Svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

När du svarar på ett e-postmeddelande läggs avsändaren för det ursprungliga meddelandet automatiskt till i rutan Till. Om du använder alternativet Svara alla skapas ett meddelande och avsändaren och alla eventuella övriga mottagare av det ursprungliga meddelandet läggs till som mottagare. Oavsett vilket alternativ du använder kan du ändra mottagarna i rutorna rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia.

När du vidarebefordrar ett meddelande är rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia tomma, och du måste ange minst en mottagare.

Svara till avsändaren eller andra mottagare

Du kan välja att endast skicka svar till avsändaren av ett e-postmeddelande, eller till valfri kombination av de mottagare som finns på raderna Till och Kopia. Du kan också lägga till nya mottagare.

 1. Klicka på Svara eller Svara alla i gruppen Svara på fliken Start eller fliken Meddelande.

  Obs!   Vilken flik du kan använda beror på om meddelandet är markerat i meddelandelistan, eller om du har öppnat det i ett eget fönster.

  Om du vill ta bort ett namn från raden Till eller raden Kopia klickar du på namnet och trycker på DELETE. Om du vill lägga till en mottagare klickar du i rutan Till, Kopia eller Hemlig kopia och skriver in mottagarens adress.

  Mer information om rutorna Kopia och Hemlig kopia

  Kopia innebär att en kopia av e-postmeddelandet skickas till den person eller de personer som du anger i den här rutan i Outlook. Andra mottagare kan se dessa mottagares namn.

  Hemlig kopia innebär att en kopia av e-postmeddelandet skickas till den person eller de personer du anger i rutan. Andra mottagare kan inte se dessa mottagares namn. Om rutan Hemlig kopia inte visas när du skapar ett meddelande kan du lägga till den genom att klicka på fliken Alternativ, och därefter klicka på Hemlig kopia i gruppen Visa fält.

 2. Skriv meddelandet.

 3. Klicka på Skicka.

  Tips   Var försiktig när du använder alternativet Svara alla, framför allt om du svarar till många mottagare eller distributionslistor. Oftast fungerar det bäst att använda Svara och sedan lägga till de mottagare som behöver få meddelandet, eller att använda Svara alla men ta bort de mottagare och distributionslistor som inte har intresse av meddelandet.

Överst på sidan

Vidarebefordra ett meddelande

När du vidarebefordrar ett meddelande medföljer alla eventuella bifogade filer som fanns i det ursprungliga meddelandet. Information om hur du lägger till fler bifogade filer finns i Bifoga en fil eller ett annat objekt i ett e-postmeddelande.

 1. Klicka på Vidarebefordra i gruppen Svara på fliken Start eller fliken Meddelande.

  Obs!   Vilken flik du kan använda beror på om meddelandet är markerat i meddelandelistan, eller om du har öppnat det i ett eget fönster.

 2. Ange mottagarnas namn i rutorna Till, Kopia eller Hemlig kopia.

  Mer information om rutorna Kopia och Dold kopia

  Kopia innebär att en kopia av e-postmeddelandet skickas till den person eller de personer som du anger i den här rutan i Outlook. Andra mottagare kan se dessa mottagares namn.

  Hemlig kopia innebär att en kopia av e-postmeddelandet skickas till den person eller de personer du anger i rutan. Andra mottagare kan inte se dessa mottagares namn. Om rutan Hemlig kopia inte visas när du skapar ett meddelande kan du lägga till den genom att klicka på fliken Alternativ, och därefter klicka på Hemlig kopia i gruppen Visa fält.

 3. Skriv meddelandet.

 4. Klicka på Skicka.

Tips   Om du vill vidarebefordra två eller fler meddelanden som ett enda meddelande till samma mottagare markerar du ett av meddelandena i E-post och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga meddelandena. Klicka sedan på Vidarebefordra i gruppen Svara på fliken Start. Varje meddelande vidarebefordras som en bifogad fil i ett nytt meddelande.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk