Starta röst och video

Beroende på hur mötesorganisatören arrangerar mötet kan du kommunicera med de övriga deltagarna antingen via din egen dator eller via ett telefonkonferenssamtal. Du kan också ansluta en webbkamera till datorn så att andra deltagare kan se dig. Med Live Meeting kan du göra följande.

 • Ansluta med fjärrkonferens. Fjärrfunktionen är ett nytt ljudalternativ för konferenser på Office Communications Server 2007 R2. Användare utan tillgång till en dator eller Office Communicator 2007 R2 Phone Edition som vill ansluta till en ljudkonferens kan nu ringa konferensen med en mobiltelefon eller fast telefon. Du behöver följande information för att kunna ansluta från telefonen:

 • Telefonnumret till konferensen

 • Konferens-ID

 • Eventuellt en lösenordskod.

 • Om du vill ansluta som en autentiserad deltagare eller konferensledare måste du ha:

 • Din PIN-kod

 • Anknytningen till din telefon

 • Om du bjudits in till en fjärrkonferens via e-post finns anslutningsinformationen i e-postmeddelandet under Ljudinformation.

 • Om Datorljud är listat kan du ansluta till mötet och lyssna på det via din dator. Du behöver högtalare för att lyssna till mötet, och om du inte endast vill lyssna utan delta aktivt i mötet behöver du även en mikrofon. Ett alternativ är att använda ett headset, som är en kombination av hörlurar och en mikrofon.

 • Anslut till telefonkonferensen manuellt genom att ringa telefonnumret för konferenssamtal som finns i e-postinbjudan. Om mötesorganisatören arrangerar en telefonkonferens för mötet finns telefonkonferensinformationen, inklusive numret till konferenssamtalet och deltagarkoden, i mötesinbjudan.

 • Tillåt att Live Meeting ringer upp dig och automatiskt lägger till dig till telefonkonferensen. Om mötesorganisatören arrangerar en integrerad ljudkonferens för mötet kan du ange att Live Meeting ska ringa upp dig på ett nummer som du uppger. När du besvarar samtalet ansluter Live Meeting automatiskt dig till telefonkonferensen. Du behöver inte komma ihop konferenssamtalsinformationen, exempelvis telefonnummer för åtkomst eller deltagarkoder.

 • Anslut till en konferens som använder Internetsändning. Om mötesorganisatören väljer att sända envägsljud för mötet via Internet kan du ansluta till sändningen och lyssna till den via din dator.

Så här ansluter du till datorljudet

 1. Anslut till mötet enligt de anvisningar som ges tidigare i det här avsnittet.

 2. Om mötet använder Datorljud bör ljudet vara på som standard när du ansluter till mötet. Om ljudet inte är på klickar du på Röstfunktioner och video och sedan på Anslut ljud.

Tips! Om du vill kontrollera att högtalarna och kameran fungerar korrekt när du har anslutit till mötet använder du funktionen Ställ in ljud och video. Tryck antingen på CTRL+T eller klicka på Röstfunktioner och video, på ikonen Mer, på Alternativ och klicka sedan på Ställ in ljud och video. Följ instruktionerna i funktionen för att ställa in och testa högtalare, mikrofon och webbkamera.

Så här ansluter du till en telefonkonferens genom att slå konferenssamtalsnumret

 1. Anslut till mötet enligt de anvisningar som ges tidigare i det här avsnittet.

 2. Om du vill visa telefonkonferensinformationen för mötet klickar du på Röstfunktioner och video och sedan på den nedrullningsbara menyn Anslut ljud. Klicka därefter på Visa uppringningsinformation.

  Obs!: Den här informationen finns också i din e-postinbjudan till mötet.

 3. Ring konferenssamtalsnumret med din telefon och uppge sedan deltagarkoden när du uppmanas till det av konferenssamtalstjänsten.

Så här ansluter du till en telefonkonferens genom att låta Live Meeting ringa upp dig

 1. Anslut till mötet enligt de anvisningar som ges tidigare i det här avsnittet.

 2. Klicka på Röstfunktioner och video, klicka på den nedrullningsbara menyn Anslut ljud och klicka sedan på Ring mig.

  Obs!: Om det här är första gången du ansluter till ett möte med endast telefonkonferens visas en dialogruta automatiskt där du kan ange vilket telefonnummer konferenstjänsten ska ringa upp dig på.

 3. Ange det telefonnummer där tjänsten kan nå dig i dialogrutan Anslut till konferenssamtal.

 4. Klicka på Anslut till konferenssamtal. Det integrerade Live Meeting-ljudet ringer upp det telefonnummer som du har angett. När du lyfter luren har konferenssamtalstjänsten redan lagt till dig i konferenssamtalet och omber dig att uppge ditt namn så att ett meddelande om att du har anslutit till mötet kan lämnas.

Obs!: Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig om mötesorganisatören inte har aktiverat den.

Så här ansluter du till en telefonkonferens som använder Internetsändning

 • Om mötesorganisatören använder Internetsändning bör ljudet vara på som standard när du ansluter till mötet. Om ljudet inte är på klickar du på Röstfunktioner och video och sedan på Anslut ljud.

Så här ansluter du till video

 1. Om huvudvideon inte är synlig klickar du på Röstfunktioner och video, klickar på webbkameraikonen och sedan på Visa huvudvideo.

 2. Om du vill använda en webbkamera följer du instruktionerna som medföljde webbkameran för att ansluta den till datorn och installera drivrutinerna. Klicka sedan på Röstfunktioner och video, på webbkameraikonen och därefter på Starta min video.

Obs!: Om mötet använder RoundTable för panoramavideo klickar du på Röstfunktioner och video.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×