Ta bort en figur från SmartArt-grafik

Du kan ta bort figurer från textfönstret eller direkt från SmartArt-grafiken.

Artikelinnehåll

Översikt över hur du tar bort figurer

Ta bort en figur från textfönstret

Ta bort en figur från SmartArt-grafiken

Översikt över hur du tar bort figurer

Om du tar bort en rad i en nivå 1-text när det finns text på nivå 2 flyttas den första raden i nivå 2-texten upp till nivå 1 (den översta figuren). På följande bild har figurerna Ett, Två och Tre nivå 2-text som består av punkttecken och alfabetiska tecken.

Layouten Lodrätt sparrlista med två textnivåer

När du tar bort nivå 1-text från figur Två flyttas nivå 2-texten, C, upp till nivå 1.

Lodrätt sparrlista som visar hur nivå 2-texten flyttas upp

Det går inte att ta bort en figur om den utgör en del av en större figur. I layouten Böjd bildaccentlista i typen Lista på följande bild kan du till exempel inte ta bort enbart den lilla cirkelformade figuren i någon av de tre större figurerna. Du måste markera alla de tillhörande figurerna tillsammans, och därefter ta bort den större figuren (tillhörande figurer är de figurer som tillsammans utgör en större figur). I exemplet nedan är de tillhörande figurerna markerade.

Böjd lista 1: SmartArt-grafik med markerade associerade figurer

Det går inte heller att ta bort bakgrundsfigurer, till exempel pilfigurerna eller delningslisten i layouten Motviktspilar (typen Relation).

Överst på sidan

Ta bort en figur från textfönstret

  1. Markera textraden som representerar figuren du vill ta bort.

  2. Tryck två gånger på DEL.

Obs!: Om du har en figur på den högsta nivån med både andra figurer och en assistentfigur under sig, på det sätt som visas i textfönstret, och tar bort figuren på den högsta nivån kommer assistentfiguren automatiskt att höjas upp till den högsta nivån i hierarkin.

Överst på sidan

Ta bort en figur från SmartArt-grafiken

  1. Klicka på kantlinjen till den figur du vill ta bort.

  2. Tryck på DEL.

Obs!: 

  • När du tar bort en figur måste du klicka på dess kantlinje. Om figuren som du vill ta bort innehåller text, och du klickar inuti figuren istället för på dess kant, kommer delar av texten att tas bort när du trycker på DEL, men själva figuren tas inte bort.

  • Om du försöker ta bort en figur som sitter ihop med andra figurer och utgör en större figur (en tillhörande figur) tas enbart texten i den markerade figuren bort. I den sista bilden (den som visar markerade tillhörande figurer) tas till exempel texten i den vita figuren bort, men själva figuren finns kvar, om du markerar den stora vita figuren som ligger ovanpå de mindre färgade rektanglarna och därefter trycker på DEL. Du kan dock använda fyllningsfärg och linjeformat för att skapa en illusion av att figuren tagits bort.

  • Om du har anpassat en figur på den högsta nivån, eller texten i den, kan anpassningar som gjorts i den figuren försvinna när figuren från den lägre nivån höjs upp.

  • Om du har markerat en anslutande figur (till exempel en rad eller en pil) som kopplar samman figurer med varandra, tas endast texten i den figuren bort, eftersom det inte går att ta bort anslutande figurer. Du kan dock använda fyllningsfärg och linjeformat för att skapa en illusion av att figuren tagits bort.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×