Summera i rapporter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I alla rapporter som innehåller tal kan du använda summor, medelvärden, procent eller löpande summor för att göra data lättare. I den här artikeln beskrivs hur du lägger till de här elementen i rapporten.

I den här artikeln

Typer av mängderna som du kan lägga till en rapport

Lägga till en summa eller annan beräkning i layoutvyn

Lägga till en summa eller annan beräkning i designvyn

Beräkna en löpande summering (ackumulerad summa)

Typer av mängderna som du kan lägga till en rapport

I tabellen nedan beskrivs de olika typerna av mängdfunktioner i Microsoft Office Access 2007 som du kan lägga till i en rapport.

Beräkning

Beskrivning

Funktion

Summa

Summan av alla tal i kolumnen.

Summa()

Medel

Medelvärdet av alla tal i kolumnen.

Medel()

Antal

Antalet objekt i kolumnen.

Antal()

Största värde

Det högsta numeriska eller alfabetiska värdet i kolumnen.

Max()

Lägsta värde

Det lägsta numeriska eller alfabetiska värdet i kolumnen.

Min()

Standardavvikelse

En uppskattning av standardavvikelsen inom en mängd med värden i kolumnen.

Stdav()

Varians

En uppskattning av variansen inom en mängd med värden i kolumnen.

Varians()

Överst på sidan

Lägga till en summa eller annan beräkning i layoutvyn

Det går snabbast att lägga till summor, medelvärden och andra mängdfunktioner i rapporten med hjälp av layoutvyn.

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klicka sedan på Layoutvyn Bild av knapp .

 2. Klicka i det fält som du vill summera. Om du till exempel vill lägga till en summa i en kolumn med siffror, klickar du på en av siffrorna i kolumnen.

 3. Klicka på summor på fliken Format i gruppen gruppering / summor. Bild av knapp

 4. Klicka på den typ av mängdfunktion som du vill lägga till för fältet.

Office Access 2007 lägger till en textruta till avsnittet rapportfoten och anger egenskapen Kontrollkälla till ett uttryck som utför beräkningen som du vill använda. Om det finns några grupperingsnivåer i rapporten, läggs även en textruta som utför samma beräkningen så att varje grupp sidfotsavsnitt.

Mer information om hur du skapar grupperingsnivåer i rapporter finns i artikeln Skapa en grupperad rapport eller sammanfattningsrapport.

Överst på sidan

Lägga till en summa eller annan beräkning i designvyn

I designvyn får du större kontroll över placeringen och utseendet på summorna. I grupperade rapporter kan du placera summor och andra mängdfunktioner i huvudet eller foten på respektive grupp. Mängdfunktioner som gäller för hela rapporten kan placeras i rapporthuvudet eller rapportfoten.

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

 2. Klicka i det fält som du vill summera. Om du till exempel vill lägga till en summa i en kolumn med siffror, klickar du på en av siffrorna i kolumnen.

 3. Klicka på summor Bild av knapp på fliken Design i gruppen gruppering / summor.

 4. Klicka på den typ av mängdfunktion som du vill lägga till för fältet.

Office Access 2007 lägger till en textruta till avsnittet rapportfoten och anger egenskapen Kontrollkälla till ett uttryck som utför beräkningen som du vill använda. Om det finns några grupperingsnivåer i rapporten, läggs även en textruta som utför samma beräkningen så att varje grupp sidfotsavsnitt.

Mer information om hur du skapar grupperingsnivåer i rapporter finns i artikeln Skapa en grupperad rapport eller sammanfattningsrapport.

Överst på sidan

Beräkna en löpande summering (ackumulerad summa)

I Office Access 2007 kan du skapa en löpande summering i en rapport. En löpande summering är en summa som ackumuleras från post till post i en grupp, eller i hela rapporten.

Löpande summering i en rapport

Skapa en löpande summering

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

 2. Klicka på Textruta på fliken Design i gruppen kontroller. Bild av knapp

 3. Klicka i avsnittet detalj, ett avsnitt i grupphuvudet eller gruppfoten avsnittet ska skapa en textruta.

  Om en etikett visas bredvid textrutan tar du bort den eller ändrar texten till ett beskrivande värde.

 4. Markera textrutan. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 5. Klicka på fliken Data. Skriv fältnamnet eller uttrycket som du vill skapa den löpande summeringen för i egenskapsrutan Kontrollkälla.

  Skriver utökat pris i fältet utökat pris eller på gruppnivå, Skriv till exempel uttrycket =Sum([ExtendedPrice]).

 6. Klicka i egenskapsrutan Löpande summering.

 7. Klicka på pilen i egenskapsrutan och gör sedan något av följande sätt:

  • Om du vill att den löpande summeringen ska återställas till 0 när nästa högre grupperingsnivå påträffas, väljer du Över grupper i listan.

  • Om du vill att den löpande summeringen ska ackumuleras till slutet på rapporten väljer du Över alla i listan.

 8. Stäng egenskapslistan.

Obs!: När du anger egenskapen Löpande summering till Över alla, kan du upprepa totalsumman i rapportfoten. Skapa en textruta i rapportfoten och ange egenskapen Kontrollkälla till namnet på textrutan som beräknar den löpande summeringen, till exempel =[Orderbelopp].

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×