Styra när externa referenser (länkar) ska uppdateras

När du skapar externa referenser (även kallade länkar) kan du välja om och när de externa referenserna ska uppdateras. Om någon annan har ändrat värdet i en cell söker inte Microsoft Excel efter det nya värdet automatiskt.

Lära mig mer om externa referenser

Den arbetsbok som innehåller länkarna kallas målarbetsboken, och den arbetsbok som är kopplad till den kallas källarbetsboken. Om den arbetsbok som du har öppnat (som även kallas målfil) innehåller länkar till andra arbetsböcker eller filer (kallas källfiler) och källfilerna har ändrats, kan det hända att länkarna i arbetsboken du öppnar innehåller inaktuell information.

Arbetsboken innehåller länkar

1. Målarbetsboken innefattar den externa referensen.

2. Den externa referensen (eller länken) är en referens till ett cellområde i källarbetsboken.

3. Källarbetsboken innehåller cellen och det verkliga värdet som hämtas och infogas i målarbetsboken.

Styra länkar till andra arbetsböcker

När både källarbetsboken och målarbetsboken är öppna på samma dator uppdateras länkarna automatiskt. När du öppnar en målarbetsbok och källarbetsboken inte är öppen, kan du tillfrågas om du vill uppdatera länkarna. Du kan styra om det här meddelandet ska visas eller inte, och om alla länkarna ska uppdateras om frågan inte visas. Du kan också välja att bara uppdatera en del av länkarna om arbetsboken innehåller mer än en länk.

Uppdatera alla länkar eller ingen alls manuellt i en arbetsbok

 1. Stäng alla arbetsböcker. Om en källarbetsbok är öppen och andra stängda blir uppdateringen inte konsekvent.

 2. Öppna arbetsboken som innehåller länkarna.

 3. Om du vill uppdatera länkarna klickar du på Alternativ och klicka sedan på Aktivera innehållet.

Uppdatera endast en del av länkarna manuellt till andra arbetsböcker

 1. Stäng alla arbetsböcker.

 2. Öppna arbetsboken som innehåller länkarna.

 3. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Dataanslutningar

 4. Klicka på det länkade objekt som du vill uppdatera i listan Källa.

  Håll ned Ctrl och klicka på varje länkat objekt om du vill markera flera länkar.

  Tryck på Ctrl+A om du vill markera alla länkar.

 5. Klicka på Uppdatera värden.

Styra startmeddelandet om uppdatering av länkarna

Du kan välja om länkarna ska uppdateras automatiskt vid programstarten eller efter programstarten.

Fråga inte om länkarna ska uppdateras i den här arbetsboken för jag vill själv styra om länkarna ska uppdateras

Varning!: Det här alternativet påverkar alla användare av arbetsboken. Om du väljer att inte uppdatera länkarna och att inte visa något meddelande kommer användarna inte att veta om informationen är inaktuell.

 1. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 2. Klicka på Uppmaning vid start.

 3. Välj ett alternativ.

Obs!: Även om du anger att du inte vill bli tillfrågad när länkar uppdateras får du fortfarande meddelanden när länkar bryts.

Bestämma om länkar ska uppdateras när ett meddelande visas vid start

Det finns ett antal alternativ du kan välja i dialogrutan Uppmaning vid start.

Om du inte minns att du skapat länkarna

 1. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 2. Klicka på Uppmaning vid start.

 3. Klicka på Visa inte varningen och uppdatera inte länkar automatiskt.

Länkar kan skapas av misstag när områden, kalkylblad eller diagram flyttas eller kopieras mellan arbetsböcker. Öppna arbetsboken, leta upp länkarna och bryt länken eller ersätt den med ett värde.

Bryta en länk till en källa

Viktigt!: Om du bryter en länk till en källa visas alla formler som använder källan med sina aktuella värden. Länken =SUMMA([Budget.xls]Årlig!C10:C25) konverteras exempelvis till =45. Eftersom du inte kan ångra den här åtgärden bör du spara en version av filen innan du utför åtgärden.

 1. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 2. Klicka på länken som du vill bryta i listan Källa.

  • Om du vill markera flera länkade objekt, håller du ned Ctrl och klickar på varje länkat objekt.

  • Tryck på Ctrl+A om du vill markera alla länkar.

 3. Klicka på Ta bort länk.

 4. Om länken använder ett definierat namn, tas namnet inte bort automatiskt. Du vill eventuellt ta bort det också.

  Så här tar du bort ett namn

 5. Klicka på Namnhanteraren i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 6. Klicka på det namn som du vill ta bort i kolumnen Namn och klicka på Ta bort.

 7. Om du använder ett externt dataområde, kan det hända att en frågeparameter också använder data från en annan arbetsbok. Det kan vara lämpligt att söka efter och ta bort alla sådana typer av länkar.

Ersätta en enstaka formel med dess beräknade värde

När du ersätter en formel med dess värde tas formeln bort permanent. Om du råkar ersätta en formel med ett värde och du vill återställa formeln klickar du på Ångra Knappen Ångra direkt efter att du har skrivit eller klistrat in värdet.

 1. Markera cellen som innehåller formeln.
  Om formeln är en matrisformel markerar du det område som innehåller matrisformel.
  Så här markerar du ett område som innehåller en matrisformel   

  1. Klicka på en cell i matris-området.

  2. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Gå till special.

  3. Klicka på Aktuell matris i dialogrutan Gå till special.

 2. Klicka på Kopiera Knappbild i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Klicka på Klistra in Knappbild .

 4. Klicka på pilen bredvid Inklistringsalternativ Knappbild och klicka sedan på Värden Bild av knapp .

Om du vet att du inte är ansluten till källan

Klicka på Uppdatera inte. Det går inte att uppdatera informationen från en källa som inte är ansluten. Källan kan exempelvis finnas i ett nätverk, men du kanske inte är ansluten till nätverket.

Om du vill ha data som de är och inte vill ersätta dem med nya data

Klicka på Uppdatera inte.

Om du försökt uppdatera tidigare, men det tog för lång tid

Klicka på Uppdatera inte. Om informationen inte måste vara absolut aktuell kan du spara tid genom att inte uppdatera alla länkarna. Öppna arbetsboken, klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data och uppdatera bara länkarna från de källor du behöver.

Om någon annan skapat arbetsboken och du inte vet varför du ser den här prompten

Klicka på Uppdatera inte. Kontakta arbetsbokens ägare. Du kan också se vilka länkar som finns i arbetsboken. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

Om du markerar samma svar i prompten varje gång och inte vill se den igen

Du kan ange ett svar som du vill använda som standard för arbetsboken så att frågan inte visas i fortsättningen.

Fråga inte om länkarna ska uppdateras när jag öppnar en arbetsbok, utan uppdatera länkar automatiskt   

Det här alternativet påverkar varje arbetsbok som öppnas på datorn. Användare som öppnar arbetsboken på en annan dator påverkas inte.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007, klicka på Excel-alternativ och sedan på kategorin Avancerat.

 2. Avmarkera kryssrutan Fråga vid uppdatering av automatiska länkar under Allmänt. Om kryssrutan är avmarkerad uppdateras länkarna automatiskt och inget meddelande visas.

Fråga på samma sätt för alla som använder arbetsboken   

Varning!: Det här alternativet påverkar alla användare av arbetsboken. Om du väljer att inte uppdatera länkarna och att inte visa något meddelande kommer användarna inte att veta om informationen är inaktuell.

 1. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 2. Klicka på Uppmaning vid start.

 3. Välj ett alternativ.

Obs!: Du kommer fortfarande att få eventuella meddelanden om brutna länkar.

Om du vet att arbetsboken som du försöker ansluta till är tillgänglig

Klicka på Uppdatera. Då har du alltid färska data.

Om du använder en parameterfråga

En länk till en parameterfråga kan inte uppdateras om inte källarbetsboken är öppen.

 1. Klicka på Uppdatera inte.

 2. Stäng målarbetsboken.

 3. Öppna källarbetsboken.

 4. Öppna målarbetsboken.

 5. Klicka på Uppdatera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×