från en hel webbsida.

Obs!: När du tar bort ett format från innehållet på en webbsida tas bara referensen till formatet på webbsidan bort och formatet tas inte bort från den externa eller interna formatmallen. Du kan fortfarande använda samma format för annat innehåll.

Eftersom elementbaserade format automatiskt används för relaterade HTML-element går det inte att ta bort elementbaserade format från en viss del av innehållet på en webbsida. I åtgärdsfönstret Använd format finns en lista över elementbaserade format under rubriken Sammanhangsbaserade väljare och de är markerade med en blå prick. Om helt vill sluta att använda elementbaserade format på hela webbsidan kan du ta bort formatet från formatmallen. Om du bara vill sluta använda vissa förekomster av ett elementbaserat format kan du skapa ett nytt klassbaserat eller ID-baserad format som åsidosätter det elementbaserade formatet.

Vad vill du göra?

Ta bort en instans av ett format från en webbsida

Ta bort alla förekomster av ett format från en webbsida

Ta bort alla klassbaserade och infogade format från en markering

Ta bort ett format från en formatmall

Ta bort en förekomst av ett format från en webbsida

Obs!: Den här metoden gäller inte för elementbaserade format.

 1. Öppna webbsidan i designläge eller kodläge och markera det innehåll du vill ta bort från formatet från eller placera markören där.

 2. Peka på det format du vill ta bort i åtgärdsfönstret Använd format, klicka på nedpilen och sedan på Ta bort klass, Ta bort ID eller Ta bort infogade format.

Överst på sidan

Ta bort alla förekomster av ett format från en webbsida

Obs!: Den här metoden gäller inte för infogade eller elementbaserade format.

 1. Öppna webbsidan i designläge eller kodläge.

 2. Peka på det format du vill ta bort i åtgärdsfönstret Använd format, klicka på nedpilen och sedan på Markera alla förekomster.

 3. Peka på det format du vill ta bort i åtgärdsfönstret Använd format, klicka på nedpilen och sedan på Ta bort klass eller Ta bort ID.

Överst på sidan

Ta bort alla klassbaserade och infogade format från en markering

 1. Öppna webbsidan i designläge eller kodläge och markera det innehåll du vill ta bort från formatet från eller placera markören där.

 2. Klicka på Rensa format i åtgärdsfönstret Använd format.

Överst på sidan

Ta bort ett format från en formatmall

Viktigt!: När du tar bort ett format från en extern eller intern formatmall tas referensen till det formatet inte bort från webbsidorna. Om du vill ta bort de här referenserna kan det vara enklare att hitta dem genom att vänta med att ta bort formatet från den övergripande formatmallen tills efter du har tagit bort formatreferensen från webbsidorna. Då är det enklare att identifiera formatinnehållet på webbsidorna.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort ett format från en extern formatmall kan du antingen öppna CSS-filen eller en webbsida som den övergripande formatmallen är kopplad till.

  • Om du vill ta bort ett format från en intern formatmall öppnar du den webbsida som innehåller formatet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort ett format från en öppen CSS-fil högerklickar du på formatet i åtgärdsfönstret Hantera format, klickar på Ta bort och sedan på Ja i bekräftelsemeddelandet.

  • Om du vill ta bort ett klassbaserat eller ID-baserat format från en öppen webbsida pekar du på formatet i åtgärdsfönstret Använd format och klickar på nedpilen, Ta bort och Ja i bekräftelsemeddelandet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×