Svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du svarar på ett e-postmeddelande läggs automatiskt avsändaren av det ursprungliga meddelandet i rutan till. På samma sätt när du använder Svara alla ett meddelande skapas och adresserat till avsändaren och fler mottagare av originalmeddelandet. Beroende på vilket som du väljer kan du ändra mottagare i rutorna till, kopia och Hemlig kopia.

När du vidarebefordrar ett meddelande är rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia tomma, och du måste ange minst en mottagare.

Svara till avsändaren eller andra mottagare

Du kan välja att endast skicka svar till avsändaren av ett e-postmeddelande, eller till valfri kombination av de mottagare som finns på raderna Till och Kopia. Du kan också lägga till nya mottagare.

 1. Klicka på Svara eller Svara alla i gruppen Svara på fliken Start eller fliken Meddelande.

  Gruppen Svara i menyfliksområdet

  Obs!: Vilken flik du kan använda beror på om meddelandet är markerat i meddelandelistan, eller om du har öppnat det i ett eget fönster.

  Om du vill ta bort ett namn från raden Till eller raden Kopia klickar du på namnet och trycker på DELETE. Om du vill lägga till en mottagare klickar du i rutan Till, Kopia eller Hemlig kopia och skriver in mottagarens adress.

  Mer information om rutorna kopia och Hemlig kopia

  Kopia innebär att en kopia av e-postmeddelandet skickas till den person eller de personer som du anger i den här rutan i Outlook. Andra mottagare kan se dessa mottagares namn.

  Hemlig kopia är kortskrift Hemlig kopia. Om du lägger till en mottagare i den här rutan i ett e-postmeddelande skickas en kopia av meddelandet till den mottagaren och mottagarens namn visas inte för andra mottagare av meddelandet. Om rutan Hemlig kopia inte visas när du skapar ett meddelande kan du lägga till det genom att klicka på fliken Alternativ och klicka sedan på Hemlig kopia i gruppen Visa fält.

 2. Skriv meddelandet.

 3. Klicka på Skicka.

  Tips: Var försiktig när du klickar på Svara alla, särskilt när det finns distributionslistor eller många mottagare i ditt svar. Det är ofta bättre att använda svar och sedan lägga till nödvändiga mottagare, eller använda Svara alla men ta bort onödiga mottagare och distributionslistor.

Överst på sidan

Vidarebefordra ett meddelande

När du vidarebefordrar ett meddelande innehåller meddelandet bifogade filer som ingår i det ursprungliga meddelandet. Se bifoga en fil eller ett annat objekt i ett e-postmeddelandemed bifogade filer.

 1. Klicka på Vidarebefordra i gruppen Svara på fliken Start eller fliken Meddelande.

  Obs!: Vilken flik du kan använda beror på om meddelandet är markerat i meddelandelistan, eller om du har öppnat det i ett eget fönster.

 2. Ange mottagarnas namn i rutorna Till, Kopia eller Hemlig kopia.

  Mer information om rutorna kopia och Hemlig kopia

  Kopia innebär att en kopia av e-postmeddelandet skickas till den person eller de personer som du anger i den här rutan i Outlook. Andra mottagare kan se dessa mottagares namn.

  Hemlig kopia är kortskrift Hemlig kopia. Om du lägger till en mottagare i den här rutan i ett e-postmeddelande skickas en kopia av meddelandet till den mottagaren och mottagarens namn visas inte för andra mottagare av meddelandet. Om rutan Hemlig kopia inte visas när du skapar ett meddelande kan du lägga till det genom att klicka på fliken Alternativ och klicka sedan på Hemlig kopia i gruppen Visa fält.

 3. Skriv meddelandet.

 4. Klicka på Skicka.

Tips: Om du vill vidarebefordra två eller flera meddelanden till samma mottagare som ett meddelande i e-post, klicka på något av meddelandena, trycker du på CTRL och klicka sedan på varje ytterligare meddelande. Klicka på fliken Start i gruppen Svaraframåt. Varje meddelande vidarebefordras som bifogade filer i ett nytt meddelande.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×