Stavningskontrollen identifierar inte ord från en egen ordlista

Orsak: du har inte valt den egna ordlistan

Lösning:    Använd Word och välj den egna ordlista du vill använda

 1. Öppna ett Word-dokument.

 2. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 3. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Stavning och grammatik.

 4. Under Stavning klickar du på Ordlistor.

 5. Markera kryssrutan bredvid den egna ordlista du vill använda, klicka på OK och klicka sedan på OK igen.

Orsak: den egna ordlistan är skadad

Lösning:    Använd Word och skapa en ny egen ordlista, och lägg till orden från den skadade ordlista i den nya

En egen ordlista har ett speciellt filformat, och den kan skadas om den sparas i ett annat format. Om dialogrutan Konvertera fil öppnas när du försöker redigera den egna ordlistan, eller om underliga tecken visas i den egna ordlistan när du öppnar filen, så är filen skadad.

Det här kan du åtgärda genom att skapa en ny egen ordlista och sedan köra en stavningskontroll på den skadade egen ordlistan, så att du lägger till dina egna ord i den nya egna ordlistan. Ta slutligen bort den skadade egna ordlistan. Gör så här:

Steg 1: Skapa en egen ordlista

 1. Öppna ett Word-dokument.

 2. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 3. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Stavning och grammatik.

 4. Under Stavning klickar du på Ordlistor.

 5. Klicka på Ny och ange ett namn på ordlistan i fältet Spara som.

  Viktigt!: Om dialogrutan Konvertera fil öppnas ska du inte göra några ändringar, det är bara att klicka på OK. (Rätt textkodningsinställning är Annan kodning: Unicode 5.1 (Little-Endian).)

 6. Skriv ett namn för den nya egna ordlistan i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

 7. I dialogrutan Egna ordlistor ska du se till att kryssrutan bredvid den nya egna ordlistan är markerad. Avmarkera kryssrutorna för alla andra egna ordlistor och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på OK igen så att du stänger dialogrutan Stavning och grammatik.

Steg 2: Öppna den skadade ordlistan

 1. Öppna ett Word-dokument.

 2. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 3. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Stavning och grammatik.

 4. Under Stavning klickar du på Ordlistor.

 5. Låt den nya egna ordlistan vara vald, men markera den skadade ordlistan genom att dra pekaren över den och klicka sedan på Redigera.

  Obs!: Om dialogrutan Konvertera fil öppnas stänger du den genom att klicka på OK. Bortse från eventuella konstiga tecken eller tomma rader i filen.

Steg 3: Lägg till ord från den skadade ordlistan i den nya egna ordlistan

 1. Öppna menyn Verktyg och klicka på Stavning och grammatik.

 2. För varje ord du vill lägga till i den egna ordlistan klickar du på Lägg till.

 3. Stäng stavningskontrollen och stäng sedan den skadade ordlistan.

Steg 4: Ta bort den skadade ordlistan

 1. Öppna ett Word-dokument.

 2. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 3. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Stavning och grammatik.

 4. Under Stavning klickar du på Ordlistor.

 5. Låt den nya egna ordlistan vara vald, men markera den skadade ordlistan genom att dra pekaren över den, klicka på Ta bort och sedan på OK.

 6. Om du vill visa röda vågiga linjer för stavfel i dokumentet ska du se till att kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver är markerad, och klicka sedan på OK.

Se även

Använda en egen ordlista

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×