Ta bort dold och personlig information genom att kontrollera presentationer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du planerar att dela en kopia av en PowerPoint-presentation eller publicera den på webben, är det en bra idé att granska presentation för dolda data eller personlig information som kan lagras i presentationen eller dess metadata. Det kan finnas information som du inte kanske vill dela offentligt att du kan ta bort innan du delar presentationen.

En av hur du kan leta efter och ta bort dold information i din presentation är genom att använda funktionen dokumentkontroll i PowerPoint.

Artikelinnehåll

Söka efter och ta bort dold och personlig information

Typer av dold och personlig information

Information dokumentkontroll hittas och tas bort

Söka efter och ta bort dold och personlig information

 1. Öppna presentationen som du vill söka efter dolda data eller personlig information i.

 2. Välj Spara som på fliken Arkiv och skriv sedan ett namn i rutan filnamn och spara en kopia av den ursprungliga presentationen.

  Viktiga:    Det är en bra idé att använda dokumentkontroll på en kopia av originalpresentationen eftersom det inte alltid går att återställa den information som tas bort med dokumentkontroll.

 3. Välj Info i kopian av den ursprungliga presentationen på fliken Arkiv.

 4. Klicka på Felsök och sedan Kontrollera dokument.

 5. Markera kryssrutorna för typerna av dolt innehåll som du vill kontrollera i dialogrutan Dokumentkontroll. Mer information om enskilda inspektörer finns i Information dokumentkontroll hittas och tas bort.

 6. Klicka på Kontrollera.

 7. Granska resultatet av kontrollen i dialogrutan Dokumentkontroll.

 8. Klicka på Ta bort alla bredvid kontrollresultatet för de typer av dolt innehåll som du vill ta bort från dokumentet.

  • Om du tar bort dolt innehåll från presentationen kanske du inte kan återställa det genom att klicka på Ångra.

  • Om du vill ta bort dold och personlig information från presentationer, som du sparar i formatet OpenDocument-presentation (.odp), måste du köra Dokumentkontroll varje gång du sparar presentationen i det här formatet.

Typer av dold och personlig information

Flera typer av dold och personlig information kan sparas i en PowerPoint-presentation. När den här informationen kanske inte visas direkt, kanske fortfarande finns och är möjligt att hämta från presentationen.

Dold information kan innehålla data som PowerPoint läggs till i en presentation så att du kan samarbeta om hur du skapar presentationen med andra. Det kan också innehålla information som du anger avsiktligt som dolda.

PowerPoint presentationer kan innehålla följande typer av dold och personlig information:

 • Kommentarer och pennanteckningar    Om du samarbetar med andra ska kunna skapa presentationen kan presentationen innehålla objekt, till exempel kommentarer och pennanteckningar. Den här informationen kan aktivera andra ska kunna se namnen på personer som har arbetat med din presentation, kommentarer från granskare och ändringar som gjorts i presentationen.

 • Spåra ändringar data    När du samarbetar i ett delat dokument som lagras i molnet lagrar PowerPoint 2016 för Office 365 data om vem som har gjort ändringar i dokumentet och när ändringarna har gjorts.

 • Dokumentegenskaper och personlig information     Dokumentegenskaper, så kallade metadata, innehåller information om presentationen, till exempel författare, ämne och titel. Dokumentegenskaper också innehålla information som hanteras automatiskt av Office-program, till exempel namnet på den person som senast sparade ett dokument och det datum då ett dokument skapades. Om du har använt specifika funktioner innehålla dokumentet också ytterligare typer av personlig identifierbar information (PII), till exempel e-postrubriker, skicka för granskning information, Cirkulationslistor och filsökvägen för publicering av webbsidor.

 • Osynligt innehåll i bild     Presentationen kan innehålla objekt som inte visas eftersom de har formaterats som osynliga.

 • Innehåll utanför sidan   PowerPoint presentationer kan innehålla objekt som inte visas direkt eftersom de har dras bort från bilden till området utanför sidan. Den här innehåll utanför sidan kan innehålla textrutor, ClipArt, bilder och tabeller. 

 • Presentationsanteckningar     Avsnittet Anteckningar i en PowerPoint presentation kan innehålla text som du inte kanske vill sprida, särskilt om anteckningarna som har skrivits enbart för användning på den person som håller presentationen.

 • Egenskaper för dokumentservern     Om presentationen har sparats på en dokumentserver, till exempel på en webbplats för en dokumentarbetsyta eller i ett Microsoft Windows SharePoint Services-bibliotek, kan presentationen innehålla ytterligare dokumentegenskaper eller information om serverplatsen.

 • Anpassade XML-data    Presentationer kan innehålla anpassade XML-data som inte visas i själva dokumentet. Du kan använda funktionen Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort den här typen av XML-data.

Överst på sidan

Information som hittas och tas bort med Dokumentkontroll

I PowerPoint visar dokumentkontroll flera olika inspektörer som hjälper dig att hitta och ta bort dold och personlig information som är specifik för PowerPoint-presentationer. En lista över de olika typerna av dold och personlig information som dokumentkontroll kan hittas och tas bort från presentationer, granska i tabellen nedan.

Om funktionen Dokumentkontroll har anpassats genom att fler kontrollmoduler lagts till kan du kanske söka efter fler typer av information i presentationerna.

Namn på kontroll

Söker efter och tar bort

Kommentarer och anteckningar

 • Kommentarer

 • Pennanteckningar

Dokumentegenskaper och personlig information

 • Dokumentegenskaper, inklusive information från flikarna Sammanfattning, Statistik och Anpassa i dialogrutan Dokumentegenskaper

 • E-postrubriker

 • Cirkulationslistor

 • Information av typen "skicka för granskning"

 • Egenskaper för dokumentservern

 • Principinformation för dokumenthantering

 • Information om innehållstyp

 • Filsökväg för publicering av webbsidor

Ändringarna uppföljningsdata

Data som har redigerat filen och när den har redigerats.

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter på Office 365 som även deltar i Office Insider-programmet. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Osynligt innehåll i bild

 • Objekt som inte visas eftersom de formaterats som osynliga

  Du kan inte identifiera objekt som täcks av andra objekt med den här kontrollen.

Innehåll utanför sidan

 • Innehåll eller objekt som inte visas direkt i presentationen eftersom de är placerade utanför själva bildområdet, t.ex.:

  • ClipArt

  • Textrutor

  • Bilder

  • Tabeller

   Du kan inte använda Dokumentkontroll för att söka efter och ta bort objekt utanför bildområdet som har animeringseffekter.

Presentationsanteckningar

 • Text som har lagts till i anteckningsområdet för en presentation

Dokumentkontrollen kan inte ta bort bilder som läggs till i anteckningsdelen av en presentation.

Anpassade XML-data

 • Anpassade XML-data som kan lagras i en presentation

Information som hittas men inte kan tas bort med Dokumentkontroll

Dokumentkontroll identifierar följande objekt som kan innehålla data som inte visas i presentationen. Det kan inte ta bort dessa objekt åt dig, eftersom det kan orsaka att presentationen inte fungerar korrekt. Du kan granska varje objekt som identifieras och bestämma om du vill ta bort manuellt eller ersätta det med ett objekt som saknar dolda data, till exempel en statisk bild.

För dessa objekt:

Följande hittas med Dokumentkontroll:

Inbäddade filer och objekt

Inbäddade filer (t.ex. ett Office- eller textdokument) och inbäddade objekt (t.ex. ett diagram eller en ekvation) som kan innehålla data som inte visas i arbetsboken. Några exempel på objekttyper:

 • Bitmappsbildobjekt

 • Microsoft Equation 3.0-objekt

 • Microsoft Graph-diagramobjekt

 • Microsoft PowerPoint-presentationsobjekt

 • Microsoft Visio-ritobjekt

 • Microsoft Word-dokumentobjekt

 • OpenDocument-textobjekt

Makron eller VBA-kod

Makron eller VBA-objekt som kan innehålla dolda data i dina presentationer. Detta omfattar:

 • Makron

 • VBA-moduler

 • COM- och ActiveX-kontroller

Dokumentkontroll och personuppgifter

Spåra ändringar data, lanserades PowerPoint 2016 build 8403 för Office 365 Insiders, illustrerar en begränsning av dokumentkontroll. Till exempel samarbeta vi säger Kelly och Johan med presentationen A i Office 365. Spåra ändringar data (det vill säga användarnamn och tider när de gjort redigeringar) läggs till i presentationen. Om Mohammed därefter öppnar presentationen A i PowerPoint 2013 och körs dokumentkontroll på den fil du vill ta bort personuppgifter, dokumentkontroll i den versionen av PowerPoint inte identifiera och ta bort data som lagts till i presentationen av den senare, Office 365 versionen av PowerPoint används av Kelly och Johan för ändringsspårning. Mohammed kan inte ta bort ändringsspårning data utan att uppgradera till den aktuella versionen av PowerPoint och sedan köra dokumentkontroll

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×