Starta en onlinepresentation i PowerPoint med hjälp av Lync

Du kan schemalägga ett onlinemöte i förväg eller starta mötet på en gång – allt via PowerPoint, med hjälp av Lync. För att du ska kunna prata med mötesdeltagarna måste du ha en mikrofon ansluten till datorn.

Viktigt!   Den här funktionen är inte tillgänglig i Office som körs på en Windows RT-dator. Vill du ta reda på vilken version av Office du använder?

 1. Bildspel >Presentera online > Microsoft Lync.

  Presentera online med Lync

  Obs!   En lista över alla aktiva Lync-konversationer och schemalagda Lync-onlinemöten (som börjar inom 30 minuter) visas – och du kan också starta ett nytt möte direkt.

  Starta ett Lync-möte

 2. Välj ett schemalagt möte från listan eller starta ett nytt Lync-möte. Klicka på OK.

 3. I Lyncgör du någotav följande:

  • Starta detschemalagda mötet.

  • Om du vill starta ettnytt möte bjuder du in deltagare genom att först klicka på Bjud in fler personer till ditt onlinemöte och sedan klicka påBjud in fler personer.

   1. Välj kontakter från kontaktlistan under Bjud in, seller skriv alla namn i rutan och klicka påMarkera.

   2. Startapresentationen.

Tips vad gäller andra alternativ i Lync:

 • Deltagarnakan ställa frågorom presentationen (i realtid) genom att klicka på Aktiv konversationsruta och skriva i den aktiva konversationsrutan.

 • Hanteradina ljudenheter genom att klicka på Hantera dina ljudenheter.

 • Hanteraanagevideo genom att klicka på Hantera video

 • Hanterainnehållet du delar genom att klicka på Hantera innehållet du delar.

 • Bjud infler personer genom att klicka på Bjud in fler personer till ditt onlinemöte.

Obs!   De här knappbilderna växlar färg. T.ex. innebär mörkgrått att du inte utför någon aktivitet för tillfället, men du kan påbörja en aktivitet genom att klicka på knappen. Blått innebär att du utför en aktivitet. Ljusgrått innebär att det alternativet saknar funktion.

Mer information om hur du gör för att ansluta till ett Lync-möte finns i:

Gäller för: PowerPoint 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk