Strukturera sidor med hjälp av stödlinjer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd kolumn- och radstödlinjer när du ordnar text, bilder och andra objekt i kolumner och rader så att publikationen får ett ordnat, konsekvent utseende.

I den här artikeln

Vad är stödlinjer?

Strukturera sidan med hjälp av stödlinjer

Vad är stödlinjer?

Med stödlinjer är det lättare att justera objekt, t.ex. bilder, textrutor och tabeller. Stödlinjer är ett visuellt hjälpmedel som gör det lättare att justera objekten på sidan med högre precision. Figurer, bilder, textrutor, tabeller, WordArt och grupperade objekt kan justeras efter deras kanter eller mittlinjer. En tabell kan även justeras med hjälp av tabellens egna stödlinjer. När du drar eller ändrar storlek på ett objekt över en stödlinje fästs kanterna, mittlinjerna och (om objektet är en tabell) tabellstödlinjerna en kort stund mot stödlinjen så att du ser stödlinjernas placering.

Marginal-, kolumn- och radstödlinjer och riktlinjer är exempel på olika typer av stödlinjer.

Stödlinjer

1. Marginalstödlinjer

2. Kolumnstödlinjer

3. Radstödlinjer

4. Riktlinjer

5. Linjalstödlinjer

Du kan använda stödlinjer när du vill skapa ett rutnät på en huvudsida. Rutnätet visas på alla sidor i publikationen där den huvudsidan används.

Få reda på mer om stödlinjer i den Visa eller dölja linjaler artikel.

Överst på sidan

Strukturera sidor med hjälp av stödlinjer

Förbered publikationen för utskrift på motstående sidor (som en bok).

 1. Klicka på Marginaler på fliken Sidlayout och välj Anpassade marginaler.

 2. Markera kryssrutan Tvåsidig huvudsida under Huvudsidor i dialogrutan Stödlinjer.

 3. Ange mängden utrymme för sidmarginalerna i rutorna Inre, Yttre, Överkant och Nederkant under Marginalstödlinjer.

  Obs!: Detta anger marginalerna för en sida som används på den aktuella sidan, om publikationen inte använder fler än en huvudsida andra huvudsidorna påverkas inte av dessa marginalinställningarna.

Ange kolumn- och radstödlinjerna

 1. Klicka på Stödlinjer på fliken Sidlayout och sedan på fliken Stödlinjer.

 2. Ange antalet kolumner du vill använda i rutan Kolumner under Kolumnstödlinjer och ange sedan hur mycket utrymme du vill ha mellan kolumnerna i rutan Avstånd.

 3. Ange antalet rader du vill använda i rutan Rader under Radstödlinjer och ange sedan hur mycket utrymme du vill ha mellan raderna i rutan Avstånd.

 4. Om du vill lägga till ytterligare en stödlinje i mitten mellan kolumnerna och raderna markerar du kryssrutan Lägg till en mittstödlinje mellan kolumner och rader.

 5. Klicka på OK.

Förbereda riktlinjer

Med riktlinjer kan du justera text som inte är länkad mellan flera textrutor i kolumner. Du kan aktivera eller inaktivera justeringen genom att markera eller avmarkera kryssrutan Justera text mot riktlinjer (Format-menyn, kommandot Stycke, fliken Indrag och avstånd).

 1. Klicka på knappen Radavstånd på fliken Start och välj sedan Riktlinjer.

 2. Ange mängden utrymme mellan riktlinjerna i rutan Avstånd under Vågrät riktlinje på fliken Riktlinjer.

  Obs!: Om du har östasiatiska redigeringsspråk installerat visas även inställningar för Lodrät baslinje.

 3. Ange mängden utrymme mellan den första riktlinjen och toppmarginalen i rutan Förskjutning.

  Obs!: Förskjutningen mäts från toppmarginalen, inte från textrutans överkant.

 4. Om du vill visa riktlinjerna i publikationen klickar du på Baslinje på fliken Visa.

  Obs!: Om du har östasiatiska redigeringsspråk installerat du ska klicka på Baslinjer vågrät och Lodrät baslinjer.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×