Ta bort en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint

Ta bort en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

SharePoint-kolumner hjälper dig att gruppera, kategorisera och spåra information, som avdelningsnamn eller projektnummer. Det finns kolumner för en webbplats, precis som det finns kolumner för listor och bibliotek. Du kan lägga till en webbplatskolumn i en lista eller ett bibliotek. Om du inte längre använder en lista, ett bibliotek eller en webbplatskolumn så kan du ta bort den.

Om du vill skapa en sida eller en webbplatskolumn läser du Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek för SharePoint.

Du måste ha minst gruppbehörigheten Konstruktörer i SharePoint för webbplatsen.

Uppdaterat den 5 oktober 2018

Ta bort en kolumn från en lista eller ett bibliotek i SharePoint Online

 1. I appstartaren Office 365-startprogramsikon klickar du på SharePoint, leta sedan upp och gå till webbplatsen och öppna listan eller biblioteket. Om SharePoint-listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet på sidan eller i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas på en sida klickar du på Inställningar Knappen Inställningar från SharePoint Online , Webbplatsinnehåll och sedan på namnet för listan eller biblioteket.

  Menyn Inställningar med Webbplatsinnehåll markerat
 2. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek.

  Menyn Inställningar med Listinställningar markerat
 3. På sidan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i avsnittet Kolumner, klickar du på namnet i kolumnen som du vill ta bort.

  Listkolumnavsnitt i Listinställningar
 4. Rulla längst ned på sidan Redigera kolumn och klicka sedan på ta bort.

  Knappen ta bort för webbplatsinställningar

  Obs!:  I listor och bibliotek finns obligatoriska kolumner som inte kan tas bort, som Rubrik och Namn. Om en kolumn inte kan tas bort är knappen Ta bort inte tillgänglig. Om du inte vill visa en kolumn som inte kan tas bort i en vy kan du dölja den.

 5. Klicka på OK för att spara när du uppmanas att göra det.

  Bekräftelseruta för borttagning för att klicka ok för att ta bort
 6. Du går tillbaka till listan eller biblioteket genom att klicka på namnet i Snabbstart eller i sökvägen längst upp i sidan inställningar.

Ta bort en webbplatskolumn från SharePoint Online

En webbplats kolumn är en delad kolumn och skapas inte individuellt för varje lista. Du måste ta bort alla referenser till kolumnen för att kunna ta bort en webbplatskolumn. Det gäller även användning i listor eller dokumentbibliotek. Töm papperskorgen i SharePoint för att vara säker på att det inte finns en referens från ett borttaget objekt. Vissa kolumner kan inte tas bort. Om en kolumn inte kan tas bort så kan du dölja kolumnen.

 1. Klicka på Inställningar  Knappen Inställningar från SharePoint Online Klicka på webbplats inställningar. Om du inte ser webbplats inställningarklickar du på webbplats information och sedan på Visa alla webbplats inställningar. För vissa sidor kan du behöva välja webbplats innehålloch sedan webbplats inställningar.

 2. Klicka på Webbplatskolumner under Webbdesignergallerier.

  Alternativ för webbplatskolumn på sidan webbplatsinställningar
 3. Rulla till den webbplatskolumn du vill ta bort och klicka på namnet.

  Hitta webbplatskolumnen och klicka på namnet
 4. Klicka på Ta bort längst ned till höger i sidan.

  Knappen ta bort för webbplatsinställningar
 5. Om du är säker på att du vill ta bort kolumnen permanent klickar du på OK

  Bekräfta borttagning genom att klicka på OK

  Om du får ett meddelande om att du måste ta bort alla referenser kan det fortfarande finnas en referens eller så kan den inte tas bort.

  Felmeddelande när en kolumn inte kan tas bort

Överst på sidan

Ta bort en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2016 eller 2013

Viktigt!:  Om du följer anvisningarna tas kolumnen och alla data i kolumnen bort. Du kan inte återställa kolumnen från papperskorgen om du har tagit bort den.

 1. Om SharePoint-listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet på sidan eller i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas på en sida klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar , Webbplatsinnehåll och sedan på namnet för listan eller biblioteket.

 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken kan variera beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan är till exempel en kalender heter fliken Kalender.

  Flikarna Bibliotek och Bläddra i menyfliksområdet
 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

  Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet
 4. På sidan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i avsnittet Kolumner, klickar du på namnet i kolumnen som du vill ta bort.

 5. Bläddra längst ned på sidan Ändra kolumn och klicka sedan på Ta bort.

  Knappen ta bort för webbplatsinställningar

  Obs!:  I listor och bibliotek finns obligatoriska kolumner som inte kan tas bort, som Rubrik och Namn. Om en kolumn inte kan tas bort är knappen Ta bort inte tillgänglig. Om du inte vill visa en kolumn som inte kan tas bort i en vy kan du dölja den.

 6. Klicka på OK för att spara när du uppmanas att göra det.

  Bekräftelseruta för borttagning för att klicka ok för att ta bort
 7. Du går tillbaka till listan eller biblioteket genom att klicka på namnet i Snabbstart eller i sökvägen längst upp i sidan inställningar.

Ta bort en webbplatskolumn från SharePoint 2016 eller 2013

Du måste ta bort alla referenser till kolumnen för att kunna ta bort en webbplatskolumn. Det gäller även användning i listor eller dokumentbibliotek. Töm papperskorgen i SharePoint för att vara säker på att det inte finns en referens från ett borttaget objekt. Vissa kolumner kan inte tas bort. Om en kolumn inte kan tas bort så kan du dölja kolumnen.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatskolumner under Webbdesignergallerier.

  Alternativ för webbplatskolumn på sidan webbplatsinställningar
 3. Rulla till den webbplatskolumn du vill ta bort och klicka på namnet.

  Hitta webbplatskolumnen och klicka på namnet
 4. Klicka på Ta bort längst ned till höger i sidan.

  Knappen ta bort för webbplatsinställningar
 5. Om du är säker på att du vill ta bort kolumnen permanent klickar du på OK

  Bekräfta borttagning genom att klicka på OK

  Om du får ett meddelande om att du måste ta bort alla referenser kan det fortfarande finnas en referens eller så kan den inte tas bort.

  Felmeddelande när en kolumn inte kan tas bort

Överst på sidan

Ta bort en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2010

Viktigt!:  Den här proceduren tar bort kolumnen och alla data i kolumnen. Du kan inte återställa kolumnen från Papperskorgen.

 1. Om SharePoint-listan eller -biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om du inte ser namnet på listan eller biblioteket klickar du först på Webbplatsåtgärder Bild av knapp , Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

  Visa allt webbplatsinnehåll på menyn Webbplatsåtgärder
 2. Klicka på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet. Namnet på fliken kan variera beroende på typen av lista eller bibliotek. Om listan är till exempel en kalender heter fliken Kalender.

 3. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i gruppen Inställningar.

  Inställningar för lista

 4. På sidan Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek i avsnittet Kolumner, klickar du på namnet i kolumnen som du vill ta bort.

  Avsnittet Kolumner i Inställningar för Lista

 5. Bläddra längst ned på sidan Ändra kolumn och klicka sedan på Ta bort.

  Knappen ta bort kolumn längst ned i sidan

  Obs!:  Listor och bibliotek innehåller obligatoriska kolumner som inte kan tas bort, till exempel rubrik eller namn. Om kolumnen inte kan tas bort, är knappen Ta bort inte tillgänglig. Om du inte kan ta bort en kolumn men inte vill att kolumnen ska visas i en vy kan du ta bort den från vyn.

 6. Klicka på OK när du uppmanas att göra det.

Överst på sidan

Ta bort en webbplatskolumn från SharePoint 2010

Du måste ta bort alla referenser till kolumnen för att kunna ta bort en webbplatskolumn. Det gäller även användning i listor eller dokumentbibliotek. Töm papperskorgen i SharePoint för att vara säker på att det inte finns en referens från ett borttaget objekt. Vissa kolumner kan inte tas bort. Om en kolumn inte kan tas bort så kan du dölja kolumnen.

 1. I menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Webbplatsinställningar.

  Webbplatsinställningar på menyn Webbplatsåtgärder
 2. Klicka på Webbplatskolumner under Gallerier.

 3. Under Webbplatskolumn klickar du på den kolumn du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort längst ned till höger i sidan.

  Knappen ta bort kolumn längst ned i sidan
 5. Om du är säker på att du vill ta bort kolumnen permanent klickar du på OK

  Bekräfta borttagning genom att klicka på OK

  Om du får ett meddelande om att du måste ta bort alla referenser kan det fortfarande finnas en referens eller så kan den inte tas bort.

  Felmeddelande när en kolumn inte kan tas bort

Överst på sidan

Ta bort en kolumn i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2007

Viktigt!: Det här tar bort kolumnen och alla data i kolumnen.

 1. Om SharePoint-listan eller -biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

  1. Gör något av följande:

   • På menyn Inställningar menyn inställningar klickar du på Listinställningar eller det inställningsalternativ du vill ha.

   • I en blogg klickar du på Hantera inlägg under Administrationslänkar för att visa inläggslistan. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar.

 2. Klicka på namnet på kolumnen som du vill ta bort under Kolumner.

 3. Gå längst ned i skärmen och klicka på Ta bort.

  Knappen ta bort kolumn längst ned i kolumninställningssidan
 4. När du ombeds att bekräfta borttagningen klickar du på OK om du är säker på att du vill ta bort i kolumnen.

Obs!: Listor och bibliotek innehåller en del obligatoriska kolumner som inte kan tas bort, t.ex. kolumnen Titel eller Namn. Om kolumnen inte kan tas bort, är knappen Ta bort inte tillgänglig. Om du inte kan ta bort en kolumn, men du inte vill att kolumnen ska visas i en vy, kan du dölja den. Du hittar länkar till mer information om att dölja kolumner i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Ta bort en webbplatskolumn från SharePoint 2007

Du måste ta bort alla referenser till kolumnen för att kunna ta bort en webbplatskolumn. Det gäller även användning i listor eller dokumentbibliotek. Töm papperskorgen i SharePoint för att vara säker på att det inte finns en referens från ett borttaget objekt. Vissa kolumner kan inte tas bort. Om en kolumn inte kan tas bort så kan du dölja kolumnen.

 1. På menyn webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på webbplatsinställningar och sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

  Alternativ för att ändra alla webbplatsinställningar under webbplatsinställningar

  Obs!: På en webbplats där menyn Webbplatsåtgärder är anpassad pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på de inställningar du vill visa.

 2. Klicka på Webbplatskolumner under Gallerier.

 3. Under Webbplatskolumn klickar du på den kolumn du vill ta bort.

 4. Klicka på Ta bort längst ned till höger i sidan.

  Knappen ta bort kolumn längst ned i kolumninställningssidan
 5. Om du är säker på att du vill ta bort kolumnen permanent klickar du på OK

  Bekräfta borttagning genom att klicka på OK

  Om du får ett meddelande om att du måste ta bort alla referenser kan det fortfarande finnas en referens eller så kan den inte tas bort.

  Felmeddelande när en kolumn inte kan tas bort

Jag kan inte ta bort en kolumn jag skapat

Det finns systemkolumner som du inte kan ta bort men med rätt behörigheter så kan du ta bort kolumner du skapat när det inte längre finns referenser till dem. Om du stöter på en kolumn som du borde kunna ta bort och du inte kan ta bort den eller dölja den i en lista eller ett bibliotek kan den vara skadad. Eftersom detta sker mycket sällan finns det just nu inget sätt att ta bort en skadad fil i SharePoint. Lösningar som inte stöds av Microsoft har postats på social.msdn.microsoft.com och kan fungera när de utförs av en nätverks- eller SharePoint-administratör. Be din administratör om hjälp.

Vi lyssnar!

Var den här artikeln till hjälp? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Och låt oss veta om något var förvillande eller saknades. Om du kom hit genom en sökning och det inte var den information du önskade kan du berätta för oss vad det var du sökte efter. Ange även din version av SharePoint, OS och webbläsare. Vi använder din feedback till att dubbelkolla anvisningarna och uppdatera artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×