Ta bort en figur från SmartArt-grafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ta bort en form från i textfönstret för SmartArt-grafik eller i SmartArt-grafiken själva.

Om du tar bort en rad med text på nivå 1 när det inte finns någon text på nivå 2 framhävda nivå 2 första textraden på nivå 1 (den översta formen). I följande illustration former en, två och tre alla har text på nivå 2 som består av punkter och alfabetiska tecken.

Layouten Lodrätt sparrlista med två textnivåer

När du tar bort text på nivå 1 från form två, nivå 2-texten C, höjs till nivå 1.

Lodrätt sparrlista som visar hur nivå 2-texten flyttas upp

Det går inte att ta bort en form om det är en del av en större form. Du kan inte till exempel radera bara de små cirkelform i någon av de tre större formerna i layouten Böjd bildaccentlista i den aktuella listtypen i följande illustration. Du måste markera alla associerade figurer tillsammans och sedan kan du ta bort formen större. (Associerade figurer är former som tillsammans utgör en större form.) I exemplet nedan är är associerade former markerade.

Böjd lista 1: SmartArt-grafik med markerade associerade figurer

Det är också inte går att ta bort bakgrund former, till exempel på Pilformer eller fältet nämnaren i Counterbalance pilar layout(relation).

 1. Markera textraden som representerar den figur som du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete.

Obs!: Om du har en webbplats på den högsta form som har andra figurer och en assistentfigur under den, visar som sådana i textfönstret och ta sedan bort formen på den högsta nivån framhävda formen assistenten automatiskt högst upp i hierarkin.

 1. Klicka på kantlinjen för den form som du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete.

Meddelanden: 

 • Om du vill ta bort en figur, måste du klicka på kantlinjen. Om den form som du vill ta bort innehåller text, och klicka inuti formen i stället för att klicka på dess kantlinje och sedan delar av texten tas bort när du trycker på Ta bort, men själva formen tas inte bort.

 • Om du försöker ta bort en figur som kombineras med andra former för att göra en större form (formen associerade) tas endast text i den markerade figuren bort. Till exempel associerade bild som visar markerade figurer, om du markerar du stora vita formen som visas över mindre färgade rektanglar och trycker sedan på Delete, text i formen vit tas bort, men själva formen förblir. Du kan emellertid använda färger och Format för att ge illusionen att formen har tagits bort.

 • Om du har anpassat en webbplats på den högsta form eller dess text, kan någon anpassning som används till formen förloras när en lägre nivå form höjs.

 • Om du väljer en anslutande form (till exempel en linje eller en pil) som ansluter eller länkar former till varandra, och sedan på text i figuren tas bort när det inte går att ta bort ihop formerna. Du kan emellertid använda färger och Format för att ge illusionen att formen har tagits bort. Mer information finns i Ta bort en anslutande linje eller pil i SmartArt-grafik .

 • Antalet figurer i SmartArt-grafiken är fast i vissa layouter för SmartArt-grafik, till exempel matrislayouten, och du kan inte ta bort figurer. Mer information om vilka SmartArt grafiklayouter har ett fast antal former finns som SmartArt-grafiklayouter har obegränsad former?.

Det går inte att ta bort rader eller pilarna som kopplar ihop figurer i SmartArt-grafik eftersom de betraktas som en del av de former som de är ansluten till. Du kan dock ge utseendet på har tagit bort en anslutande linje eller pil genom att göra det genomskinligt.

 1. Markera linjen i SmartArt-grafiken. Om du vill ändra flera linjer klickar du på den första raden och trycker på och håller ned Ctrl medan du klickar på ytterligare linjer.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg.

  SmartArt-verktyg - Figurformat

  Om du inte ser Den SmartArt-verktyg eller Format, kontrollerar du att markerat du SmartArt-grafik.

 3. Klicka på Ingen kontur.

Om du vill ta bort en hel SmartArt-grafik, klicka på kantlinjen för SmartArt-grafiken som du vill ta bort och trycker på Delete.

Om du har lagt till bilder eller ClipArt i SmartArt-grafiken, kan du ta bort dem genom att ändra inställningen fyllning för formen som innehåller den bild eller ClipArt-bilden.

 1. Högerklicka på kanten på den figur som du vill ta bort en bild eller ClipArt-bilden från. Om bild eller ClipArt-bilden används som bakgrund på hela SmartArt-grafik, högerklicka på kantlinjen i SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Formatera figur eller Formatera objekt på snabbmeny.

 3. Klicka på Ingen fyllning, hel fyllning eller tonad fyllning, beroende på vad du vill ersätta bild eller ClipArt-bilder med på fliken fyllning och väljer sedan alternativ för Autofyll som du vill använda.

 4. Klicka på nära.

Se även

Lägga till, ändra eller ta bort figurer

Lägga till eller ta bort en textruta

Lägga till eller ta bort radnummer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×