TFÖRD (funktionen TFÖRD)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning där ett numeriskt värde (x) är ett beräknat värde för t som procentsatsen ska beräknas för. T-fördelningen används för hypotetisk testning av mindre urval av datamängder. Använd funktionen i stället för en tabell med kritiska värden för t-fördelningen.

Syntax

TFÖRD(x;frihetsgrader;sidor)

X     är ett numeriskt värde som du vill beräkna fördelningen för.

Frihetsgrader     är ett heltal som anger antal frihetsgrader.

Sidor     anger antalet fördelningssidor som ska returneras. Om sidor = 1 returnerar TFÖRD den ensidiga fördelningen. Om sidor = 2 returnerar TFÖRD den tvåsidiga fördelningen.

Kommentarer

  • Om ett argument inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

  • Om frihetsgrader < 1 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • Argumenten frihetsgrader och sidor avkortas till heltal.

  • Om sidor är ett värde skilt från 1 och 2 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • TFÖRD beräknas som TFÖRD = p( x<abs(X)), där X är en slumpvariabel som följer efter t-fördelningen.

Exempel

X

Grader

Formel

Beskrivning (resultat)

1,96

60

=TFÖRD([X];[Grader];2)

Tvåsidig fördelning (0,054644927 eller 5,46 procent)

1,96

60

=TFÖRD([X];[Grader];1)

Ensidig fördelning (0,027322463 eller 2,73 procent)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×