Stryka under text eller blanksteg

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det snabbaste sättet att stryka under text är att trycka på CTRL+U och börja skriva. När du vill sluta stryka under trycker du på CTRL+U igen.

Du kan också stryka under text och blanksteg på flera andra sätt.

Vad vill du göra?

Exempel

Stryka under ord och blanksteg mellan dem.

Exempel på enkel understrykning

Stryka under ord, men inte blanksteg mellan dem.

Exempel på endast understrukna ord

Använda en dubbel understrykning

Exempel på dubbel understrykning

Stryka under tomma utrymmen

Exempel på understrukna blanksteg

Lägga till en dekorativ understrykning

Exempel på dekorativ understrykning

Ta bort understrykningen

text utan understrykning

Vad vill du göra?

Stryka under ord och blankstegen mellan dem

 1. Markera den text som ska strykas under.

 2. Klicka på fliken Start i gruppen teckenUnderstruken. Eller tryck på CTRL + U.

  Bild av menyfliksområdet i Word

  Om du vill ändra formatet eller färgen på understrykningen klickar du på dialogruteikonen Tecken, klickar på fliken Tecken och ändrar sedan på inställningarna för Understrykning eller Understrykningsfärg.

Överst på sidan

Stryka under ord, men inte blankstegen mellan dem

 1. Markera den text som ska strykas under.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Tecken.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

 3. Klicka på Endast ord i rutan Understrykning.

Överst på sidan

Använda dubbel understrykning

 1. Markera den text som ska strykas under.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Tecken.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

 3. Klicka på Dubbelt understruken i rutan Understrykning.

Överst på sidan

Stryka under blanksteg

Du kan stryka under blanksteg genom att trycka på SKIFT+BINDESTRECK (-), men det är svårt att rada upp understrykningarna, t.ex. om du skapar ett ifyllnadsformulär. Om alternativet Autoformat för att ändra understrukna tecken till kantlinjer är aktiverat kommer en linje som sträcker sig över hela stycket att skapas om du trycker på SKIFT+BINDESTRECK (-) tre eller flera gånger i rad, vilket kanske du inte vill.

Ett bättre sätt att stryka under blanksteg i ett utskrivet dokument är att använda TABB och använda understrykningsformatering på tabbtecknen.

När du vill skapa en understrykning i ett onlineformulär infogar du tabellceller med den nedre kantlinjen aktiverad.

Stryka under blanksteg i ett utskriftsdokument

Om du vill stryka under blanksteg i ett utskriftsdokument använder du TABB och använder understrykningsformatering på tabbtecknen.

 1. Klicka på Visa/Dölj ¶ i gruppen Stycke på fliken Start så du kan se markeringarna som visar blanksteg och tabbstopp.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Tryck på TABB.

 3. Markera de tabbtecken som du vill stryka under. Ett tabbtecken ser ut som en liten pil.

  Tabb

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på CTRL+U för att infoga en enkel understrykning.

  • Om du vill använda ett annat understrykningsformat klickar du på fliken Teckensnitt i dialogrutan Tecken på fliken Start och klicka sedan på Understrykning för att välja ett annat understrykningsformat.

Stryka under blanksteg för ett onlinedokument

Om du vill skapa en understrykning i ett onlinedokument eller -formulär infogar du en tabellcell med den nedre kantlinjen aktiverad. Med denna metod ligger linjen kvar på plats om någon skriver på den.

 1. Klicka på det ställe där du vill infoga en tom understrykning.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på den övre vänstra rutan för att infoga en 1x1-tabell.

  Om du vill infoga en presentationstext, t.ex. namn eller personnummer, innan understrykningen infogar du en 2x1-tabell.

  Flytta pekaren över slutet av tabellen tills den blir en storlek ändras pekaren Storleksändringspekare (dubbelpil) om du vill ändra längden på raden och sedan flytta pilen åt höger eller vänster om du vill förlänga eller förkorta linjen.

 4. Klicka i tabellen (eller i den andra tabellcellen om du skapade en 2x1-tabell).

 5. Högerklicka, klicka på Kantlinjer och fyllning och klicka sedan på fliken Kantlinjer.

 6. Klicka på Ingen under Inställning.

 7. Klicka på den linjetyp, -färg och -bredd du vill ha under Format.

 8. Klicka mellan de lägre marginalmarkörerna i diagrammet under Förhandsgranska om du vill lägga till den nedre kantlinjen. Se till att bara en nedre kantlinjen visas.

  Obs!: Om du hellre vill visa tabellen utan de ljusgrå stödlinjer som inte skrivs ut klickar du på Visa stödlinjer i gruppen Tabell på fliken Layout.

  Om du använde en 2x1-tabell för att göra plats för en presentationstext kan du skriva texten före linjen.

Överst på sidan

Lägga till dekorativ understrykning

 1. Markera den text som ska strykas under.

 2. Gå till fliken Start, klicka på dialogruteikonen Teckensnitt och klicka sedan på fliken Tecken.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

 3. Klicka på det format du vill ha i rutan Understrykning.

 4. Om du vill ändra färg på understrykningen klickar du på Understrykningsfärg och klickar sedan på den färg du vill ha.

Överst på sidan

Ta bort understrykning

Om du vill ta bort enkel understrykning från ord och blanksteg markerar du den understrukna texten och trycker på CTRL+U.

Obs!: Om du vill ta bort annan understrykningsformatering trycker du på CTRL+U två gånger.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×