Svara automatiskt på e-postmeddelanden utan att använda ett Exchange Server-konto

Obs!    Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto i Microsoft Outlook 2010 ska du använda funktionen Autosvar. Se Svara automatiskt på meddelanden (tidigare Frånvarohanteraren). Den här artikeln är avsedd för alla andra typer av e-postkonton, till exempel Windows Live Hotmail, POP3 och IMAP.

Hur vet jag om jag använder ett Microsoft Exchange Server-konto?

Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen. På fliken E-post visas en kontolista med information om vilken typ av konto respektive konto är. Om Microsoft Exchange inte visas använder du inte ett Exchange Server-konto.

Exempel på ett Exchange-konto i dialogrutan med kontoinställningar

Du kan konfigurera Outlook 2010 så att ett automatiskt svar skickas till några eller alla personer som skickar e-postmeddelanden till dig.

Du kan kombinera en e-postmall med regler i Outlook och återskapa funktioner för Autosvar som annars endast är tillgängligt med Exchange Server-konton.

Viktigt!    Den här funktionen är tillgänglig i Outlook 2010 från och med Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Steg 1: Skapa en meddelandemall

Tips    Hämta en formell eller informell mall för frånvaromeddelanden från Microsoft Office.com.

 1. Klicka på Nytt e-postmeddelande i gruppen Nytt på fliken Start.

 2. Skriv den text du vill skicka som automatiskt svar i meddelandet.

 3. Klicka på fliken Arkiv i meddelandefönstret och klicka sedan på Spara som.

 4. Klicka på Outlook-mall (*.oft) i listan Filformat i dialogrutan Spara som.

 5. I rutan Filnamn skriver du ett namn på meddelandemallen och klickar på Spara.

Överst på sidan

Steg 2: Skapa en regel som automatiskt svarar på nya e-postmeddelanden

Gör något av följande:

 1. Klicka på Regler i gruppen Flytta på fliken Start, och klicka sedan på Hantera regler och aviseringar.

 2. Klicka på Ny regel i dialogrutan Regler och aviseringar.

 3. Under Börja med en tom regel klickar du på Tillämpa regler för meddelanden jag mottar och sedan på Nästa.

 4. Markera alla villkor du vill ha med under Vilka villkor vill du ha med? och klicka sedan på Nästa . Vanligtvis behöver du inte markera några alternativ.

 5. Under Vad vill du göra med meddelandet? markerar du kryssrutan svara med en specifik mall.

 6. Klicka på en specifik mall under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde).

 7. Klicka på Användarmallar i filsystem i rutan Leta i i dialogrutan Välj en svarsmall.

 8. Markera mallen som du skapade i föregående avsnitt eller någon annan du har skapat eller hämtat och klicka sedan på Öppna.

 9. Klicka på Nästa.

 10. Markera kryssrutorna för eventuella undantag från regeln om automatiskt svar. Det vanligaste är att inga undantag läggs till.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Skriv ett namn på regeln under Steg 1: Ange ett namn för denna regel och klicka sedan på Slutför.

Viktigt!    För att Regelguiden ska kunna skicka svar automatiskt måste Outlook vara aktiverat och konfigurerat så att det regelbundet kontrollerar om det finns nya meddelanden.

Regeln svara med en specifik mall i Regelguiden gör att ditt automatiska svar bara skickas en gång till varje avsändare under en viss session. En session inleds varje gång du startar Outlook och avslutas när du stänger programmet. Regeln förhindrar att flera likadana svar skickas till samma avsändare om du får flera meddelanden från samma person. Under en session sparas en lista över vilka användare som har fått svar. Om du stänger och startar om Outlook kommer listan med avsändare som fått ett automatiskt svar att återställas.

Tips    Du kan skapa en Outlook-uppgift eller att göra-påminnelse så att du kommer ihåg att inaktivera regeln när du inte vill skicka automatiska svar.

Överst på sidan

Inaktivera automatiska svar

Om du vill inaktivera en regel som används för automatiska svar gör du följande:

 1. Klicka på Regler i gruppen Flytta på fliken Start, och klicka sedan på Hantera regler och aviseringar.

Avmarkera kryssrutan för den regel du vill inaktivera under Regel på fliken E-postregler.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk