Summera siffrorna i en kolumn i en upprepande tabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du infogar en upprepande tabell i en formulärmall lägger Microsoft Office InfoPath automatiskt till en rubrikrad högst upp i tabellen så att du kan skriva etiketter för tabellkolumnerna. Du kan välja att lägga till en sidfotsrad längst ned i den upprepande tabellen. Sidfotsrader används vanligen när man vill visa en löpande summa under en sifferkolumn. I en sidfotsrad kan du till exempel lägga till en textruta som beräknar en summa under en utgiftskolumn i en formulärmall för utgiftsrapporter. Om du vill summera värdena i kolumnen associerar du funktionen summa med textrutan för summan i sidfotsraden.

Upprepande tabell med röd ruta runt textrutan Totalt

I den här artikeln

Steg 1: Lägga till en fotnotsraden i en upprepande tabell

Steg 2: Lägga till en Total textruta i fotnotsraden

Steg 3: Summera en kolumn med tal i upprepande tabell

Steg 1: Lägga till en sidfotsrad i en upprepande tabell

 1. Dubbelklicka på etiketten Repeterande tabell under tabellen på formulärmallen.

 2. Klicka på fliken Visa.

 3. Markera kryssrutan Inkludera sidfot under Alternativ.

  Tips: Om du vill lägga till ytterligare tabellsidfötter i slutet av en upprepande tabell högerklickar du på en tom cell i den första sidfotsraden som du infogat, pekar på Infoga på snabbmenyn och klickar sedan på Rader ovanför eller Rader nedanför.

Överst på sidan

Steg 2: Lägga till en textruta för summan i sidfotsraden

När du lagt till en sidfotsrad i den upprepande tabellen kan du lägga till en textruta för summan i sidfotsraden.

Obs!: Lägg till textrutan för summan i sidfotsraden och inte i dataraden eftersom formulärets användare kan lägga till flera instanser av dataraden och rutan för summan då skulle visas på flera ställen i användarens formulär.

 1. I sidfotsraden klickar du på cellen i kolumnen där du vill lägga till rutan för summan.

 2. Klicka på TextrutaInfoga-menyn.

  Tips: Du kan använda en RTF-ruta eller en resultatruta istället för en textruta. Resultatrutor visar endast data (data sparas inte). Därför bör du använda resultatrutor endast om du inte tänker använda den beräknade summan i en annan beräkning eller spara den som en del av formulärmallen.

 3. Klicka i cellen direkt till vänster om cellen där du infogade textrutan i sidfotsraden. Det är här du lägger till textrutans etikett.

 4. Skriv Summa: och markera sedan texten.

 5. Klicka på Högerjustera Text Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

 6. Dubbelklicka på textrutan som du lade till i steg 2.

 7. Klicka på fliken Data.

 8. I rutan Fältnamn skriver du en etikett, till exempel totalaUtgifter.

 9. Byt datatyp från Text (string) till Decimal (double) i listan Datatyp. Då kan du visa siffror med decimaler, till exempel 1234,12 kr.

 10. Klicka på knappen Format.

 11. Klicka på Valuta under Format i dialogrutan Decimalformat och välj sedan den valuta du vill använda.

Överst på sidan

Steg 3: Summera siffrorna i en kolumn i den upprepande tabellen

Om du använder en upprepande tabell för att samla numeriska data från användare kan du använda funktionen summa när du vill summera de siffror som användarna anger i en tabell. Det spelar ingen roll hur många rader som användarna lägger till i tabellen när de fyller i formuläret eller hur många siffror de anger. Så länge de använder funktionen summa anpassas det beräknade värdet till textrutan.

Formler lagras i fält i datakälla och visas i de kontroller som är bundna till dessa fält. När du utformar en formulärmall kan skapa du en formel som summerar en kolumn med tal i en upprepande tabell med hjälp av en textruta, RTF-ruta eller uttrycksrutan.

 1. Dubbelklicka på textrutan som du infogade i sidfotsraden.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Infoga formel Bild av knapp under Standardvärde.

 4. Klicka på Infoga funktion i dialogrutan Infoga formel.

 5. Klicka på Matematik i listan Kategorier.

 6. Klicka på summa i listan Funktioner och klicka sedan på OK när du vill återvända till dialogrutan Infoga formel.

  Vid det här laget bör du se följande formel i dialogrutan Infoga formel.

  Formeln Summa som den ser ut i dialogrutan Infoga formel

 7. Dubbelklicka på texten inom parentes i rutan Formel.

  Dialogrutan Markera ett fält eller en grupp visas.

 8. Klicka på det fält i listan Datakälla vars värden du vill summera.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×