Ta bort en datakälla från datakällbiblioteket

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du inte längre behöver en anslutning till en datakälla kan du ta bort den från datakällbiblioteket. Hur du tar bort en datakälla från datakällbiblioteket beror på vilken typ av datakälla det är och var den finns. Kommandot Ta bort i datakällbiblioteket kan inte användas för vissa typer av datakällor. I den här artikeln lär du dig hur du tar bort de olika typerna av datakällor.

Viktigt!: När du tar bort en anslutning till en datakälla från datakällbiblioteket tar du bara bort anslutningen till datakällan som visas i datakällbiblioteket. Själva informationen påverkas inte.

En del anslutningar till datakällor, särskilt Microsoft SharePoint-listor och -bibliotek, liksom lokala XML-filer, kan emellertid inte tas bort från datakällbiblioteket. Om du vill ta bort en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek eller en lokal XML-fil måste du ta bort den ursprungliga källan i mapplistan. Om du vill kan du emellertid ta bort kopior av anslutningar av datakällor för listor, bibliotek eller XML-filer.

Vad vill du göra?

Ta bort en SharePoint-lista eller ett bibliotek

Ta bort en databasanslutning

Ta bort en XML-fil

Ta bort ett serverbaserat skript

Ta bort en XML-webbtjänst

Ta bort en länkad datakälla

Ta bort en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek

Som standard kopplas alla SharePoint-listor och -bibliotek för en webbplats till en datakälla i datakällbiblioteket. Du kan ta bort den här typen av anslutning till en datakälla på två sätt: Du kan ta bort själva listan eller biblioteket eller dölja listan eller biblioteket för webbläsaren. Om anslutningen till datakällan är en kopia kan du ta bort den.

Ta bort en lista eller ett bibliotek

För SharePoint-listor och -bibliotek kan kommandot Ta bort bara användas för anslutningar till datakällor som har skapats genom att andra anslutningar till datakällor har kopierats och ändrats.

 1. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den lista eller det bibliotek som du vill ta bort i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Ta bort.

Ta bort en lista eller ett bibliotek

När du tar bort en lista eller ett bibliotek tas även alla dokument, bifogade filer och stödformulär i listan eller biblioteket bort, t.ex. filerna AllItems.aspx och DispForm.aspx. Om du vill ta bort anslutningen till datakällan men behålla list- eller biblioteksinformationen går du vidare till nästa avsnitt där du lär dig att dölja listan eller biblioteket för webbläsaren.

 1. Klicka på MapplistaÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Högerklicka på den lista eller det bibliotek som du vill ta bort i mapplistan och klicka på Ta bort på snabbmenyn.

Dölja en lista eller ett bibliotek för webbläsaren

Du kan ta bort en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek från datakällbiblioteket genom att ändra listegenskaperna. Med det här alternativet döljs emellertid listan eller biblioteket för webbläsaren, vilket betyder att webbplatsbesökarna inte kan visa listan eller biblioteket. Använd den här metoden om du inte vill att listan eller biblioteket ska vara tillgängligt som en datakälla, men du inte vill ta bort själva listan eller biblioteket.

 1. Klicka på MapplistaÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Högerklicka på den lista eller det bibliotek som du vill ta bort i mapplistan och klicka på Egenskaper på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Inställningar i dialogrutan Egenskaper för lista och markera kryssrutan Dölj för webbläsare.

  Tips: Om anslutningen till datakällan fortfarande visas i datakällbiblioteket klickar du på Uppdatera bibliotek längst ned i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

I följande bild har listan Meddelanden dolts för webbläsaren så att den inte är tillgänglig i datakällbiblioteket.

Listan Meddelanden döljs för webbläsaren och visas inte i datakällbiblioteket

Överst på sidan

Ta bort en databasanslutning

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den databasanslutning som du vill ta bort i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Ta bort en XML-fil

Hur du tar bort en XML-fil från datakällbiblioteket beror på om XML-filen finns på en extern webbplats eller på den lokala webbplatsen. Som standard visas alltid XML-filer som lagras på den lokala webbplatsen i mapplistan och är alltid kopplade till en datakälla i datakällbiblioteket. I detta fall måste du ta bort själva XML-filen för att ta bort anslutningen till datakällan.

För XML-filer kan kommandot Ta bort bara användas för:

 • XML-filer som lagras på en extern webbplats.

 • Datakällor som skapats genom att en annan anslutning till en datakälla har kopierats och ändrats.

Ta bort en lokal XML-fil

Om du vill ta bort en anslutning till en datakälla för en XML-fil från datakällbiblioteket måste du ta bort den ursprungliga filen i mapplistan. Innan du tar bort filen bör du kopiera och spara filen på en annan plats.

Exportera en lokal XML-fil

 1. Klicka på MapplistaÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den XML-fil som du vill exportera i mapplistan.

 3. Peka på ExporteraArkiv-menyn och klicka på Fil.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara filen i dialogrutan Exportera markerade som och klicka på Spara.

  Obs!: Spara XML-filen på en plats utanför den aktuella webbplatsen så att filen inte visas i mapplistan.

Ta bort en lokal XML-fil

 1. Klicka på MapplistaÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Högerklicka på den XML-fil som du vill ta bort i mapplistan och klicka på Ta bort på snabbmenyn.

Ta bort en extern XML-fil

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den XML-fil som du vill ta bort i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Ta bort ett serverbaserat skript

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på det serverbaserade skript som du vill ta bort i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Ta bort en XML-webbtjänst

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den XML-webbtjänst som du vill ta bort i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Ta bort en länkad datakälla

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på anslutningen till den länkade datakälla som du vill ta bort i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×