Systemkrav för Office 365

I det här avsnittet beskrivs systemkraven för Office 365 för företag. Om du letar efter systemkraven för Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University eller Office 365 ProPlus kan du läsa i Systemkrav för nya Office.

För att få bästa upplevelsen med Office 365rekommenderar vi att du alltid använder de senaste webbläsarna, Office-klienterna och programmen. Vi rekommenderar även att du installerar programuppdateringar när de blir tillgängliga.

Office 365 är utformad för att fungera med följande programvara:

 • Den aktuella eller omedelbart föregående versionen av Internet Explorer eller Firefox eller den senaste versionen av Chrome eller Safari.

 • Alla versioner av Microsoft Office i mainstream-supporten.

Även om Microsoft inte rekommenderar att du ansluter till Office 365 med hjälp av äldre webbläsare och klienter, ger vi begränsat stöd så länge programvaran stöds av tillverkaren. Specifikt, om du fortsätter att använda äldre webbläsare och klienter:

 • Office 365 hindrar det dig inte avsiktligt från att ansluta till tjänsten.

 • Office 365 tillhandahåller inte kodkorrigeringar som löser problem relaterade till dessa klienter, men säkerhetsrelaterade korrigeringar erbjuds efter behov.

 • Kvaliteten på användarens upplevelse kommer att minska med tiden.

Office 365 stöder inte programvara som används med tjänsten men som inte stöds av tillverkaren.

Webbläsare: Internet Explorer

Office 365 är utformad för att fungera med den aktuella eller omedelbart föregående versionen av Internet Explorer. Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Internet Explorer när den släpps. Office 365 kanske fortfarande fungerar med andra versioner av Internet Explorer, förutom den aktuella och omedelbart föregående versionen under en viss tid efter lanseringen av en ny version av Internet Explorer, men Office 365 kan inte garantera något.

När du öppnar Office 365 från äldre versioner av Internet Explorer kan du uppleva kända problem och begränsningar beroende på versionen av Internet Explorer, inklusive:

 • Internet Explorer 9   Office 365 erbjuder inte kodkorrigeringar som löser problem som uppstår när du använder tjänsten med Internet Explorer 9. Du bör förvänta dig att kvaliteten på användarens upplevelse försämras med tiden och att många nya Office 365-upplevelser kanske inte fungerar alls.

 • Internet Explorer 8    Användarupplevelsen kring att skicka och ta emot e-post med Outlook Web App och Internet Explorer 8 kan försämras kraftigt, särskilt när den används med Windows XP eller med enheter med mindre minne. Office 365 erbjuder inte kodkorrigeringar som löser problem som uppstår när du använder tjänsten med Internet Explorer 8, och nya Office 365-upplevelser kanske inte fungerar alls.

  Du bör också förvänta dig att kvaliteten på användarupplevelsen med Internet Explorer 8 försämras ytterligare i framtiden. Med start i maj 2014 visar Internet Explorer 8 endast Outlook Web App Light. Om du är administratör för Office 365 kommer du att få ett meddelande om denna ändring i meddelandecentralen i administrationscentret för Office 365 30 dagar innan ändringen börjar gälla.

  Om din organisation är beroende av Internet Explorer 8 för att komma åt äldre webbappar och tjänster kan du överväga att uppgradera till Internet Explorer 11 och utvärdera företagsläget för Internet Explorer 11. Den här uppdateringen ger bättre bakåtkompatibilitet för äldre webbappar."

Webbläsare: Firefox, Chrome och Safari

Office 365 är utformad för att fungera med den aktuella eller omedelbart föregående versionen av Firefox, eller den senaste versionen av Chrome eller Safari. Microsoft stödjer endast webbläsarversioner som även stöds av webbläsarens tillverkare. Detta innebär oftast bara den mest aktuella versionen. Firefox och Chrome är båda utformade för att strömma uppdateringar till dina enheter var 6:e vecka. Många vanliga problem med dessa webbläsare blir lösta vid nästa uppdatering.

Office-klienter i mainstream-support

De flesta Office 365-abonnemang ger dig de senaste versionerna av Office-program, t.ex. Word, Excel och PowerPoint. Om du vill jämföra tillgängligheten av Office-program och funktioner i olika Office 365-abonnemang kan du läsa Tjänstbeskrivning av Office-program.

Med din Office 365-prenumeration kan du också använda Microsoft Office-klienter som stöds. Office 365 är utformad för att fungera med alla versioner av Microsoft Office som är i mainstream-supporten support. Även om de flesta nya Office 365-upplevelserna är utformade för den senaste versionen av Office kan vissa nya funktioner fungera med äldre versioner av Office som finns i mainstream-supporten.

Programvarulicenser för Office-prenumerationen (Office 365 ProPlus, Office Professional Plus 2010och Lync-klienten som medföljer din Office 365-tjänst) ger dig rätt att använda den aktuella versionen av programvaran och innehåller inte nedgraderingsrättigheter till äldre versioner av programvaran. Microsoft kan komma att ge ut en uppgraderingsperiod under vilken din prenumeration ger dig rätt att använda både aktuella och tidigare versioner av programvaran.

Obs!   Mainstream-supporten för Office Professional Plus 2010 upphör den 13 oktober 2015.
Mainstram-supporten för Office Professional Plus 2013 upphör den 10 april 2018.

Office-klienter i utökad support

Även om Office-klienter i utökad support inte är utformade för att fungera med Office 365 bör de fortsätta att ansluta till Office 365-tjänsten. Vi skickar ett meddelande som stämmer överens med vår Service Pack Support Lifecycle-policy om det finns en betydande försämring av användarupplevelsen med en Office-klient som är under utökad support eller om den Office-klienten inte längre ansluter till Office 365-tjänsten.

Office 365 Support ger hjälp med äldre klienter i form av lösningar och information när det är möjligt. I många fall är en uppgradering den enda lösningen som Office 365 -supporten kan erbjuda för problem med en äldre webbläsare eller klient.

Obs!   Office 365 är inte utformad för att fungera med Office 2007 eftersom Office 2007 upphörde att tillhöra mainstream-supporten den 12 oktober 2012. Office 365 erbjuder inte kodkorrigeringar som löser problem som uppstår när du använder tjänsten med Office 2007. Du kan förvänta dig att kvaliteten på användarens upplevelse försämras med tiden och att många nya Office 365-upplevelser inte fungerar alls. Vi rekommenderar att du uppgraderar så snart som möjligt till Office 365 ProPlus eller Office Professional Plus 2013 för den bästa upplevelsen med Office 365.

Krav för operativsystem

Office 365 har inga krav för operativsystem, förutom att operativsystemet du använder måste stödjas av tillverkaren. Det kan dock finnas avancerade Office 365-konfigurationsalternativ, funktioner, scenarier eller verktyg som har explicita beroenden på ett operativsystem eller som uppför sig annorlunda på olika operativsystem.

Obs!   Windows XP upphör att tillhöra utökad support den 8 april 2014. Även om Office 365 inte blockerar användare från att ansluta till tjänsten från Windows XP-enheter efter detta datum kan du förvänta dig att användarupplevelsen försämras med tiden. Användare som har enheter med mindre minne och kör Windows XP och Internet Explorer 8 får en kraftigt försämrad webbläsarupplevelse med Office 365.

Office Service Pack och offentliga uppdateringar från Microsoft

Microsofts Service Pack Support Lifecycle-policy kräver att du installerar Office Service Pack inom 12 månader efter lanseringen. Office 365 kräver att du följer den här policyn.

Automatiska offentliga uppdateringar innehåller viktiga säkerhetsrelaterade korrigeringar för Microsoft-produkter. Office 365 rekommenderar starkt att kunderna accepterar automatiska uppdateringar från Microsoft både för att säkerställa deras miljöer och för att få den bästa upplevelsen med Office 365. Office 365 ProPlus och Lync Basic-användare kan bara skjuta upp installationen av uppdateringar i 12 månader efter lanseringen.

Systemkraven för Office 365-abonnemang

Funktion

Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Education A2

Office 365 Government G1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Education A3

Office 365 Government G3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A4

Office 365 Government G4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Government K1

Utformad för att fungera med Internet Explorer 11

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utformad för att fungera med Internet Explorer 10

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utformad för att fungera med Internet Explorer 9

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Utformad för att fungera med Internet Explorer 8

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Utformad för att fungera med den aktuella eller omedelbart föregående versionen av Firefox

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utformad för att fungera med den senaste versionen av Google Chrome

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utformad för att fungera med den senaste versionen av Safari

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utformad för att fungera med Office 365 ProPlus

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utformad för att fungera med Office Professional Plus 2013

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utformad för att fungera med Office Professional Plus 2010

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utformad för att fungera med Office-klienter i utökad support

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ett specifikt operativsystem krävs 1

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Installationen av Office Service Pack krävs inom 12 månader efter lanseringen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

1   Office 365 kan inte användas med något operativsystem som inte stöds av tillverkaren.

Gäller för: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk