Synkronisera med en SharePoint-uppgiftslista

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Project Professional 2013 kan synkronisera en lista över aktiviteter med SharePoint – utan att använda Project Web App. Gruppmedlemmarna kan visa schemat och uppdatera sitt arbete i SharePoint och visas ändringarna i projektet. Och vice versa.

Tips: Har mer än 100 aktiviteter att synkronisera? I så fall förväntar du dig att gå lite långsammare. Första gången du synkroniserar blir långsammare än normalt. Om du har många ändringar, många anpassade fält eller en mängd uppgifter läggs till eller tas bort som kommer också långsam saker nedåt.

Synkronisera ett projekt med en ny SharePoint-webbplats

I stegen nedan förutsätts det att du har ett projekt öppet i Project, men att du inte har skapat en SharePoint-webbplats för det än.

 1. Klicka på Arkiv > Spara i Project.

 2. Markera Ny SharePoint-webbplats i listan Synkronisera med.

 3. Skriv in ett namn i rutan Projektnamn.

 4. Lägg till adressen till den SharePoint-aktivitetslista som du vill synkronisera projektet med i listan Webbplatsadress.

  Obs!: I detta skede inte använda en adress som innehåller namnet på uppgiftslistan. Denna del läggs automatiskt i Project.

  Bild av hur du synkroniserar ett projekt med en ny SharePoint-webbplats

 5. Klicka på Spara.

Här är vad som händer: När du klickar på Spara, skapas en ny SharePoint-webbplats för projektet. Ändringar du gör i aktiviteter i projektet återspeglas i SharePoint och vice versa.

Detta kan ta flera minuter om du har en mängd uppgifter.

Synkronisera ett projekt med en befintlig SharePoint-webbplats

I stegen nedan förutsätts det att du har ett tomt schema öppet i Project, men att alla aktiviteter som du vill synkronisera projektet med ligger på en SharePoint-webbplats någonstans.

Obs!: Vad händer om synkronisering av ett befintligt projekt till en befintlig SharePoint-webbplats? Detta stöds inte. Antingen måste du ha en tom projektplan eller en tom uppgiftslista. Projektet kommer inte sammanfoga två listor över aktiviteter under den inledande synkronisering. När du har konfigurerat synkroniseringen med hjälp av anvisningarna i den här artikeln, kan du göra ändringar i någon av listorna och ändringarna kommer att tillämpas på båda ställena.

 1. Klicka på Arkiv > Spara i Project.

 2. Markera Befintlig SharePoint-webbplats i listan Synkronisera med.

 3. Skriv in adressen till den SharePoint-aktivitetslista som du vill importera i rutan Webbplatsadress.

  Obs!:  Använd inte en adress som innehåller namnet på aktivitetslistan. Den delen läggs till automatiskt i Project.

 4. Klicka på Verifiera webbplats.

 5. Skriv in eller markera ett namn på den aktivitetslista som du vill synkronisera projektet med i rutan Aktivitetslista.

  Spara projektet i SharePoint

 6. Klicka på Spara.

Här är vad som händer: När du klickar på Spara visas nu i SharePoint-uppgiftslistan i projektet. Ändringar i listan över aktiviteter i projektet återspeglas i SharePoint och vice versa.

Detta kan ta flera minuter om du har en mängd uppgifter.

Aktiviteter som inte synkroniseras?

I tabellen nedan finns exempel på situationer som kan göra att aktiviteter i Project inte synkroniseras med SharePoint-aktivitetslistan.

Problem

Förklaring

Begränsningar av aktivitetssynkroniseringen

Du bör inte synkronisera mer än 1 000 aktiviteter för ett projekt. Om du behöver synkronisera mer än 1 000 aktiviteter bör du överväga att dela upp projektet i flera mindre projekt, och sedan synkronisera projekten separat.

Projekt med över 100 aktiviteter kommer att synkroniseras, men det kan ta flera minuter.

Obligatoriska fält i SharePoint

Om en projektplan saknar ett fält som är obligatoriskt i SharePoint går det inte att synkronisera planen. Lägg därför till det obligatoriska fältet som ett anpassat fält i Project.

Obs!: Obligatoriska fält i SharePoint kan variera beroende på hur ditt företag har ställt in i uppgiftslistan. Om du är osäker på vilka fält som krävs, kan du försöka lägga till en uppgift i uppgiftslistan på SharePoint-webbplatsen. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Ett Project-fält innehåller en formel

SharePoint-fälten stöder inte formler. Försök att ta bort formeln från fältet i Project och synkronisera om.

Sammanfattningsaktiviteternas namn

SharePoint förutsätter sammanfattningsaktiviteter blir mappar på webbplatsen, så att den inte tillåter tecken som inte tillåts i mappar: . /:*?<>|

Kontrollera att inget av dessa tecken förekommer i namnen på sammanfattningsaktiviteterna i Project.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×