Steg 3 – Lär dig grunderna i programmering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du har lärt dig hur du spelar in ett makro och fått en inblick i hur VBA-procedurer skapas. Nästa steg är en lektion i några fler programmeringsgrunder så att du får en stabil grund för VBA-programmering.

Grundläggande VBA-begrepp: objekt, metoder och egenskaper

Det första du behöver veta är att VBA-koden skapas på ett sätt som efterliknar hur du beskriver saker omkring dig. Koden består av följande fyra begrepp:

Begrepp

Beskrivning

Exempel

Objekt

En "sak"

Kalkylblad med pivottabell

Metod

Åtgärd, eller något som "saken" kan göra

Lägga till en "sak"

Egenskap

Beskrivning, eller egenskapen för en "sak"

Namn

Samling

En grupp med "saker"

Kalkylblad

Tillsammans är de här fyra begreppen det som programmerare kallar för en objektorienterad programmeringsmodell. Det här är ett sätt att åstadkomma en uppgift genom att beskriva "saken", det vill säga "objektet/samlingen", du vill utföra en åtgärd för, ange "egenskaperna" för saken du vill utföra åtgärden för samt hur du vill utföra åtgärden, det vill säga "metoden".

Vi tar en titt på koden i steg 2:

Sub DeleteRow()
'
' DeleteRow Macro
'
'
Selection.Rows.Delete
 
End Sub

På raden Selection.Rows.Delete är Selectionobjektet, eller "saken" som du refererar till i koden. Du har beskrivit den "saken" ytterligare genom att säga att det är egenskapen Rows du vill utföra en åtgärd för. Därefter har du tillämpat metoden att ta bort raden med syntaxen Delete.

Till en början kan de här begreppen verka lite förvirrande men försök reda ut vad du vill åstadkomma och identifiera vad "saken" är som du försöker arbeta med, vilka egenskaper den "saken" har och vilken åtgärd du försöker utföra för "saken". Med lite övning och uthållighet är du på god väg att ska några kraftfulla VBA-makron.

Mer information om objekt, metoder och egenskaper

Mer information om webbplatssamlingar

Grundläggande kontrollflödessatser

Här följer två begrepp till som är bra att kunna när du vill skapa användara VBA-makron.

Om det här, så det där: IF/THEN-satsen är ett programmeringsverktyg som gör att du kan kontrollera vilken typ av åtgärd du vill utföra, baserat på vissa typer av kriterier. Anta att du vill att all Rubrik 1-text ska ha formatet Helvetica 16 punkter fetstil och att all Rubrik 2-text ska ha Helvetica 12 punkter kursiv. Med IF/THEN-satsen kan du kontrollera om texten har Rubrik 1- eller Rubrik 2-format och sedan tillämpa rätt format.

Lär dig mer om funktionerna om detta sedan att konceptet

For Each-loop: Det här är användbart när du vill bearbeta genom en samling, eller en uppsättning "saker" och utföra en åtgärd. Åtgärden kan även tillämpa begreppet "om det här, så det där" så du kan ha ännu mer finjusterad kontroll. Anta att du har en tabell och du vill söka igenom varje rad i tabellen efter ett visst ord och när du hittar ordet gul vill du färga den cellen gul, och när du hittar ordet röd vill du färga tabellcellen röd. Du skulle använda For Each-loopen och IF/THEN-satsen tillsammans för att skapa den här proceduren.

Mer ingående VBA-information

Nu när du har lärt dig grunderna följer här några ytterligare länkar till djupare kunskaper om VBA för alla Office-program.

Vad stöds inte med VBA i Office för Mac?

Här följe några saker som inte stöds med VBA i Office för Mac:

  • Active-X stöds inte på Mac.

  • Outlook för Mac stöder inte VBA.

Steg 1 – Börja med makroinspelaren

Steg 2 – läsa och förstå koden

Steg 3 – lär dig grunder i programmering

Steg 4 – dela ut ditt makro till andra

Steg 5 – verkliga exempel

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×