Synkronisera med en SharePoint-uppgiftslista

I Project kan du synkronisera en lista med uppgifter med SharePoint – utan att behöva använda Project Web App. De andra gruppmedlemmarna kan visa schemat och uppdatera det de arbetar med i SharePoint. Och vice versa

Synkronisera ett projekt med en ny SharePoint-webbplats

I stegen nedan förutsätts det att du har ett projekt öppet i Project, men att du inte har skapat en SharePoint-webbplats för det än.

 1. Klicka på Arkiv > Spara i Project.

 2. Markera Ny SharePoint-webbplats i listan Synkronisera med.

 3. Skriv in ett namn i rutan Projektnamn.

 4. Lägg till adressen till den SharePoint-aktivitetslista som du vill synkronisera projektet med i listan Webbplatsadress.

  Obs!    Använd inte en adress som innehåller namnet på aktivitetslistan i det här stadiet. Den delen läggs till automatiskt i Project.

  Bild av hur du synkroniserar ett projekt med en ny SharePoint-webbplats

  1. Klicka på Spara.

Nu händer följande: När du klickar på Spara skapas det en ny SharePoint-webbplats för projektet. Om du ändrar aktiviteterna i Project reflekteras ändringarna i SharePoint, och omvänt.

Synkronisera ett projekt med en befintlig SharePoint-webbplats

I stegen nedan förutsätts det att du har ett tomt schema öppet i Project, men att alla aktiviteter som du vill synkronisera projektet med ligger på en SharePoint-webbplats någonstans.

 1. Klicka på Arkiv > Spara i Project.

 2. Markera Befintlig SharePoint-webbplats i listan Synkronisera med.

 3. Skriv in adressen till den SharePoint-aktivitetslista som du vill importera i rutan Webbplatsadress.

  Obs!    Använd inte en adress som innehåller namnet på aktivitetslistan. Den delen läggs till automatiskt i Project.

 4. Klicka på Verifiera webbplats.

 5. Skriv in eller markera ett namn på den aktivitetslista som du vill synkronisera projektet med i rutan Aktivitetslista.

Spara projektet i SharePoint

 1. Klicka på Spara.

När du klickar på Spara visas SharePoint-aktivitetslistan även i Project. Om du ändrar aktivitetslistan i Project reflekteras ändringarna i SharePoint, och omvänt.

Synkroniseras inte aktivitetslistorna?

I tabellen nedan finns exempel på situationer som kan göra att aktiviteter i Project inte synkroniseras med SharePoint-aktivitetslistan.

Problem

Förklaring

Begränsningar av aktivitetssynkroniseringen

Du bör inte synkronisera mer än 1 000 aktiviteter för ett projekt. Om du behöver synkronisera mer än 1 000 aktiviteter bör du överväga att dela upp projektet i flera mindre projekt, och sedan synkronisera projekten separat.

Obligatoriska fält i SharePoint

Om en projektplan saknar ett fält som är obligatoriskt i SharePoint går det inte att synkronisera planen. Lägg därför till det obligatoriska fältet som ett anpassat fält i Project.

Ett Project-fält innehåller en formel

SharePoint-fälten stöder inte formler. Försök att ta bort formeln från fältet i Project och synkronisera om.

Sammanfattningsaktiviteternas namn

I SharePoint förutsätts det att sammanfattningsaktiviteterna ska omvandlas till mappar på webbplatsen. Det innebär att tecken som inte är tillåtna i mappnamn inte heller får ingå i sammanfattningsaktiviteternas namn: . / : * ? < > |

Kontrollera att inget av dessa tecken förekommer i namnen på sammanfattningsaktiviteterna i Project.

Överst på sidan

Gäller för: Project Professional 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk