Ta bort en domän från Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vi har uppdaterat i den här artikeln! Skicka ett e-postmeddelande och berätta för oss vad du tycker.
E-post: Office 365 Admin innehåll Feedback

Telefon

Behöver du hjälp?   

Ring supporten.

Obs!: Tar du bort en domän eftersom du vill lägga till en annan Office 365 prenumeration? Eller du vill avbryta din prenumeration? Du kan Ändra avtal eller prenumerationen eller avbryta din prenumeration.

Ta bort sådant som fortfarande använder domännamnet innan du börjar

Vad ska jag kontrollera?

Hur du tar bort det egna domännamnet

Inställningar för alla användare

 1. Ändra e-postadressen för varje användare för att använda en domän som inte är den som du tar bort. Ett alternativ är att ändra domän tillbaka till den ursprungliga dittföretagsnamn.onmicrosoft.com-domänen.

Eller, om detta var ett testkonto, kan du ta bort alla användare.

Distributionsgrupper

För abonnemang som använder Office 365 Small Business:

 • Öppna Admin > Lägg till användare, återställ lösenord med mera > Grupper. För varje grupp klickar du på Redigera Redigera och väljer antingen ett annat eget domännamn eller adressen dittföretagsnamn.onmicrosoft.com

För alla övriga abonnemang:

 1. Gå till Admin > Exchange > Mottagare > Grupper.

 2. För varje grupp som använder en egen domän i e-postadressen väljer du Redigera Redigera och ändrar SMTP-adressen och anpassade adresstyper för att antingen använda olika egna domännamn eller adressen dittföretagsnamn.onmicrosoft.com. Mer information finns i Hantera distributionsgrupper.

Din offentliga webbplats som finns på Office 365

För abonnemang som använder Office 365 Small Business:

 • I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Navigeringsalternativ för Office 365
 • Välj Hantera din offentliga webbplats > Ändra adress och välj antingen ett annat eget domännamn eller adressen dittföretagsnamn.sharepoint.com.

För alla andra abonnemang, om du har konfigurerat en offentlig SharePoint Online-webbplats:

 1. Gå till administrationscentret för Office 365.

 2. Välj SharePoint och markera kryssrutan bredvid din offentliga webbplats.

 3. Om du vill behålla din offentliga webbplats klickar du på Webbplatsdomäner och i rutan Ny URL väljer du antingen ett annat eget domännamn eller adressen dittföretagsnamn.sharepoint.com. Om du vill ta bort innehållet på den offentliga webbplatsen klickar du på Ta bort.

Ta bort DNS-poster för domänen

 1. Om Office 365 hanterar dina DNS-poster, och om du har lagt till egna DNS-poster till Office 365 tar du bort dem.

  Gå till sidan Domäner.

  Markera den domän som du vill ta bort och välj Hantera DNS.

  Obs!: De poster som Office 365 lägger till för dig, till exempel när Office 365 konfigurerar DNS-posterna för din domän, tas automatiskt bort när du tar bort domänen.

 2. Om du hanterar DNS-posterna för din domän hos din DNS-värd för domänen, kan du ta bort alla poster hos din DNS-värd som du har skapat som pekar på Office 365-tjänster. Om du behöver hjälp med att hitta DNS-posterna hos din DNS-värd kan du gå till länkarna för stegvisa instruktioner för att skapa DNS-poster.

Tips: Om du har några underdomäner konfigurerade för det anpassade domännamnet måste du även ta bort dem.

Standarddomänen

 1. Gå till sidan Domäner.

 2. Välj en domän som inte är den som du vill ta bort på sidan domäner.

 3. Klicka på Ange som standard.

  Välj en domän och välj Ange som standard

Ta bort en domän med hjälp av Administrationscenter för Office 365

Du tar bort en domän från Office 365, först gör att du Ta bort sådant fortfarande använder domänen. Följ de här stegen.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till sidan Domäner.

  Gå till sidan domäner i administrationscentret för O365
 3. På sidan domäner markerar du din domän och välj sedan Ta bort.

  Markera en domän och välj Ta bort

 4. Välj Ta bort eller anvisningarna i anvisningarna som visas på sidan Ta bort domän.

Om du fortfarande använder gamla "klassiska" administratörscenter kan du följa stegen.

Vad ska jag kontrollera?

Hur du tar bort det egna domännamnet

Inställningar för alla användare

 1. Ändra e-postadressen för varje användare för att använda en domän som inte är den som du tar bort. Ett alternativ är att ändra domän tillbaka till den ursprungliga dittföretagsnamn.onmicrosoft.com-domänen.

Eller, om detta var ett testkonto, kan du ta bort alla användare.

Distributionsgrupper

För abonnemang som använder Office 365 Small Business:

 • Öppna Admin > Lägg till användare, återställ lösenord med mera > Grupper. För varje grupp klickar du på Redigera Redigera och väljer antingen ett annat eget domännamn eller adressen dittföretagsnamn.onmicrosoft.com

För alla övriga abonnemang:

 1. Gå till Admin > Exchange > Mottagare > Grupper.

 2. För varje grupp som använder en egen domän i e-postadressen väljer du Redigera Redigera och ändrar SMTP-adressen och anpassade adresstyper för att antingen använda olika egna domännamn eller adressen dittföretagsnamn.onmicrosoft.com. Mer information finns i Hantera distributionsgrupper.

Din offentliga webbplats som finns på Office 365

För abonnemang som använder Office 365 Small Business:

 • I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Navigeringsalternativ för Office 365
 • Välj Hantera din offentliga webbplats > Ändra adress och välj antingen ett annat eget domännamn eller adressen dittföretagsnamn.sharepoint.com.

För alla andra abonnemang, om du har konfigurerat en offentlig SharePoint Online-webbplats:

 1. Gå till administrationscentret för Office 365.

 2. Välj SharePoint och markera kryssrutan bredvid din offentliga webbplats.

 3. Om du vill behålla din offentliga webbplats klickar du på Webbplatsdomäner och i rutan Ny URL väljer du antingen ett annat eget domännamn eller adressen dittföretagsnamn.sharepoint.com. Om du vill ta bort innehållet på den offentliga webbplatsen klickar du på Ta bort.

Ta bort DNS-poster för domänen

 1. Om Office 365 hanterar dina DNS-poster, och om du har lagt till egna DNS-poster till Office 365 tar du bort dem.

  Gå till sidan Domäner.

  Markera den domän som du vill ta bort och välj Hantera DNS.

  Obs!: De poster som Office 365 lägger till för dig, till exempel när Office 365 konfigurerar DNS-posterna för din domän, tas automatiskt bort när du tar bort domänen.

 2. Om du hanterar DNS-posterna för din domän hos din DNS-värd för domänen, kan du ta bort alla poster hos din DNS-värd som du har skapat som pekar på Office 365-tjänster. Om du behöver hjälp med att hitta DNS-posterna hos din DNS-värd kan du gå till länkarna för stegvisa instruktioner för att skapa DNS-poster.

Tips: Om du har några underdomäner konfigurerade för det anpassade domännamnet måste du även ta bort dem.

Standarddomänen

 1. Gå till sidan Domäner.

 2. På sidan Manage domains markerar du en domän som inte är den som du vill ta bort.

 3. Klicka på Ange som standard.

  På sidan Hantera domäner väljer du Ange som standard

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till sidan Domäner.

 3. På sidan Manage domains markerar du din domän och väljer sedan Remove domain.

  På sidan Hantera domäner väljer du ta bort domän

 4. Välj Ja eller anvisningarna i anvisningarna som visas på sidan Ta bort domän.

Om ditt domännamn inte kan tas bort eftersom den blockeras av andra områden i kontot fortfarande använder domännamnet, uppmanas du att vidta olika åtgärder som kan klara upp problemen.

Office 365 domäner som inte kan tas bort från domänlistan med.

 • Du kan inte ta bort det ursprungliga domännamnet contoso.onmicrosoft.com som skapades för ditt konto när du registrerade dig.

 • Om du har konfigurerat katalogsynkronisering har en domän automatiskt lagts till i ditt konto. Domänen ser ut ungefär så här: contoso.mail.onmicrosoft.com. Det här domännamnet kan inte tas bort.

Tips: Fortfarande inte fungerar? Din domän kan behöva tas bort manuellt. Ge oss ett samtal och vi hjälper dig att ta hand om det!

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Ändra din plan eller en annan prenumeration

Avbryta prenumerationen

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×