Synkronisera med en SharePoint-uppgiftslista

I Project kan du synkronisera en lista med uppgifter med SharePoint – utan att behöva använda . De andra gruppmedlemmarna kan visa schemat och uppdatera det de arbetar med i SharePoint. Och vice versa

Synkronisera ett projekt med en ny SharePoint-webbplats

I stegen nedan förutsätts det att du har ett projekt öppet i Project, men att du inte har skapat en SharePoint-webbplats för det än.

 1. Klicka på Arkiv > Spara i Project.

 2. Markera Ny SharePoint-webbplats i listan Synkronisera med.

 3. Skriv in ett namn i rutan Projektnamn.

 4. Lägg till adressen till den SharePoint-aktivitetslista som du vill synkronisera projektet med i listan Webbplatsadress.

  Obs!    Använd inte en adress som innehåller namnet på aktivitetslistan i det här stadiet. Den delen läggs till automatiskt i Project.

  Bild av hur du synkroniserar ett projekt med en ny SharePoint-webbplats

  1. Klicka på Spara.

Nu händer följande: När du klickar på Spara skapas det en ny SharePoint-webbplats för projektet. Om du ändrar aktiviteterna i Project reflekteras ändringarna i SharePoint, och omvänt.

Synkronisera ett projekt med en befintlig SharePoint-webbplats

I stegen nedan förutsätts det att du har ett tomt schema öppet i Project, men att alla aktiviteter som du vill synkronisera projektet med ligger på en SharePoint-webbplats någonstans.

 1. Klicka på Arkiv > Spara i Project.

 2. Markera Befintlig SharePoint-webbplats i listan Synkronisera med.

 3. Skriv in adressen till den SharePoint-aktivitetslista som du vill importera i rutan Webbplatsadress.

  Obs!    Använd inte en adress som innehåller namnet på aktivitetslistan. Den delen läggs till automatiskt i Project.

 4. Klicka på Verifiera webbplats.

 5. Skriv in eller markera ett namn på den aktivitetslista som du vill synkronisera projektet med i rutan Aktivitetslista.

Spara projektet i SharePoint

 1. Klicka på Spara.

När du klickar på Spara visas SharePoint-aktivitetslistan även i Project. Om du ändrar aktivitetslistan i Project reflekteras ändringarna i SharePoint, och omvänt.

Synkroniseras inte aktivitetslistorna?

I tabellen nedan finns exempel på situationer som kan göra att aktiviteter i Project inte synkroniseras med SharePoint-aktivitetslistan.

Problem

Förklaring

Begränsningar av aktivitetssynkroniseringen

Du bör inte synkronisera mer än 1 000 aktiviteter för ett projekt. Om du behöver synkronisera mer än 1 000 aktiviteter bör du överväga att dela upp projektet i flera mindre projekt, och sedan synkronisera projekten separat.

Obligatoriska fält i SharePoint

Om en projektplan saknar ett fält som är obligatoriskt i SharePoint går det inte att synkronisera planen. Lägg därför till det obligatoriska fältet som ett anpassat fält i Project.

Ett Project-fält innehåller en formel

SharePoint-fälten stöder inte formler. Försök att ta bort formeln från fältet i Project och synkronisera om.

Sammanfattningsaktiviteternas namn

I SharePoint förutsätts det att sammanfattningsaktiviteterna ska omvandlas till mappar på webbplatsen. Det innebär att tecken som inte är tillåtna i mappnamn inte heller får ingå i sammanfattningsaktiviteternas namn: . / : * ? < > |

Kontrollera att inget av dessa tecken förekommer i namnen på sammanfattningsaktiviteterna i Project.

Överst på sidan

Gäller för: Project Professional 2013, Project Pro for Office 365Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk