Stavnings- eller grammatikkontrollen fungerar inte som den ska

Stavnings- eller grammatikkontrollen fungerar inte som den ska

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ibland vill du kanske att stavnings- och grammatikkontrollen i Office-programmet ska ignorera vissa stavningar och/eller grammatiska konstruktioner. I andra fall kanske du inte vet varför grammatik- och stavningskontrollen flaggar, eller inte flaggar, viss text. Här är några förslag som du kan prova om stavnings- och grammatikkontrollen inte fungerar som förväntat eller om du vill anpassa resultatet.

Om du vill att stavningskontrollen ska ignorera vissa egennamn, tekniska termer, förkortningar eller särskilda ord i versaler kan du lägga till de orden i en egen ordlista så att de inte flaggas vid stavningskontroll.

Mer information om att använda och hantera egna ordlistor finns i Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll.

Om kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik är markerad kontrolleras inte stavningen i dina dokument.

Så här avmarkerar du kryssrutan Identifiera språk automatiskt i Word:

 1. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Språk > Ange redigeringsspråk.

  (I Word 2007 klickar du på Ange språk i gruppen Språkkontroll.)

 2. Avmarkera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik i dialogrutan Språk.

  Dialogrutan Språk

Inställningen Kontrollera inte stavning eller grammatik kan användas på ett helt dokument eller bara på delar av ett dokument. Säkerställ att stavnings- och grammatikkontrollen utförs på hela dokumentet genom att markera allt (CTRL + A) innan du avmarkerar kryssrutan.

Om stavningen flaggas för ett språk som du inte menade att använda eller använder alls kan du ändra det språk som används i Office för språkkontrollen och/eller ordlistan. Mer information finns i Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Om stavnings- och grammatikkontrollen inte flaggar ord eller fraser som du vet är felaktiga kan har du valt att ignorera dem under en tidigare stavningskontroll. I Word, Outlook, PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 kan du tvinga fram en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare valde att ignorera. Mer information finns i Göra en ny kontroll av stavning och grammatik som du tidigare valde att ignorera.

Om stavnings- och grammatikkontrollen hoppar över vissa delar av ett dokument kan det vara så att de delarna har markerats som sådana som ska ignoreras. Mer information om hur du avmarkerar den här inställningen finns i Avmarkera inställningen Kontrollera inte stavning för text som har markerats med den inställningen nedan.

Om grammatikkontrollen fel som du inte vill åtgärda, kan du anpassa alternativen för grammatik och stil regler om du vill vara mindre restriktiva. Mer information om hur du stänger av regler för särskilda grammatik eller skriva format finns i välja grammatik och skrivregler. I vissa program kan du också helt enkelt inaktivera grammatikkontrollen.

Såhär inaktiverar du grammatikkontrollen helt:

 1. Öppna alternativen för stavnings- och grammatikkontroll:

  • I Word 2010 eller senare, PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016: Klicka på AlternativArkiv-menyn och klicka sedan på Språkkontroll.

  • I Outlook 2010 eller senare: Klicka på AlternativArkiv-menyn, klicka på E-post och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

  • I Word 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Word-alternativ > Språkkontroll.

  • I Outlook 2007: Klicka på Alternativ på menyn Verktyg, klicka på fliken Språkkontroll och klicka sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Avmarkera kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning.

I Word, Outlook och PowerPoint kan du låta stavnings- och grammatikkontrollen ignorera text. Anta t.ex. att du infogar text från ett informellt e-postmeddelande som innehåller ofullständiga meningar och slanguttryck och vill att stavnings- och grammatikkontrollen ska ignorera alla fel i det textblocket.

I Office 2010, Office 2013 och Office 2016

 1. Markera texten som du vill ignorera i stavnings- och grammatikkontrollen.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk.

 3. Markera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

I Office 2007

 1. Markera texten som du vill ignorera i stavnings- och grammatikkontrollen.

 2. Öppna dialogrutan Språk:

  • I Word: Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  • I Outlook: Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll i den nedrullningsbara listan Stavning.

  • I PowerPoint: Klicka på Språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

 3. Markera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

Om stavnings- och grammatikkontrollen hoppar över viss text som du vill kontrollera i Word, Outlook eller PowerPoint kan du ändra den här inställningen och sedan köra stavnings- och grammatikkontrollen igen.

I Office 2010, Office 2013 och Office 2016

 1. Markera hela dokumentet genom att trycka på CTRL+A.

 2. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Språk och klicka sedan på Ange redigeringsspråk.

 3. Avmarkera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

I Office 2007

 1. Markera hela dokumentet genom att trycka på CTRL+A.

 2. Öppna dialogrutan Språk:

  • I Word: Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

  • I Outlook: Klicka på Ange språk i gruppen Språkkontroll i den nedrullningsbara listan Stavning.

  • I PowerPoint: Klicka på Språk i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

 3. Avmarkera kryssrutan Kontrollera inte stavning eller grammatik.

Om till exempel inte vissa ord flaggas som felstavade, kan du ha anpassade inställningar – till exempel att ignorera ord med versaler eller ord som innehåller tal – markerat som du vill ändra. Se Ignorera ord med enbart versaler, tal, eller Internet-adresser stavningskontrolleras med mer information om de inställningar som du kan granska och ändra.

Om du använder Word eller Outlook och inte vet varför grammatikkontrollen flaggade viss text som grammatiskt felaktig kan du få mer information genom att göra följande:

Såhär får du mer information om eventuella grammatiska fel:

 • När du använder den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen    Högerklicka på ordet och klicka sedan på Om den här meningen.

  Högerklicka på ett grammatikfel

 • När du kör stavnings- och grammatikkontrollen    Klicka på Förklara i dialogrutan Stavning och grammatik.

I Outlook kan du ange att den ursprungliga texten i ett meddelande inte ska kontrolleras när du svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande.

I Outlook 2010, Outlook 2013 och Outlook 2016

 1. Klicka på fliken Arkiv, sedan på Alternativ och därefter på E-post.

 2. Under Skriv meddelanden markerar du kryssrutan Ignorera originalmeddelande vid svar/vidarebefordran.

I Outlook 2007

 1. Klicka på Alternativ på menyn Verktyg och klicka sedan på fliken Stavning.

 2. Markera kryssrutan Ignorera originalmeddelande vid svar/vidarebefordran.

Vissa tabeller i Access innehåller data som inte bör stavningskontrolleras.

 1. När du visar data i en tabell, en fråga, ett formulär eller en rapport markerar du det fält som du vill undanta.

 2. Öppna dialogrutan Stavning:

  • I Access 2010, Access 2013 och Access 2016: Klicka på Stavning i gruppen Poster på fliken Start.

  • I Access 2007: Klicka på Kontrollera stavning i gruppen Redigering på fliken Data.

 3. Klicka på Ignorera fältet "fältnamn".

Om du har feedback om eller förslag för stavning och grammatikfunktionen är du välkommen att skriva dem här.

Se även

Kontrollera stavning och grammatik

Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×