Ta bort en bilds bakgrund

I Word 2010, PowerPoint 2010 och Excel 2010 kan du ta bort en bakgrund från en bild om du vill betona eller markera bildens motiv eller ta bort distraherande detaljer.

Lila blomma med gröna löv

Originalbild

Blomma med borttagen bakgrund

Samma bild med bakgrunden borttagen

Du kan använda automatisk bakgrundsborttagning eller så kan du rita linjer för att indikera vilka områden i bildens bakgrund som ska behållas och vilka som ska tas bort.

Blomma med blad i bakgrunden

Originalbild med linjer för borttagning av bakgrund

Mer information om funktionen Ta bort bakgrund finns i Introduction to background removal of a picture. Om du vill se hur du kan kombinera Ta bort bakgrund med konstnärliga effekter till att skapa ännu intressantare resultat kan du läsa More about Background removal.

Viktigt!: Att komprimera en bild för att minska filens storlek, ändrar hur mycket detaljer som blir kvar i källbilden. Detta betyder att bilden kan se annorlunda ut efter komprimeringen än innan den komprimerades. På grund av detta ska du komprimera bilden och spara filen innan du tar bort bakgrund. Om komprimeringen plus den borttagna bakgrunden inte ser ut som du vill, kan du göra om komprimeringen även efter att du har sparat filen, medan du inte har stängt programmet du arbetar i.

 1. Klicka på bilden vars bakgrund du vill ta bort.

 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Ta bort bakgrund.

  Menyfliksområdet i O14

  Om du inte ser fliken Ta bort bakgrund eller Bildverktyg, ska du se till att du har markerat en bild. Eventuellt måste du dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 3. Klicka på ett av handtagen på markeringslinjerna och dra sedan linjen så att den innehåller den del av bilden som du vill behålla och exkluderar de flesta områden som du vill ta bort.

  Blomma med blad i bakgrunden

  Bild med linjer och handtag för bakgrundsborttagning

  I många fall kan du uppnå önskat resultat utan ytterligare arbete genom att experimentera med markeringslinjernas placering och storlek.

 4. Vid behov gör du något eller båda av följande:

  • Om du vill indikera vilka delar av bilden som du inte vill ta bort automatiskt, klickar du på Markera områden som ska behållas.

  • Om du vill indikera vilka delar av bilden som du vill ta bort utöver de som markeras automatiskt, klickar du på Markera områden som ska tas bort.

   Tips: Om du ändrar dig angående ett område som du har markerat med en linje, endera för att behålla eller ta bort det, klickar du på Ta bort markering och klickar sedan på linjen för att ändra den.

   Fliken Ta bort bakgrund

   Fliken Ta bort bakgrund

 5. Klicka på Behåll ändringar i gruppen Stäng.

  Obs!: Om du vill avbryta automatisk borttagning av bakgrund klickar du på Ignorera alla ändringar i gruppen Stäng.

Du kan lägga till effekter som skuggor, reflektioner och ljussken i en bild som du har tagit bort bakgrunden ifrån. De här effekterna används endast på den synliga bilden. Om du till exempel använder skugga på en bild, visas endast skuggan från den del av bilden som du behöll när du tog bort bakgrunden.

Tips: Om du använder PowerPoint kan du fortfarande spara bildens originalversion, även om du har tagit bort bildens bakgrund.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×