Standardformulär i Outlook

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Nedan finns korta beskrivningar av de standardformulär som finns i Microsoft Outlook. Det är dessa standardformulär som används när du skapar objekt i Outlook utan att anpassa dem.

Obs!: Information om Outlook formulärområden eller InfoPath-formulär finns i Översikt över formulär i Outlook.

Formulär

Vad formuläret används till

Kontakt

Hantera information om en person eller organisation.

Distributionslista

Skapa en lista med kontakter och e-postadresser som kan användas som en enskild adress.

Uppgift

Hantera information om uppgifter som ska slutföras.

Meddelande

Skicka information till någon i ett visst format, eller för att registrera data så att de kan delas elektroniskt.

Inlägg

Fungera som en trådad konversation som sparas i en mapp, eller för att bifoga filer till en mapp.

Avtalad tid

Representera ett möte eller en schemalagd aktivitet.

Journalpost

Logga information om ett objekt eller en händelse.

Mötesförfrågan

Skicka speciellt formaterade mötesförfrågningar och se till att inbjudna kan svara.

Uppgiftsförfrågningar

Skicka information om en uppgift till andra och se till att de kan svara.

RSS-artikel

Representera ett blogginlägg eller annat objekt från en RSS-feed.


När du planerar eller skapar ett anpassat formulär i Outlook börjar du med att välja ett av standardformulären. I de flesta fall beror den typ av formulär du ska välja på vilken typ av lösning du skapar.

Överväg följande när du bestämmer vilken typ av formulär som du ska använda:

  • Vilka versioner av Outlook vill du ha stöd för?

    Obs!: Formulärområden fungerar bara i Microsoft Office Outlook 2007.

    Vad är formulärområden?

    Formulärområden är en ny funktion i Office Outlook 2007. Med hjälp av formulärområden utvecklare utöka Outlook-formulär med ActiveX-kontroller och placera webbsidor i formuläret genom att använda till webbläsarkontrollen. Formulär som innehåller formulärområden är utformade som enskilda Outlook formulär för lagring av filer (.ofs) som innehåller en formulärsidan. Flera .ofs filer kan kopplas till samma meddelandeklassen att bygga ett färdigt formulär med flera formulärsidor. Mer information finns i Översikt över formulär i Outlook.

  • Hur ska den lösning du skapar fungera? Om lösningen ska skickas till en mottagare, kan du anpassa ett meddelandeformulär. Om lösningen ska hålla reda på informationen i en mapp kan du använda ett inlägg, en kontakt, en uppgift eller en avtalad tid.

  • Vilka standardfält finns i formuläret? Varje standardformulär har en egen uppsättning standardfält för information som passar för det Outlook-objekt som hör till formuläret.

  • Vilka sidor i formuläret kan du anpassa? Vissa sidor i standardformulären kan inte anpassas, men du kan dölja dem eller använda ett formulärområde för att kringgå begränsningarna.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×