Office
Logga in

Summera värden i en pivottabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill aggregera (summera) värden i en pivottabell kan du använda summeringsfunktioner som Summa, Antal och Medelvärde.

Funktionen Summa används som standard för numeriska värdefält som du placerar i din pivottabell, men så här gör du för att välja en annan summeringsfunktion:

  1. Högerklicka på värdefältet du vill ändra i pivottabellen och klicka sedan på Summera värden efter.

Ett numeriskt värdefält i en pivottabell använder Summa som standard

  1. Klicka på summeringsfunktionen du vill ha.

Obs!: Summeringsfunktioner är inte tillgängliga i Pivottabeller som baseras på källdata från Online Analytical Processing (OLAP).

Summeringsfunktioner

Använd den här sammanfattande f unktion :

Att beräkna :

Sum

De summerade värdena. Den används som standard för värdefält som har numeriska värden. Om fältet innehåller tomma eller icke-numeriska (text, datum eller booleska) värden när du placerar det i området Värden i fältlistan använder pivottabellen funktionen Antal för fältet.

När du har placerat fält i området Värden kan du ändra summeringsfunktionen till Summa och alla tomma eller icke-numeriska värden ändras till 0 i pivottabellen så att de kan summeras.

Antal

Antalet inte är tomma värden. Summeringsfunktionen fungerar på samma sätt som funktionen ANTALV. Antal används som standard för värdefält som har icke-numeriska värden eller tomma celler.

Medel

Värdenas medelvärde.

Max

Det största värdet.

Min

Det minsta värdet.

Produkt

Produkten av värdena.

STDAV

En uppskattning av standardavvikelsen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

STDAVP

Standardavvikelsen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

VARIANS

En uppskattning av variansen i en population där urvalet är en delmängd av hela populationen.

VARIANSP

Variansen för en population, där populationen är alla data som ska summeras.

Distinkt antal

Antalet unika värden. Den här summeringsfunktionen fungerar bara när du använder datamodell i Excel.

Mer om pivottabeller

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×