Stycken (fliken Indrag och avstånd)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd alternativen på fliken Indrag och avstånd om du vill hantera textjustering, indrag och radavstånd för markerade stycken.

Allmänt

Justering     Om du använder standardinställningar för indrag så justeras de markerade styckena efter textrutemarginalerna i Microsoft Office Publisher när du väljer ett justeringsalternativ. Om du har valt ett annat förinställt indrag eller om du har angett egna indrag justeras de markerade styckena efter de indragen i Microsoft Publisher. Om du vill att texten ska justeras efter vänster- och högermarginalerna tar du bort all formatering för indrag innan du markerar ett alternativ för justering.

Indrag

Förval     Du kan markera ett alternativ som ska användas för ett av de förinställda indragen för vanliga element i Publisher, exempelvis hängande indrag och citat.

Första raden     Om du vill använda ett eget indrag i stället för ett förinställt indrag skriver du eller väljer det avstånd som du vill använda som indrag för den första raden i det markerade stycket.

Vänsterkant     Om du vill använda ett eget indrag i stället för ett förinställt indrag skriver du eller väljer det avstånd som du vill använda som indrag för det markerade styckets vänsterkant.

Högerkant     Om du vill använda ett eget indrag i stället för ett förinställt indrag skriver du eller väljer det avstånd som du vill använda som indrag för det markerade styckets högerkant.

Tips!

Standardvärdet för indrag visas i centimeter. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in den aktuella förkortningen efter det numeriska värdet: centimeter (cm), tum (in), pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter (px). När du anger en annan enhet än tum konverteras måttenheten till motsvarande avstånd i centimeter.

Radavstånd

Före stycken     Ange eller markera det avstånd du vill ha ovanför varje markerat stycke.

Efter stycken     Ange eller markera det avstånd du vill ha under varje markerat stycke.

Tips!

Standardvärdet för avstånd ovanför och under stycken visas i punkter. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in den aktuella förkortningen efter det numeriska värdet: centimeter (cm), tum (in), pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter (px). När du anger en annan enhet än punkter konverteras måttenheten till motsvarande avstånd i punkter.

Mellan rader     Ange eller markera hur stort avstånd du vill ha mellan textraderna i det markerade stycket. I Publisher läggs ett blanksteg (rad(er)) automatiskt till mellan textraderna. Hur stort avståndet är beror på teckensnittets storlek.

Tips!

Standardmåttenheten för avstånd mellan rader visas i blanksteg (rad(er)). Om du anger ett heltal tolkas det som antal blanksteg. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva in den aktuella förkortningen efter det numeriska värdet: centimeter (cm), tum (in), pica (pi), punkter (pt) eller bildpunkter (px). När du anger en annan enhet än blanksteg konverteras måttenheten till motsvarande avstånd i punkter.

Justera text mot riktlinjer     Om det finns flera kolumner eller textrutor på en sida och om du har angett riktlinjer (genom att klicka på StödlinjerOrdna-menyn) så kan du markera kryssrutan Justera text mot riktlinjer om du vill justera texten exakt tvärs över flera kolumner eller textrutor.

Obs!: Om radavståndet i texten är större än riktlinjernas avstånd lämnas en tom rad mellan textraderna i texten som justeras mot riktlinjerna. Du kan undvika detta genom att ange radavstånd för din brödtext i punkter med ett exakt värde som är lika stort som eller mindre än avståndet mellan dina riktlinjer.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×