Strukturera sidor med hjälp av stödlinjer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd kolumn- och radstödlinjer när du ordnar text, bilder och andra objekt i kolumner och rader så att publikationen får ett ordnat, konsekvent utseende.

I den här artikeln

Vad är stödlinjer?

Strukturera sidan med hjälp av stödlinjer

Vad är stödlinjer?

Stödlinjer omfattar marginal-, kolumn- och radstödlinjer samt riktlinjer.

Stödlinjer

1. Marginalstödlinjer

2. Kolumnstödlinjer

3. Radstödlinjer

4. Riktlinjer

5. Linjalstödlinjer

Du kan använda stödlinjer när du vill skapa ett rutnät på en huvudsida. Rutnätet visas på alla sidor i publikationen där den huvudsidan används.

Få reda på mer om stödlinjer i den Visa eller dölja linjaler artikel.

Överst på sidan

Strukturera sidor med hjälp av stödlinjer

Förbered publikationen för utskrift på motstående sidor (som en bok).

 1. Klicka på StödlinjerOrdna-menyn och klicka sedan på fliken Marginalstödlinjer.

 2. Markera kryssrutan Tvåsidig huvudsida under Huvudsidor.

 3. Ange hur mycket utrymme du vill ha i rutorna Inre, Yttre, Överkant och Nederkant under Marginalstödlinjer.

Förbereda kolumn- och radstödlinjer

 1. Klicka på StödlinjerOrdna-menyn och klicka sedan på fliken Stödlinjer.

 2. Ange antalet kolumner du vill använda i rutan Kolumner under Kolumnstödlinjer och ange sedan hur mycket utrymme du vill ha mellan kolumnerna i rutan Avstånd.

 3. Ange antalet rader du vill använda i rutan Rader under Radstödlinjer och ange sedan hur mycket utrymme du vill ha mellan raderna i rutan Avstånd.

 4. Klicka på OK.

 5. Skapa textrutor för kolumner genom att klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt och sedan dra inuti de spalter som definieras av stödlinjerna.

Förbereda riktlinjer

Med riktlinjer kan du justera text som inte är länkad mellan flera textrutor i kolumner. Du kan aktivera eller inaktivera justeringen genom att markera eller avmarkera kryssrutan Justera text mot riktlinjer (Format-menyn, kommandot Stycke, fliken Indrag och avstånd).

 1. Klicka på StödlinjerOrdna-menyn och klicka sedan på fliken Riktlinjer.

  Obs!: Om koreanska är aktiverat, måste du klicka på Vågrät eller Lodrät.

 2. Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan riktlinjerna i rutan Avstånd under Vågrät riktlinje.

  Om du vill visa riktlinjerna i publikationen klickar du på RiktlinjerVisa-menyn.

 3. Ange hur mycket utrymme du vill ha mellan den första riktlinjen och toppmarginalen i rutan Förskjutning.

  Obs!: Förskjutningen mäts från toppmarginalen, inte från textrutans överkant.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×